Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: 33/IV/19

uchwała nr 33/IV/19

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie zarządzenia wyborów do samorządu mieszkańców wsi na terenie gminy Stara Biała

Status Obowiązująca

uchwała nr: 32/IV/19

uchwała nr 32/IV/19

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Ludwikowo

Status Obowiązująca

uchwała nr: 31/IV/19

uchwała nr 31/IV/19

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Ludwikowo

Status Obowiązująca

uchwała nr: 30/IV/19

uchwała nr 30/IV/19

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 2239 z dnia

uchwała nr: 29/IV/19

uchwała nr 29/IV/19

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie przyjęcia i przekazania do organu regulacyjnego projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stara Biała"

Status Obowiązująca

uchwała nr: 28/IV/19

uchwała nr 28/IV/19

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stara Biała na lata 2019 – 2023

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 2294 z dnia

uchwała nr: 27/IV/19

uchwała nr 27/IV/19

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie Statutu Gminy Stara Biała

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego po. 2238 z dnia

uchwała nr: 24/III/18

uchwała nr 24/III/18

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2019 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: 23/III/18

uchwała nr 23/III/18

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetowej Rady Gminy Stara Biała

Status Obowiązująca

uchwała nr: 22/III/18

uchwała nr 22/III/18

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Stara Biała

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 13332 z dnia

uchwała nr: 21/III/18

uchwała nr 21/III/18

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: 20/III/18

uchwała nr 20/III/18

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Stara Biała na 2019 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: 19/III/18

uchwała nr 19/III/18

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie ustanowienia „Wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z terenu gminy Stara Biała na lata 2019 – 2023”

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 13331 z dnia

uchwała nr: 18/III/18

uchwała nr 18/III/18

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie zlecenia do realizacji Powiatowi Płockiemu usługi transportu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Stara Biała do Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach w 2019 roku

Status Obowiązująca

uchwała nr: 17/III/18

uchwała nr 17/III/18

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie ustanowienia hipoteki na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki przez Gospodarkę Komunalną „Stara Biała” Sp. z o.o. z siedzibą w Białej

Status Obowiązująca

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij