Zarządzenie Nr 87.2023 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 27 września 2023 r.