Wykaz i sposób załatwiania spraw

Referat Spraw Obywatelskich i USC

Urząd Stanu Cywilnego

 1. Rejestracja aktów małżeństwa
 2. Sprostowanie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego
 3. Zmiana imienia (imion)/nazwiska noszonego/nazwiska rodowego
 4. Rejestracja aktów urodzenia
 5. Wydawanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego
 6. Zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
 7. Rejestracja aktów zgonu
 8. Odpisy zupełne, skrócone i wielojęzyczne aktów stanu cywilnego z rejestru stanu cywilnego
 9. Oświadczenie osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 10. Wpisywanie do polskiej księgi aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
 11. Zaświadczenie o przyjętych sakramentach
 12. Zaświadczenie o stanie cywilnym
 13. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa

Ewidencja ludności i dowody osobiste

 1. Obsługa Dowodów Osobistych
 2. Zameldowanie na pobyt stały
 3. Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców
 4. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
 5. Prowadzenie i obsługa rejestru wyborców - Wpisywanie do stałego rejestru wyborców gminy na wniosek
 6. Programy rozwoju turystyki i wypoczynku oraz sprawozdawczość w tym zakresie - Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie
 7. Zameldowanie na pobyt czasowy
 8. Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców
 9. Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego
 10. Zameldowanie i wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
 11. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej
 12. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
 13. Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców lub rejestru zamieszkania cudzoziemców
 14. Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców lub rejestru zamieszkania cudzoziemców
 15. Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych
 16. Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Działalność gospodarcza

 1. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 2. Zakończenie działalności gospodarczej (decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej)
 3. Udostępnienie informacji z bazy danych ewidencji działalności gospodarczej
 4. Zawieszenie działalności gospodarczej
 5. Wniosek o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
 6. Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej
 7. Poświadczenie zgodności wpisu z rejestru ewidencji działalności gospodarczej

Zezwolenia alkoholowe

 1. Rezygnacja ze sprzedaży napojów alkoholowych
 2. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do konsumpcji w miejscu lub poza miejscem sprzedaży
 3. Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do konsumpcji w miejscu sprzedaży
 4. Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punktach sprzedaży

Referat Finansowy

Podatki

 1. Wniosek o zwolnienie z podatku rolnego z tytułu nabycia gruntów na powiększenie istniejącego gospodarstwa lub utworzenie nowego gospodarstwa
 2. Wniosek o odroczenie podatku od nieruchomości (do 1 ha fizycznego)
 3. Wniosek o odroczenie podatku rolnego (powyżej 1 ha fizycznego)
 4. Wniosek o umorzenie podatku rolnego, umorzenie odsetek lub rozłożenie na raty od osób fizycznych (powyżej 1 ha fizycznego)
 5. Wniosek o zwolnienie z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych (powyżej 1 ha)
 6. Wniosek o umorzenie zaległości podatkowych, umorzenie odsetek lub rozłożenie na raty i odroczenie podatku od osób prawnych
 7. Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej z tytułu dokonanych inwestycji w gospodarstwie rolnym
 8. Wniosek o umorzenie podatku lub rozłożenie na raty i umorzenie odsetek od osób fizycznych podatku od nieruchomości
 9. Wniosek o umorzenie zaległości podatkowych, umorzenie odsetek lub rozłożenie na raty i odroczenie podatku od środków transportowych (osoby prowadzące działalność gospodarczą)
 10. Wniosek o umorzenie zaległości podatkowych, umorzenie odsetek lub rozłożenie na raty i odroczenie podatku od środków transportowych (osoby fizyczne)

Akcyza

 1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Zaświadczenia

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa

Referat Inwestycji i Rozwoju

Gospodarka przestrzenna i planowanie przestrzenne

 1. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 2. Wniosek o wydanie opinii urbanistycznej
 3. Wniosek o wyrażenie zgody na udostępnienie nieruchomości do zrealizowania zamierzenia budowlanego
 4. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 5. Wniosek o wydanie oświadczenia o dostępie działki do drogi publicznej
 6. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby
 7. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 8. Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 9. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
 10. Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Gospodarka nieruchomościami

 1. Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości
 2. Wniosek o podział nieruchomości

Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

Gospodarka komunalna

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 2. Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego z Mieszkaniowego Zasobu Gminy Stara Biała
 3. Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości
 4. Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

Ochrona środowiska

 1. Wydanie decyzji zezwalającej na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
 2. Wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa/suki rasy uznanej za agresywną
 3. Przyjęcie zgłoszenia instalacji do eksploatacji
 4. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 5. Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
 6. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
 7. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Stara Biała
 8. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

Drogi, mosty i komunikacja

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę
 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogą lub potrzebami ruchu drogowego i naliczenie stosownych opłat
 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i naliczenie stosownych opłat
 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i naliczenie stosownych opłat

Wytworzył: Magdalena Łabędzka (15 lutego 2010)
Opublikował: Roman Gęsiarz (15 lutego 2010, 13:05:52)

Ostatnia zmiana: Magdalena Łabędzka (24 lipca 2017, 10:03:28)
Zmieniono: Dodano procedurę: Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 22243

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij