Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Biała z dnia 8 lutego 2024 r. okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Starej Białej w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.Załączniki: