Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Statystyki oglądalności BIP od dnia 14.05.2018

Statystyki strony Urząd Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Urząd Gminy Stara Biała 5856
Wyniki wyborów samorządowych 5257
Wybory samorządowe 3601
Wójt Gminy Stara Biała 3005
Ochrona środowiska 1767
Wyniki wyborów samorządowych 1704
Kierownictwo urzędu 1649
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 1557
Podatki, opłaty i ceny 1468
Klauzula informacyjna 1356
Prawo lokalne 1355
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 1304
Organizacja Urzędu Gminy 1109
Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy 1035
Budowa układu komunikacyjnego Nowa Biała - Maszewo DużeIR.ZP.271.20.2018 1017
Podatek od nieruchomości 1008
Jednostki pomocnicze 997
Wyniki naborów 995
Budowa ulic w miejscowości Maszewo DużeIR.ZP.271.19.2018 950
Godziny pracy 948
Zagospodarowanie przestrzenne 936
Budowa dróg w miejscowości OgorzeliceIR.ZP.271.23.2018 862
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Starej Białej z dnia 27 września 2018 r. 841
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Starej Białej z dnia 28 września 2018 r. 835
IR.ZP.271.4.2019 832
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Starej Białej z dnia 1 października 2018 r. 831
Kontrola zarządcza 764
IR.ZP.271.22.2018 748
Przetarg nieograniczony 743
Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Gminy Stara Biała 712
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stara Biała przeznaczonych do zamiany 670
Informacja dot. przyjmowania zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych 660
Obwieszczenie Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Biała z dnia 22 czerwca 2018 roku. 652
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Starej Białej z dnia 1 października 2018 r. 648
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała 620
Pracownicy i komórki organizacyjne Urzędu 579
Ceny wody i ścieków obowiązujące od 17 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 571
Budżet gminy 570
Przetarg nieograniczony 564
IR.ZP.271.3.2019 562
Informacja o sporządzeniu, terminie i miejscu udostępnienia spisu wyborców 552
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara BiałaIR.ZP.271.2.2019 547
Podatek rolny 547
Obwieszczenie IR.PP.6722.1.2017 531
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Biała z dnia 29 maja 2018 roku 519
Podatek od nieruchomości na rok 2018 516
Postanowienie Nr 282/2018 Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Stara Biała 493
Obwieszczenie IR.GP.6733.7.2018 485
Obwieszczenie IR.GP.6733.8.2018 485
Zastępca Kierownika Referatu Finansowego, stanowisko pracy ds. realizacji budżetu 485
Statystyki strony Wójt Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wójt Gminy Stara Biała 3005
Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy 1035
Podstawowe zadania 473
Zarządzenie Nr 34.2018 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 6 czerwca 2018 r. 262
Zarządzenie Nr 30.2018 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 25 maja 2018 r. 209
Zarządzenie Nr 42.2018 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 9 lipca 2018 r. 206
Zarządzenie Nr 31.2018 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 28 maja 2018 r. 204
Zarządzenie Nr 41.2018 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 28 czerwca 2018 r. 201
Zarządzenie nr 35.2018 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 13 czerwca 2018 r. 191
Zarządzenie Nr 40.2018 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 28 czerwca 2018 r. 190
Zarządzenie nr 59.2018 178
Zarządzenie nr 73.2018 174
Zarządzenie nr 51.2018 167
Zarządzenie Nr 43.2018 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 10 lipca 2018 r. 161
Zarządzenie nr 47.2018 161
Zarządzenie nr 39.2018 145
Zarządzenie Nr 32.2018 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 29 maja 2018 r. 142
Zarządzenie Nr 37.2018 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 13 czerwca 2018 r. 141
Zarządzenie Nr 33.2018 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 6 czerwca 2018 r. 125
Zarządzenie nr 46.2018 122
Zarządzenie Nr 29.2018 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 25 maja 2018 r. 120
27.2018 119
Zarządzenie Nr 62.2018 117
10.2018 116
70.2014 116
Zarządzenie Nr 9.2019 112
Zarządzenie nr 64.2018 111
26.2018 110
Zarządzenie Nr 36.2018 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 13 czerwca 2018 r. 110
28.2018 109
Zarządzenie nr 38.2018 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 21 czerwca 2018 r. 107
74.2017 105
38.2017 104
24.2018 102
22.2018 94
28.2017 94
Zarządzenie Nr 56.2018 94
17.2018 93
Zarządzenie Nr 80.2018 92
7.2018 89
15.2018 88
18.2018 88
Zarządzenie Nr 53.2018 86
12.2018 85
Zarządzenie Nr 50.2018 83
1.2018 82
25.2018 82
11.2018 80
17.2015 80
47.2015 79
Statystyki strony Rada Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Gminy Stara Biała 4671
Skład Rady Gminy Stara Biała 2830
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy 2286
Kadencja 2018-2023 1536
Kadencja 2014-2018 982
Komisje Rady Gminy 962
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 864
Protokoły z obrad Rady Gminy 769
Zaproszenia na sesje i projekty uchwał 684
I sesja Rady Gminy Stara Biała (21 listopada 2018 r.) 553
Zaproszenie na XXXII Sesję Rady Gminy Stara Biała (11 października 2018 r.) 522
Zaproszenie na XXX Sesję Rady Gminy Stara Biała (21 czerwca 2018 r.) 520
Zadania i uprawnienia Rady 503
Nagrania obrad Rady Gminy 500
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018 456
Wyjaśnienia do oświadczeń majątkowych Radnych Gminy 436
Komisje Rady Gminy - kadencja 2018-2023 434
62/VIII/11 389
40/VI/11 376
Skład Rady Gminy Stara Biała - kadencja 2010-2014 371
Uchwała Nr 297/XXXI/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie w celu przeprowadzenia wyborów samorządowych 354
Komisje Rady Gminy - kadencja 2014-2018 337
94/XII/12 295
Uchwała nr 291/XXX/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 21 czerwca 2018 roku 285
III sesja Rady Gminy Stara Biała (27 grudnia 2018 r.) 283
IV sesja Rady Gminy Stara Biała (7 lutego 2019 r.) 281
Protokół Nr XXIX/2018 z obrad XXIX Sesji Rady Gminy Stara Biała, która odbyła się w dniu 19 kwietnia 2018 r. 281
197/XXII/17 279
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 264
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 257
Skład Rady Gminy Stara Biała - kadencja 2006-2010 250
Uchwała nr 289/XXX/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 21 czerwca 2018 roku 247
278/XXIX/18 228
Skład Komisji Rady Gminy 219
127/XVI/12 217
191/XXII/17 215
Plan pracy Komisji 211
14/III/10 209
Uchwała nr 284/XXX/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 21 czerwca 2018 roku 209
Zaproszenie na XXXI Sesję Rady Gminy Stara Biała (20 sierpnia 2018 r.) 209
Komisje Rady Gminy - kadencja 2006-2010 204
Skład Komisji Rady Gminy 204
Uchwała nr 288/XXX/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 21 czerwca 2018 roku 204
69/IX/11 203
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 202
Plan pracy Komisji 202
II sesja Rady Gminy Stara Biała (6 grudnia 2018 r.) 200
Uchwała Nr 268/XXVIII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stara Biała na okręgi wyborcze 199
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 199
238/XXIV/01 198
Statystyki strony Nasza Gmina
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Gmina Stara Biała 2163
Posterunek Policji w Starej Białej 1097
Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach 855
Parafia św. Jadwigi Śląskiej w Starej Białej 787
Opieka medyczna 778
Parafia św. Andrzeja Apostoła w Brwilnie 650
Dane statystyczne 556
Lokalizacja 467
Zakres działania i zadania gminy 450
Ewidencja ludności 440
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Stara Biała 413
Parafia św. Floriana w Proboszczewicach 391
Parafie 376
Liczba mieszkańców w poszczególnych latach 362
Stowarzyszenia 346
"Miłosierdzie" Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 339
Wykaz dróg na terenie Gminy Stara Biała 338
Bezpieczeństwo publiczne 333
Punkty przedszkolne 325
Komunikacja 312
Nieodpłatna pomoc prawna 310
Wykaz dróg kategorii: drogi gminne kategorii L 292
Grunty Gminy Stara Biała 261
Kompleks boisk sportowych "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" Maszewo Duże 258
Sport 254
Wykaz dróg kategorii: drogi gminne wewnętrzne 245
Oświadczenia majątkowe Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 236
Wykaz dróg kategorii: drogi wojewódzkie 230
Hala sportowa i siłownia przy Szkole Podstawowej w Starej Białej 223
Darmowe porady prawne - IV kwartał 222
Wykaz dróg kategorii: drogi powiatowe 222
Przedszkole w Nowych Proboszczewicach 220
Podział gruntów ornych ze względu na klasy gleby 216
Rok 2016 213
Samorządowe Przedszkole w Wyszynie 212
Wykaz dróg kategorii: drogi krajowe 212
Liczba gospodarstw według powierzchni 201
Podział gruntów ze względu na przeznaczenie 197
Podział gruntów rolnych ze względu na przeznaczenie 189
Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Starych Proboszczewicach 172
Darmowe porady prawne - II kwartał 141
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 135
Darmowe porady prawne - II kwartał 121
Realizacja zadań oświatowych Gminy za rok szkolny 2015/2016 104
Realizacja zadań oświatowych Gminy za rok szkolny 2016/2017 102
Darmowe porady prawne 98
Rok 2018 97
Nieodpłatna pomoc prawna w 2017 roku - od 1.06.2017 r. 93
Nieodpłatna pomoc prawna w 2017 roku 91
Realizacja zadań oświatowych Gminy za rok szkolny 2014/2015 91
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne Gminy 2672
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Władysława Reymonta w Maszewie Dużym 1022
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Białej 857
Gospodarka Komunalna 'Stara Biała' Sp. z o.o. 833
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 714
Oświadczenia majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 550
Oświadczenia majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół w Maszewie Dużym 532
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wyszynie 509
Oświadczenia majątkowe Prezesa Gospodarki Komunalnej "Stara Biała" Sp. z o.o. 503
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Ludwikowo i Wyszyna, gm. Stara Biała - etap I 495
Oświadczenia majątkowe Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wyszynie 489
Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach 471
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 457
Przedszkole w Nowych Proboszczewicach 451
Praca 449
Oświadczenia majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej 448
Oświadczenia majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół w Starych Proboszczewicach 443
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Ludwikowo i Wyszyna, gm. Stara Biała - etap I 440
Oświadczenia majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 413
Oświadczenia majątkowe Dyrektora Przedszkola w Nowych Proboszczewicach 400
Oświadczenia majątkowe Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej 360
Oświadczenia majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta 355
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 350
Gminna Biblioteka Publiczna 348
Oświadczenia majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wyszynie 344
Oświadczenia majątkowe 263
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Ludwikowo i Wyszyna, gm. Stara Biała – etap I – powtórzony 248
Statut 245
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Ludwikowo i Wyszyna, gm. Stara Biała – etap I 241
Statut Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym 215
Statut 212
Statuty 202
Statut 192
Statut Zespołu Szkół w Starych Proboszczewicach 174
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku 154
Statut Gminnej Biblioteki Publicznej 137
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową dwóch zbiorników wyrównawczych w miejscowości Biała, gm. Stara Biała 123
Petycja 1/2018 119
Świadczenie tymczasowego schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Stara Biała w 2019 roku 117
Świadczenie usług opiekuńczych na terenie gminy Stara Biała w 2019 roku 104
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku 99
Struktura organizacyjna 60
Klauzule informacyjne 59
Struktura organizacyjna 48
Klauzule informacyjne RODO 24
Zarządzenie nr 2/2019 16
Zasady przyjęć do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020 13
Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020 12
Zarządzenie nr 1/2019 11
Zasady przyjęć do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020 11

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij