Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Urząd Gminy Stara Biała

Urząd Gminy Stara Biała


ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65

Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl


NIP URZĘDU: 774-22-93-426
REGON URZĘDU: 000550568
NIP GMINY: 774-29-45-231

Godziny pracy

Urząd Gminy Stara Biała

pracuje w godzinach:

poniedziałek: 700 - 1500
wtorek: 700 - 1500
środa: 800 - 1600
czwartek: 700 - 1500
piątek: 700 - 1500

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie IR.GP.6733.31.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Biała z dnia 9 grudnia 2019 roku o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Nowe Proboszczewice).

Obwieszczenie IR.GP.6733.35.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Biała z dnia 4 grudnia 2019 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Nowe Bronowo).

Obwieszczenie IR.GP.6733.34.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Biała z dnia 2 grudnia 2019 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Biała).

Obwieszczenie IR.GP.6733.33.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Biała z dnia 27 listopada 2019 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Nowe Trzepowo, gmina Stara Biała, Tchórz, gmina Bielsk).

Obwieszczenie IR.GP.6733.32.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Biała z dnia 26 listopada 2019 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Brwilno).

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak RGK.6220.25.2017 z dnia 11.09.2018 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika do chowu kurcząt o liczbie stanowisk do 40000 sztuk wraz z niezbędną infrastrukturą...

Uchwały Rady

uchwała nr: 99/X/19

uchwała nr 99/X/19

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stara Biała

Status Obowiązująca

uchwała nr: 98/X/19

uchwała nr 98/X/19

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Stara Biała oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Status Obowiązująca

uchwała nr: 97/X/19

uchwała nr 97/X/19

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stara Biała

Status Obowiązująca

uchwała nr: 96/X/19

uchwała nr 96/X/19

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe na terenie Gminy Stara Biała oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Status Obowiązująca

uchwała nr: 101/X/19

uchwała nr 101/X/19

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Stara Biała” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki

Status Obowiązująca

uchwała nr: 100/X/19

uchwała nr 100/X/19

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stara Biała

Status Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: 101.2019

zarządzenie nr 101.2019

wydane przez Wójta Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli na rok 2020 w Urzędzie Gminy Stara Biała oraz w innych jednostkach organizacyjnych Gminy Stara Biała

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 100.2019

zarządzenie nr 100.2019

wydane przez Wójta Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i aktywizację środowisk młodzieżowych w zakresie sportu i rekreacji; organizację szkoleń dzieci i młodzieży mającą na celu rozwój umiejętności sportowych młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo; organizację imprez, rozgrywek sportowych i zawodów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Stara Biała; promowanie Gminy Stara Biała na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej poprzez udział w zawodach sportowych, upowszechnianie sportu amatorskiego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 99.2019

zarządzenie nr 99.2019

wydane przez Wójta Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 98.2019

zarządzenie nr 98.2019

wydane przez Wójta Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2019 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 97.2019

zarządzenie nr 97.2019

wydane przez Wójta Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36.2019 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej składników majątkowych w Urzędzie Gminy Stara Biała

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 96.2019

zarządzenie nr 96.2019

wydane przez Wójta Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątku gminy Stara Biała

Status Obowiązujące

Obwieszczenia

Znak sprawy: IR.GP.6733.31.2019

Znak sprawy IR.GP.6733.31.2019

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data wytworzenia 09.12.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Biała z dnia 9 grudnia 2019 roku o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Nowe Proboszczewice).

Znak sprawy: IR.GP.6733.35.2019

Znak sprawy IR.GP.6733.35.2019

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 04.12.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Biała z dnia 4 grudnia 2019 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Nowe Bronowo).

Znak sprawy: IR.GP.6733.34.2019

Znak sprawy IR.GP.6733.34.2019

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 02.12.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Biała z dnia 2 grudnia 2019 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Biała).

Znak sprawy: IR.GP.6733.33.2019

Znak sprawy IR.GP.6733.33.2019

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 27.11.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Biała z dnia 27 listopada 2019 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Nowe Trzepowo, gmina Stara Biała, Tchórz, gmina Bielsk).

Znak sprawy: IR.GP.6733.32.2019

Znak sprawy IR.GP.6733.32.2019

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 26.11.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Biała z dnia 26 listopada 2019 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Brwilno).

Znak sprawy: IR.GP.6733.28.2019

Znak sprawy IR.GP.6733.28.2019

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data wytworzenia 18.11.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Biała z dnia 18 listopada 2019 roku o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Stare Proboszczewice).

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij