Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Wykaz danych o środowisku i jego ochronie

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Numer karty / rok: 5/DŚ/2019

Numer karty / rok 5/DŚ/2019

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu decyzje

Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin

Zakres przedmiotowy Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Miasta Płocka realizowanego w ramach projektu Rozbudowa Sortowni Instalacji MBP w Zakładzie w Kobiernikach

Miejsce przechowywania Pokój nr 9 Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała

Numer karty / rok: 4/WŚ/2019

Numer karty / rok 4/WŚ/2019

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji

Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin

Zakres przedmiotowy budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej "Proboszczewice Nowe" o mocy wytwórczej do 1MW wraz z techniczną infrastrukturą towarzyszącą

Miejsce przechowywania Pokój nr 9 Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała

Numer karty / rok: 3/DŚ/2019

Numer karty / rok 3/DŚ/2019

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu decyzje

Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin

Zakres przedmiotowy Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków magazynowego z zapleczem socjalno- biurowym na budynek produkcyjno- magazynowym zapleczem socjalno-biurowym. Budowa budynku produkcyjno-magazynowego. Budowa budynku magazynowo-składowego.Budowa instalacji wewnętrznych dla projektowanych obiektów: wodnokanalizacyjnych, grzewczych gazowych,elektrycznych.Budowa instalacji zewnętrznych:instalacji wodociągowej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji zbiornikowej na gaz płynny z grupą 6 zbiorników naniesionych o poj. 6700L każdy. Budowa parkingu,chodników, terenów utwardzonych oraz przeciwpożarowego zbiornika wodnego wraz z drogą pożarową i placem manewrowym.

Miejsce przechowywania Pokój nr 9 Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała

Numer karty / rok: 3/WŚ/2019

Numer karty / rok 3/WŚ/2019

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji

Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin

Zakres przedmiotowy Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków magazynowego z zapleczem socjalno- biurowym na budynek produkcyjno- magazynowym zapleczem socjalno-biurowym. Budowa budynku produkcyjno-magazynowego. Budowa budynku magazynowo-składowego.Budowa instalacji wewnętrznych dla projektowanych obiektów: wodnokanalizacyjnych, grzewczych gazowych,elektrycznych.Budowa instalacji zewnętrznych:instalacji wodociągowej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji zbiornikowej na gaz płynny z grupą 6 zbiorników naniesionych o poj. 6700L każdy. Budowa parkingu,chodników, terenów utwardzonych oraz przeciwpożarowego zbiornika wodnego wraz z drogą pożarową i placem manewrowym.

Miejsce przechowywania Pokój nr 9 Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała

Numer karty / rok: 16/DŚ/2018

Numer karty / rok 16/DŚ/2018

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu decyzje

Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin

Zakres przedmiotowy budowa placów magazynowania odpadów, surowców i produktów wraz z niezbędną infrastrukturą (kanalizacja odciekowa wraz z przepompownią i oświetlenie placów magazynowych) w zakładzie przetwarzania odpadów w Kobiernikach

Miejsce przechowywania Pokój nr 9 Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała

Numer karty / rok: 16/WŚ/2018

Numer karty / rok 16/WŚ/2018

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji

Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin

Zakres przedmiotowy budowa placów magazynowania odpadów, surowców i produktów wraz z niezbędną infrastrukturą (kanalizacja odciekowa wraz z przepompownią i oświetlenie placów magazynowych) w zakładzie przetwarzania odpadów w Kobiernikach

Miejsce przechowywania Pokój nr 9 Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała

Numer karty / rok: 14/DŚ/2019

Numer karty / rok 14/DŚ/2019

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu decyzje

Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin

Zakres przedmiotowy rozbudowa sortowni instalacji MBP w Zakładzie w Kobiernikach

Miejsce przechowywania Pokój nr 9 Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała

Numer karty / rok: 13/WŚ/2018

Numer karty / rok 13/WŚ/2018

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji

Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin

Zakres przedmiotowy budowa elektroenergetycznej linii 400 kV (trasa zachodnia)relacji:SE ORLEN- SE Płock

Miejsce przechowywania Pokój nr 9 Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała

Numer karty / rok: 11/WŚ/2018

Numer karty / rok 11/WŚ/2018

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji

Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin

Zakres przedmiotowy rozbudowa SE 400/110kV Płock dla przyłączenia nowego bloku PKN ORLEN

Miejsce przechowywania Pokój nr 9 Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała

Numer karty / rok: 8/DŚ/2018

Numer karty / rok 8/DŚ/2018

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu decyzje

Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin

Zakres przedmiotowy przetwarzanie odpadów gruzu budowlanego w instalacji odzysku odpadów- kruszarce mobilnej

Miejsce przechowywania Pokój nr 9 Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała

Numer karty / rok: 8/WŚ/2018

Numer karty / rok 8/WŚ/2018

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji

Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin

Zakres przedmiotowy przetwarzanie odpadów gruzu budowlanego w instalacji odzysku odpadów- kruszarce mobilnej

Miejsce przechowywania Pokój nr 9 Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała

Numer karty / rok: 1/WŚ/2019

Numer karty / rok 1/WŚ/2019

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji

Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin

Zakres przedmiotowy budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej "Proboszczewice Nowe" o mocy wytwórczej do 1MW wraz z techniczną infrastrukturą towarzyszącą

Miejsce przechowywania Pokój nr 9 Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała

Numer karty / rok: 1/WŚ/2018

Numer karty / rok 1/WŚ/2018

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji

Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin

Zakres przedmiotowy zwiększenie wydajności istniejącej linii technologicznej do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych

Miejsce przechowywania Pokój nr 9 Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała

Numer karty / rok: 3/R/2018

Numer karty / rok 3/R/2018

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin

Zakres przedmiotowy budowa obiektu do tuczu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Miejsce przechowywania Pokój nr 9 Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała

Numer karty / rok: 3/WŚ/2018

Numer karty / rok 3/WŚ/2018

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów

Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin

Zakres przedmiotowy budowa obiektu do tuczu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą

Miejsce przechowywania Pokój nr 9 Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała

Numer karty / rok: 25/R/2017

Numer karty / rok 25/R/2017

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu polityki, strategie, plany lub programy

Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin

Zakres przedmiotowy budowa kurnika do chowu kurcząt o liczbie stanowisk do 40000 sztuk

Miejsce przechowywania pok. nr 9

Numer karty / rok: 25/WŚ/2017

Numer karty / rok 25/WŚ/2017

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów

Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin

Zakres przedmiotowy budowa kurnika do chowu kurcząt o liczbie stanowisk do 40 000 sztuk

Miejsce przechowywania pok. nr 9

Numer karty / rok: 11/R/2017

Numer karty / rok 11/R/2017

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu polityki, strategie, plany lub programy

Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin

Zakres przedmiotowy wydobywanie kopaliny pospolitej (piasku) ze złoża kruszywa naturalnego metodą odkrywkową

Miejsce przechowywania pok. nr 9

Numer karty / rok: 11/W/2017

Numer karty / rok 11/W/2017

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów

Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin

Zakres przedmiotowy wydobywanie kopaliny pospolitej (piasku) ze złoża kruszywa naturalnego metodą odkrywkową

Miejsce przechowywania pok. nr 9

Numer karty / rok: 45/W/2017

Numer karty / rok 45/W/2017

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów

Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin

Zakres przedmiotowy wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 119 drzew

Miejsce przechowywania Urzad Gminy Stara Biała Referat Rolnictwa

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij