Oddział Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Starej Białej

  1. Prezes - dh Stanisław Wiśniewski
  2. Komendant - dh Marek Żakowski

Wszystkie jednostki OSP są wyposażone w podstawowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy.


OSP w Bronowie-Zalesiu

Jednostka jest wyposażona w lekki samochód pożarniczy - Żuk

Rok założenia: 1945

Adres: Bronowo-Zalesie 66a
09-411 Biała
Prezes: dh Bogdan Jachimowicz
Naczelnik: dh Wojciech Łątka

OSP w Brwilnie

Rok założenia: 1928

Adres: Brwilno 46
09-400 Płock
Prezes: dh Janusz Stupecki
Naczelnik: dh Krzysztof Perkowski

OSP w Dziarnowie

Jednostka jest wyposażona w lekki samochód pożarniczy - Żuk

Rok założenia: 1966

Adres: Dziarnowo
Prezes: dh Krzysztof Portalski
Naczelnik: dh Wiesław Brudzyński

OSP w Kamionkach

Jednostka jest wyposażona w lekki samochód pożarniczy - Lublin

Rok założenia: 1928

Adres: Kamionki 14
09-411 Biała
Prezes: dh Janusz Malanowski
Naczelnik: dh Zbigniew Byliński

OSP w Maszewie

Jednostka jest wyposażona w lekki samochód pożarniczy - Ford Transit

Rok założenia: 1928

Adres: Maszewo 20a
09-400 Płock
Prezes: dh Krzysztof Sztelak
Naczelnik: dh Mirosław Kaczorowski

OSP w Proboszczewicach

Jednostka jest wyposażona w lekki samochód pożarniczy - Ford Transit

Rok założenia: 1954

Adres: Nowe Proboszczewice
ul. Floriańska 9
09-411 Biała
Prezes: dh Leszek Łabędzki
Naczelnik: dh Sławomir Dąbrowski

OSP w Starej Białej

Jednostka jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego oraz wyposażona w samochody pożarnicze:

  1. średnie - Star 244 i Star 266
  2. lekki - Mercedes
Rok założenia: 1921

Adres: Stara Biała 60
09-411 Biała
Prezes: dh Marek Żakowski
Naczelnik: dh Paweł Załęski

OSP w Wyszynie

Jednostka jest wyposażona w lekki samochód pożarniczy - Żuk

Rok założenia: 1925

Adres: Wyszyna 27a
09-411 Biała
Prezes: dh Stanisław Wiśniewski
Naczelnik: dh Jarosław Korzeniewski

Szanowne Druhny, Szanowni Druchowie, Strażacy,

    serdecznie zapraszam wszystkie jednostki OSP do udziału w pracach nad przygotowaniem „Regulaminu finansowania działalności jednostek ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Stara Biała”. Będzie to najważniejszy dokument wpływający na zakres współpracy Gminy z jednostkami OSP.

W Urzędzie Gminy Stara Biała zostały sporządzone wstępne założenia do ww. dokumentu, które przedstawione są w załączonym projekcie Regulaminu.

Propozycje zmian można składać na załączonym formularzu konsultacyjnym. Formularz w wersji elektronicznej można odesłać na adres:a.portalski@starabiala.pl, a w wersji papierowej dostarczyć do Urzędu Gminy Stara Biała ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała.

Uwagi i propozycje do projektu można składać od 5 do 19 sierpnia 2019 r.Z poważaniem
Sławomir Wawrzyński
Wójt Gminy Stara Biała

 Załączniki:

Regulamin współpracy Gminy z jednostkami OSP - projekt
Formularz konsultacyjny