W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Kontakt


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Wyszukiwarka zarządzeń

zarządzenie nr: 1.2021

zarządzenie nr 1.2021

wydane przez Wójta Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Stara Biała, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami do Uchwały Rady Gminy Stara Biała

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 66.2020

zarządzenie nr 66.2020

wydane przez Wójta Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2020 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 65.2020

zarządzenie nr 65.2020

wydane przez Wójta Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie ustalenia Regulaminu finansowania działalności jednostek ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących w Gminie Stara Biała

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 64.2020

zarządzenie nr 64.2020

wydane przez Wójta Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i aktywizację środowisk młodzieżowych w zakresie sportu i rekreacji; organizację szkoleń dzieci i młodzieży mającą na celu rozwój umiejętności sportowych młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo; organizację imprez, rozgrywek sportowych i zawodów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Stara Biała; promowanie Gminy Stara Biała na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej poprzez udział w zawodach sportowych, upowszechnianie sportu amatorskiego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 63.2020

zarządzenie nr 63.2020

wydane przez Wójta Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2020 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 62.2020

zarządzenie nr 62.2020

wydane przez Wójta Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 61.2020

zarządzenie nr 61.2020

wydane przez Wójta Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli na rok 2021 w Urzędzie Gminy Stara Biała oraz w innych jednostkach organizacyjnych Gminy Stara Biała

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 61.2020

zarządzenie nr 61.2020

wydane przez Wójta Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli na rok 2021 w Urzędzie Gminy Stara Biała oraz w innych jednostkach organizacyjnych Gminy Stara Biała

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 60.2020

zarządzenie nr 60.2020

wydane przez Wójta Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie przeniesień dochodów i wydatków w Budżecie Gminy Stara Biała na 2020 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 59.2020

zarządzenie nr 59.2020

wydane przez Wójta Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i aktywizację środowisk młodzieżowych w zakresie sportu i rekreacji; organizację szkoleń dzieci i młodzieży mającą na celu rozwój umiejętności sportowych młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo; organizację imprez, rozgrywek sportowych i zawodów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Stara Biała; promowanie Gminy Stara Biała na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej poprzez udział w zawodach sportowych, upowszechnianie sportu amatorskiego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 58.2020

zarządzenie nr 58.2020

wydane przez Wójta Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w miejscowości Biała

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 57.2020

zarządzenie nr 57.2020

wydane przez Wójta Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2020 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 56.2020

zarządzenie nr 56.2020

wydane przez Wójta Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na 2021 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2021 – 2030

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 55.2020

zarządzenie nr 55.2020

wydane przez Wójta Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2020 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 54.2020

zarządzenie nr 54.2020

wydane przez Wójta Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie wprowadzenia Księgi procedur audytu wewnętrznego oraz Karty audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Stara Biała i w innych jednostkach organizacyjnych

zarządzenie nr: 53.2020

zarządzenie nr 53.2020

wydane przez Wójta Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań, w tym do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 52.2020

zarządzenie nr 52.2020

wydane przez Wójta Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2020 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 51.2020

zarządzenie nr 51.2020

wydane przez Wójta Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 49.2020 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 23/10/2020 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2020 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 50.2020

zarządzenie nr 50.2020

wydane przez Wójta Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań, w tym do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 49.2020

zarządzenie nr 49.2020

wydane przez Wójta Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2020 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 48.2020

zarządzenie nr 48.2020

wydane przez Wójta Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w miejscowości Mańkowo

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 47.2020

zarządzenie nr 47.2020

wydane przez Wójta Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Stara Biała, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami do Uchwały Rady Gminy Stara Biała

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 46.2020

zarządzenie nr 46.2020

wydane przez Wójta Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Stara Biała na 2020 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 45.2020

zarządzenie nr 45.2020

wydane przez Wójta Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2020 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 44.2020

zarządzenie nr 44.2020

wydane przez Wójta Gminy Stara Biała

z dnia

zmieniające zarządz. w spr. powołania Zespołu do spraw monitorowania Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021

Status Obowiązujące