Świadczenie usługi teleopieki dla 15 osób w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do usług społecznych na terenie Gminy Stara Biała”


Załączniki:

Zapytanie Ofertowe Świadczenie usługi teleopieki
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - formularz oferty
Załącznik nr 3 - wykaz usług
Załącznik nr 4 - klauzula informacyjna
Załącznik nr 5 - wzór umowy
Informacja z otwarcia ofert