Wykaz i sposób załatwiania spraw

Referat Spraw Obywatelskich i USC

Urząd Stanu Cywilnego

 1. Zawarcie związku małżeńskiego
 2. Sprostowanie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego
 3. Zmiana imienia (imion)/nazwiska noszonego/nazwiska rodowego
 4. Rejestracja aktów urodzenia
 5. Wydawanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego
 6. Zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
 7. Rejestracja zdarzenia, które nastąpiło poza granicami RP i nie zostało tam zarejestrowane lub nie jest tam prowadzona rejestracja stanu cywilnego
 8. Rejestracja aktów zgonu
 9. Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
 10. Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 11. Wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą - Transkrypcja
 12. Zaświadczenie o przyjętych sakramentach
 13. Zaświadczenie o stanie cywilnym
 14. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa

Ewidencja ludności i dowody osobiste

 1. Obsługa Dowodów Osobistych
 2. Zameldowanie na pobyt stały
 3. Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców
 4. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
 5. Prowadzenie i obsługa rejestru wyborców - Wpisywanie do stałego rejestru wyborców gminy na wniosek
 6. Programy rozwoju turystyki i wypoczynku oraz sprawozdawczość w tym zakresie - Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie
 7. Zameldowanie na pobyt czasowy
 8. Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców
 9. Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego
 10. Zameldowanie i wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
 11. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej
 12. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
 13. Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców lub rejestru zamieszkania cudzoziemców
 14. Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców lub rejestru zamieszkania cudzoziemców
 15. Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych
 16. Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Działalność gospodarcza

 1. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 2. Zakończenie działalności gospodarczej (decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej)
 3. Udostępnienie informacji z bazy danych ewidencji działalności gospodarczej
 4. Zawieszenie działalności gospodarczej
 5. Wniosek o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
 6. Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej
 7. Poświadczenie zgodności wpisu z rejestru ewidencji działalności gospodarczej

Zezwolenia alkoholowe

 1. Rezygnacja ze sprzedaży napojów alkoholowych
 2. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do konsumpcji w miejscu lub poza miejscem sprzedaży
 3. Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do konsumpcji w miejscu sprzedaży
 4. Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punktach sprzedaży

Referat Finansowy

Podatki

 1. Wniosek o zwolnienie z podatku rolnego z tytułu nabycia gruntów na powiększenie istniejącego gospodarstwa lub utworzenie nowego gospodarstwa
 2. Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku/ zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę – osoby fizyczne
 3. Wniosek o rozłożenie na raty podatku/zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę - osoby fizyczne
 4. Wniosek o zwolnienie i ulgę w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów na powiększenie istniejącego gospodarstwa lub utworzenie nowego gospodarstwa rolnego
 5. Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym
 6. Wniosek o umorzenie zaległości podatkowych, umorzenie odsetek - osoby fizyczne
 7. Wniosek o umorzenie zaległości podatkowych, umorzenie odsetek lub rozłożenie na raty i odroczenie podatku od środków transportowych (osoby prowadzące działalność gospodarczą)
 8. Wniosek o umorzenie zaległości podatkowych, umorzenie odsetek lub rozłożenie na raty i odroczenie podatku od środków transportowych (osoby fizyczne)

Akcyza

 1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Zaświadczenia

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa

Referat Inwestycji i Rozwoju

Gospodarka przestrzenna i planowanie przestrzenne

 1. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 2. Wniosek o wydanie opinii urbanistycznej
 3. Wniosek o wyrażenie zgody na udostępnienie nieruchomości do zrealizowania zamierzenia budowlanego
 4. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 5. Wniosek o wydanie oświadczenia o dostępie działki do drogi publicznej
 6. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby
 7. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 8. Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 9. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
 10. Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Gospodarka nieruchomościami

 1. Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości
 2. Wniosek o podział nieruchomości

Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

Gospodarka komunalna

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 2. Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego z Mieszkaniowego Zasobu Gminy Stara Biała
 3. Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości
 4. Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

Ochrona środowiska

 1. Wydanie decyzji zezwalającej na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
 2. Wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa/suki rasy uznanej za agresywną
 3. Przyjęcie zgłoszenia instalacji do eksploatacji
 4. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 5. Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
 6. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
 7. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Stara Biała
 8. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

Drogi, mosty i komunikacja

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę
 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogą lub potrzebami ruchu drogowego i naliczenie stosownych opłat
 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i naliczenie stosownych opłat
 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i naliczenie stosownych opłat

Wytworzył: Magdalena Łabędzka (15 lutego 2010)
Opublikował: Roman Gęsiarz (15 lutego 2010, 13:05:52)

Ostatnia zmiana: Magdalena Łabędzka (6 lutego 2018, 14:03:50)
Zmieniono: Aktualizacja.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 23747

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij