Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: Opracowanie dokumentacji dotyczących budowy dróg na terenie Gminy Stara Biała

zamówienie na Opracowanie dokumentacji dotyczących budowy dróg na terenie Gminy Stara Biała

nr sprawy IR.ZP.271.14.2020

zamawiający Gmina Stara Biała

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

cena Poniżej 214 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, kancelaria Urzędu Gminy

zamówienie na: Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Trzepowo

zamówienie na Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Trzepowo

nr sprawy IR.ZP.271.13.2020

zamawiający Gmina Stara Biała

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

cena poniżej 5 350 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, kancelaria Urzędu Gminy

zamówienie na: Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Stara Biała

zamówienie na Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Stara Biała

nr sprawy IR.ZP.271.10.2020

zamawiający Gmina Stara Biała

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

cena powyżej 214 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Elektroniczna skrzynka podawcza (ESP) na Platformie e-PUAP, adres: /1419132/UGStaraBiala

zamówienie na: Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Stara Biała – świadczenie usług opiekuńczych

zamówienie na Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Stara Biała – świadczenie usług opiekuńczych

nr sprawy IR.ZP.271.12.2020

zamawiający Gmina Stara Biała

rodzaj przetargu Usługi

cena poniżej 750 tys. euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, kancelaria Urzędu Gminy

zamówienie na: Wynajem sprzętu budowlanego i transportowego dla potrzeb gminy Stara Biała

zamówienie na Wynajem sprzętu budowlanego i transportowego dla potrzeb gminy Stara Biała

nr sprawy IR.ZP.271.11.2020

zamawiający Gmina Stara Biała

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

cena Poniżej 214 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, kancelaria Urzędu Gminy

zamówienie na: Przebudowa ulicy Irysowej w miejscowości Nowe Proboszczewice

zamówienie na Przebudowa ulicy Irysowej w miejscowości Nowe Proboszczewice

nr sprawy IR.ZP.271.8.2020

zamawiający Gmina Stara Biała

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

cena Poniżej 5 350 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, kancelaria Urzędu Gminy

zamówienie na: Budowa ulicy Dereniowej, Grzybowej i Kalinowej w miejscowości Brwilno

zamówienie na Budowa ulicy Dereniowej, Grzybowej i Kalinowej w miejscowości Brwilno

nr sprawy IR.ZP.271.9.2020

zamawiający Gmina Stara Biała

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

cena Poniżej 5 350 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, kancelaria Urzędu Gminy

zamówienie na: „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Stara Biała – świadczenie usług opiekuńczych”

zamówienie na „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Stara Biała – świadczenie usług opiekuńczych”

nr sprawy IR.ZP.271.7.2020

zamawiający Gmina Stara Biała

rodzaj przetargu Usługi

cena poniżej 750 tys. euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, kancelaria Urzędu Gminy

zamówienie na: Opracowanie dokumentacji dotyczących budowy dróg na terenie Gminy Stara Biała

zamówienie na Opracowanie dokumentacji dotyczących budowy dróg na terenie Gminy Stara Biała

nr sprawy IR.ZP.271.6.2020

zamawiający Gmina Stara Biała

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

cena 214 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, kancelaria Urzędu Gminy

zamówienie na: Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Stara Biała – świadczenie usług opiekuńczych i usług asystenckich

zamówienie na Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Stara Biała – świadczenie usług opiekuńczych i usług asystenckich

nr sprawy IR.ZP.271.5.2020

zamawiający Gmina Stara Biała

rodzaj przetargu Usługi

cena poniżej 750 tys. euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, kancelaria Urzędu Gminy

zamówienie na: Dostawy kruszyw do remontu dróg na terenie gminy Stara Biała

zamówienie na Dostawy kruszyw do remontu dróg na terenie gminy Stara Biała

nr sprawy IR.ZP.271.4.2020

zamawiający Gmina Stara Biała

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

cena 214 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, kancelaria Urzędu Gminy

zamówienie na: „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Stara Biała – świadczenie usług opiekuńczych i usług asystenckich”

zamówienie na „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Stara Biała – świadczenie usług opiekuńczych i usług asystenckich”

nr sprawy IR.ZP.271.3.2020

zamawiający Gmina Stara Biała

rodzaj przetargu Usługi

cena poniżej 750 tys. euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, kancelaria Urzędu Gminy

zamówienie na: Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kobierniki

zamówienie na Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kobierniki

nr sprawy IR.ZP.271.2.2020

zamawiający Gmina Stara Biała

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

cena 5 350 000

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, kancelaria Urzędu Gminy

zamówienie na: Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Miłodróż

zamówienie na Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Miłodróż

nr sprawy IR.ZP.271.1.2020

zamawiający Gmina Stara Biała

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

cena 5 350 000

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, kancelaria Urzędu Gminy

zamówienie na: Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Stara Biała

zamówienie na Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Stara Biała

nr sprawy IR.ZP.271.19.2019

zamawiający Gmina Stara Biała

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

cena powyżej 221 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Elektroniczna skrzynka podawcza (ESP) na Platformie e-PUAP, adres: /1419132/UGStaraBiala

zamówienie na: Budowa części ulic Mazowieckiego i Hermana oraz przebudowa części ulic Hermana, Szacherskiego i Konopnickiej w miejscowościach Nowe i Stare Proboszczewice

zamówienie na Budowa części ulic Mazowieckiego i Hermana oraz przebudowa części ulic Hermana, Szacherskiego i Konopnickiej w miejscowościach Nowe i Stare Proboszczewice

nr sprawy IR.ZP.271.18.2019

zamawiający Gmina Stara Biała

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Poniżej 5 548 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, kancelaria Urzędu Gminy

zamówienie na: Zakup i dostawa sprzętu do modernizowanej pracowni informatycznej do Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach

zamówienie na Zakup i dostawa sprzętu do modernizowanej pracowni informatycznej do Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach

nr sprawy IR.ZP.271.17.2019

zamawiający Gmina Stara Biała

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 221 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, kancelaria Urzędu Gminy

zamówienie na: Dostawy oleju napędowego grzewczego dla gminy Stara Biała

zamówienie na Dostawy oleju napędowego grzewczego dla gminy Stara Biała

nr sprawy IR.ZP.271.16.2019

zamawiający Gmina Stara Biała

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 221 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, kancelaria Urzędu Gminy

zamówienie na: Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Starej Białej

zamówienie na Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Starej Białej

nr sprawy OSP.2.2019

zamawiający Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Białej

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 221 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, kancelaria Urzędu Gminy

zamówienie na: Budowa ulicy Dębowej w miejscowości Maszewo Duże

zamówienie na Budowa ulicy Dębowej w miejscowości Maszewo Duże

nr sprawy IR.ZP.271.15.2019

zamawiający Gmina Stara Biała

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Poniżej 5 548 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, kancelaria Urzędu Gminy

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij