Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir WawrzyńskiUrząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: 24/III/18

uchwała nr 24/III/18

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2019 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: 23/III/18

uchwała nr 23/III/18

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetowej Rady Gminy Stara Biała

Status Obowiązująca

uchwała nr: 22/III/18

uchwała nr 22/III/18

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Stara Biała

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 13332 z dnia

uchwała nr: 21/III/18

uchwała nr 21/III/18

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: 20/III/18

uchwała nr 20/III/18

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Stara Biała na 2019 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: 19/III/18

uchwała nr 19/III/18

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie ustanowienia „Wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z terenu gminy Stara Biała na lata 2019 – 2023”

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 13331 z dnia

uchwała nr: 18/III/18

uchwała nr 18/III/18

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie zlecenia do realizacji Powiatowi Płockiemu usługi transportu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Stara Biała do Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach w 2019 roku

Status Obowiązująca

uchwała nr: 17/III/18

uchwała nr 17/III/18

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie ustanowienia hipoteki na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki przez Gospodarkę Komunalną „Stara Biała” Sp. z o.o. z siedzibą w Białej

Status Obowiązująca

uchwała nr: 16/III/18

uchwała nr 16/III/18

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 13330 z dnia

uchwała nr: 10/II/18

uchwała nr 10/II/18

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet dla radnych oraz określenia zasad ich otrzymywania

Status Obowiązująca

uchwała nr: 9/II/18

uchwała nr 9/II/18

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stara Biała

Status Obowiązująca

uchwała nr: 8/II/18

uchwała nr 8/II/18

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków oraz innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Stara Biała za pomocą innego instrumentu płatniczego

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 12452 z dnia

uchwała nr: 7/II/18

uchwała nr 7/II/18

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2018 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: 6/II/18

uchwała nr 6/II/18

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie powołania Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Stara Biała

Status Obowiązująca

uchwała nr: 5/II/18

uchwała nr 5/II/18

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie powołania Komisji Budżetowej Rady Gminy Stara Biała

Status Obowiązująca

uchwała nr: 4/II/18

uchwała nr 4/II/18

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Stara Biała

Status Obowiązująca

uchwała nr: 3/II/18

uchwała nr 3/II/18

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stara Biała

Status Obowiązująca

uchwała nr: 2/II/18

uchwała nr 2/II/18

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stara Biała

Status Obowiązująca

uchwała nr: 1/I/18

uchwała nr 1/I/18

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Stara Biała

Status Obowiązująca

uchwała nr: 319/XXXIII/18

uchwała nr 319/XXXIII/18

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała

Status Obowiązująca

uchwała nr: 318/XXXIII/18

uchwała nr 318/XXXIII/18

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Srebrna

Status Obowiązująca

uchwała nr: 317/XXXIII/18

uchwała nr 317/XXXIII/18

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Maszewo Duże

Status Obowiązująca

uchwała nr: 316/XXXIII/18

uchwała nr 316/XXXIII/18

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Maszewo

Status Obowiązująca

uchwała nr: 315/XXXIII/18

uchwała nr 315/XXXIII/18

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stara Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Status Obowiązująca

uchwała nr: 314/XXXIII/18

uchwała nr 314/XXXIII/18

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 295/XXXI/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych z budżetu Gminy Stara Biała

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 12091 z dnia

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij