Wójt Gminy Stara Biała informuje, że zgodnie z art. 37f. ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy w dniu wyborów, tj. 15 października 2023 r. organizuje bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania na obszarze gminy Stara Biała.Załączniki:

Autobusy - trasy