Strona główna  >  Uchwały  >  Rady Gminy Stara Biała  >  2008

Uchwały Rady Gminy Stara Biała z 2008 roku

Uchwały z roku 2018 Rady Gminy Stara Biała  |  Uchwały z roku 2017 Rady Gminy Stara Biała  |  Uchwały z roku 2016 Rady Gminy Stara Biała  |  Uchwały z roku 2015 Rady Gminy Stara Biała  |  Uchwały z roku 2014 Rady Gminy Stara Biała  |  Uchwały z roku 2013 Rady Gminy Stara Biała  |  Uchwały z roku 2012 Rady Gminy Stara Biała  |  Uchwały z roku 2011 Rady Gminy Stara Biała  |  Uchwały z roku 2010 Rady Gminy Stara Biała  |  Uchwały z roku 2009 Rady Gminy Stara Biała  |  Uchwały z roku 2008 Rady Gminy Stara Biała  |  Uchwały z roku 2007 Rady Gminy Stara Biała  |  Uchwały z roku 2006 Rady Gminy Stara Biała  |  Uchwały z roku 2005 Rady Gminy Stara Biała  |  Uchwały z roku 2004 Rady Gminy Stara Biała  |  Uchwały z roku 2003 Rady Gminy Stara Biała  |  Uchwały z roku 2002 Rady Gminy Stara Biała  |  Uchwały z roku 2001 Rady Gminy Stara Biała  |  Uchwały z roku 2000 Rady Gminy Stara Biała  |  Uchwały z roku 1999 Rady Gminy Stara Biała  |  Uchwały z roku 1997 Rady Gminy Stara Biała  |  Uchwały z roku 1996 Rady Gminy Stara Biała  |  Uchwały z roku 1995 Rady Gminy Stara Biała

Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 59) starsze uchwały Rady Gminy Stara Biała »Uchwała nr 134/XVII/08 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 grudnia 2008


w sprawie ustalenia przedmiotu, zakresu oraz zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Stara Biała.

Uchwała nr 133/XVII/08 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 grudnia 2008


w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2009 rok.

Uchwała nr 132/XVII/08 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 grudnia 2008


w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Kobierniki.

Uchwała nr 131/XVII/08 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 grudnia 2008


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stara Biała na 2009 rok.

Uchwała nr 130/XVII/08 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 grudnia 2008


w sprawie wydatków budżetu gminy Stara Biała, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Uchwała nr 128/XVI/08 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 listopada 2008


w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości: NOWE PROBOSZCZEWICE gm. Stara Biała.

Uchwała nr 127/XVI/08 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 listopada 2008


w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości: STARE PROBOSZCZEWICE gm. Stara Biała.

Uchwała nr 126/XVI/08 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 listopada 2008


w sprawie utworzenia mieszkaniowego zasobu gminy, uchwalenia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stara Biała w latach 2009-2013 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Uchwała nr 125/XVI/08 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 listopada 2008


w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Stara Biała z organizacjami pozarządowymi na rok 2009".

Uchwała nr 124/XVI/08 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 listopada 2008


w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009.

Uchwała nr 123/XVI/08 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 listopada 2008


w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej.

Uchwała nr 122/XVI/08 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 listopada 2008


w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, niektórych innych składników wynagradzania oraz wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród, wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

Uchwała nr 121/XVI/08 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 listopada 2008


w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Stara Biała na prace konserwatorskie przy zabytkowej ambonie z kościoła parafialnego w Brwilnie, gmina Stara Biała.

Uchwała nr 119/XV/08 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 października 2008


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. jako podstawy naliczenia podatku rolnego w 2009 r. na obszarze gminy Stara Biała.

Uchwała nr 118/XV/08 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 października 2008


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2009 i zwolnień w tym podatku na terenie Gminy Stara Biała.

Uchwała nr 117/XV/08 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 października 2008


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Stara Biała w roku 2009.

Uchwała nr 115/XV/08 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 października 2008


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała w zakresie obszaru działek nr 36/5, 36/6, 36/4, 37/1, 38/1, 39/1 położonych we wsi Mańkowo, gmina Stara Biała.
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 59) starsze uchwały Rady Gminy Stara Biała »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij