Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: 141/XIV/20

uchwała nr 141/XIV/20

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stara Biała

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 7256 z dnia

uchwała nr: 140/XIV/20

uchwała nr 140/XIV/20

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Stara Biała

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 7181 z dnia

uchwała nr: 139/XIV/20

uchwała nr 139/XIV/20

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2020 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: 137/XIV/20

uchwała nr 137/XIV/20

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brudzeń Duży na realizację zadania związanego z renowacją zabytku

Status Obowiązująca

uchwała nr: 136/XIII/20

uchwała nr 136/XIII/20

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Stara Biała

Status Obowiązująca

uchwała nr: 135/XIII/20

uchwała nr 135/XIII/20

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr 116/XII/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadań publicznych w postaci wykonania i przekazania dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno – Płock w miejscowości Maszewo Duże

Status Obowiązująca

uchwała nr: 134/XIII/20

uchwała nr 134/XIII/20

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stara Biała w 2020 roku

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 6898 z dnia

uchwała nr: 133/XIII/20

uchwała nr 133/XIII/20

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Maszewo Duże

Status Obowiązująca

uchwała nr: 132/XIII/20

uchwała nr 132/XIII/20

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Maszewo Duże

Status Obowiązująca

uchwała nr: 131/XIII/20

uchwała nr 131/XIII/20

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Stara Biała

Status Obowiązująca

uchwała nr: 130/XIII/20

uchwała nr 130/XIII/20

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stara Biała oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2020 roku

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 6899 z dnia

uchwała nr: 129/XII/20

uchwała nr 129/XII/20

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Stara Biała na lata 2019 – 2032

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz.4251 z dnia

uchwała nr: 128/XII/20

uchwała nr 128/XII/20

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu w miejscowości Nowe Proboszczewice, ul. Floriańska 7

Status Obowiązująca

uchwała nr: 127/XII/20

uchwała nr 127/XII/20

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu w miejscowości Biała, ul. Jana Kazimierza 1

Status Obowiązująca

uchwała nr: 126/XII/20

uchwała nr 126/XII/20

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Nowe Proboszczewice

Status Obowiązująca

uchwała nr: 125/XII/20

uchwała nr 125/XII/20

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Mańkowo

Status Obowiązująca

uchwała nr: 124/XII/20

uchwała nr 124/XII/20

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Ludwikowo

Status Obowiązująca

uchwała nr: 123/XII/20

uchwała nr 123/XII/20

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała

Status Obowiązująca

uchwała nr: 122/XII/20

uchwała nr 122/XII/20

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów Biała, Biała Nowa, Draganie Nowe, Draganie Stare i Trzepowo Nowe

Status Obowiązująca

uchwała nr: 121/XII/20

uchwała nr 121/XII/20

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Stara Biała

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 4034 z dnia

uchwała nr: 120/XII/20

uchwała nr 120/XII/20

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej diety dla sołtysów oraz określenia zasad jej otrzymywania

Status Obowiązująca

uchwała nr: 119/XII/20

uchwała nr 119/XII/20

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie określenia szczegółowych zasad i warunków przyznawania świadczeń ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Stara Biała

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 4648 z dnia

uchwała nr: 118/XII/20

uchwała nr 118/XII/20

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2020 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: 116/XI/19

uchwała nr 116/XI/19

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

Status Obowiązująca

uchwała nr: 115/XI/19

uchwała nr 115/XI/19

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie w sprawie uchylenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Status Unieważniona

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 15693 z dnia

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij