Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Urząd Gminy Stara Biała

Urząd Gminy Stara Biała


ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65

Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl


NIP URZĘDU: 774-22-93-426
REGON URZĘDU: 000550568
NIP GMINY: 774-29-45-231

Godziny pracy

Urząd Gminy Stara Biała

pracuje w godzinach:

poniedziałek: 700 - 1500
wtorek: 700 - 1500
środa: 800 - 1600
czwartek: 700 - 1500
piątek: 700 - 1500

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie IR.GP.6733.6.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Biała z dnia 25 marca 2019 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Nowe Trzepowo).

Zaproszenie na V Sesję Rady Gminy Stara Biała (28 marca 2019 r.)

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach V Sesji Rady Gminy Stara Biała. Posiedzenie Rady Gminy odbędzie się dnia 28 marca 2019 roku (tj. czwartek) o godzinie 9.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Zatwierdzenie porządku...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej jest instytucją kultury, której celem statutowym jest krzewienie kultury i kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Stara Biała. Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko: Specjalista/ka ds. informacji i promocji Miejsce pracy:...

Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Biała z dnia 18 marca 2019 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Biała z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień...

Zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -  budowa placów magazynowania odpadów, surowców i produktów wraz z niezbędną infrastrukturą (kanalizacja odciekowa wraz z przepompownią i oświetlenie placów magazynowych) w Zakładzie...

Uchwały Rady

uchwała nr: 33/IV/19

uchwała nr 33/IV/19

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie zarządzenia wyborów do samorządu mieszkańców wsi na terenie gminy Stara Biała

Status Obowiązująca

uchwała nr: 32/IV/19

uchwała nr 32/IV/19

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Ludwikowo

Status Obowiązująca

uchwała nr: 31/IV/19

uchwała nr 31/IV/19

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Ludwikowo

Status Obowiązująca

uchwała nr: 30/IV/19

uchwała nr 30/IV/19

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 2239 z dnia

uchwała nr: 29/IV/19

uchwała nr 29/IV/19

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie przyjęcia i przekazania do organu regulacyjnego projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stara Biała"

Status Obowiązująca

uchwała nr: 28/IV/19

uchwała nr 28/IV/19

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stara Biała na lata 2019 – 2023

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 2294 z dnia

Zarządzenia

zarządzenie nr: 14.2019

zarządzenie nr 14.2019

wydane przez Wójta Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Starej Białej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów i pism

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 12.2019

zarządzenie nr 12.2019

wydane przez Wójta Gminy Stara Biała

z dnia

zmieniające zarządz. w spr. zatwierdzenia Planu kontroli na rok 2019 w Urzędzie Gminy Stara Biała oraz w innych jednostkach organizacyjnych Gminy Stara Biała

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 10.2019

zarządzenie nr 10.2019

wydane przez Wójta Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i aktywizację środowisk młodzieżowych w zakresie sportu i rekreacji; organizację szkoleń dzieci i młodzieży mającą na celu rozwój umiejętności sportowych młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo; organizację imprez, rozgrywek sportowych i zawodów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Stara Biała; promowanie Gminy Stara Biała na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej poprzez udział w zawodach sportowych, upowszechnianie sportu amatorskiego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 9.2019

zarządzenie nr 9.2019

wydane przez Wójta Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie ustalenia harmonogramu zebrań wiejskich na terenie gminy

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 8.2019

zarządzenie nr 8.2019

wydane przez Wójta Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Stara Biała do uchwały budżetowej Gminy Stara Biała na 2019 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 7.2019

zarządzenie nr 7.2019

wydane przez Wójta Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2019 rok

Status Obowiązujące

Obwieszczenia

Znak sprawy: IR.PP.6721.2.2018

Znak sprawy IR.PP.6721.2.2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 18.03.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów Brwilno i Maszewo nad Wisłą wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Znak sprawy: IR.GP.6733.6.2019

Znak sprawy IR.GP.6733.6.2019

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 25.03.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Biała z dnia 25 marca 2019 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Nowe Trzepowo).

Znak sprawy: IR.GP.6733.3.2019

Znak sprawy IR.GP.6733.3.2019

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 26.02.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Biała z dnia 26 lutego 2019 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Wyszyna).

Znak sprawy: IR.GP.6733.2.2019

Znak sprawy IR.GP.6733.2.2019

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data wytworzenia 06.02.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Biała z dnia 6 lutego 2019 roku o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Wyszyna).

Znak sprawy: IR.GP.673317.2018

Znak sprawy IR.GP.673317.2018

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data wytworzenia 05.02.2019

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Biała z dnia 5 lutego 2019 roku o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Ogorzelice).

Znak sprawy: IR.PP.6721.3.2018

Znak sprawy IR.PP.6721.3.2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 13.12.2018

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Maszewo.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij