Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców lub rejestru zamieszkania cudzoziemców

Symbol
5345.1

Komórka
SO

Termin załatwienia
Odpowiedź do 30 dni od daty wpływu wniosku.

Opis
Uzyskanie danych może wynikać z:

 1. Interesu prawnego- wówczas wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepisy prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia danych osobowych innej osoby lub załączyć dokumenty potwierdzające istnienie tego interesu,
 2. Interesu faktycznego- wówczas wnioskodawca jest zobowiązany uwiarygodnić interes faktyczny, jednak udostępnienie danych może nastąpić pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.

Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców lub rejestru zamieszkaniu cudzoziemców można złożyć osobiście, listownie na podany poniżej adres, ale także w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Dane są przekazywane w formie odpowiadającej złożonemu wnioskowi.

Kogo dotyczy
Osoby fizyczne, podmioty prawne.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i z rejestru PESEL.
 2. Potwierdzenie wpłaty za udostępnienie danych.
 3. Ważny dowód osobisty lub paszport.

W przypadku działania przez pełnomocnika wymagane jest także:

 1. Pisemne pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej, o której mowa w art. 33 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
 2. Dowód osobisty lub paszport pełnomocnika.

Miejsce składania pism
Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, pok. nr 20, tel. 24 366-87-19.

Sposób załatwienia
Udostępnienie wnioskowanych danych osobowych.
Odmowa udostępnienia danych następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Opłaty
Opłata za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców lub rejestru zamieszkania cudzoziemców wynosi 31,00 zł. Zwolnienie z w/w opłaty przysługuje w przypadku udostępnienia z rejestru mieszkańców danych, niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia. Bezpłatnie informacje są udostępniane organom administracji publicznej, policji, sądom, prokuraturom oraz państwowym lub miejskim jednostkom organizacyjnym oraz podmiotom realizującym zadania publiczne, określone w przepisach prawa.
Opłatę skarbową można uiścić:

 1. w kasie Urzędu Gminy Stara Biała pokój numer 12 (bez dodatkowych opłat).
 2. na rachunek bankowy:
  Bank Spółdzielczy w Starej Białej, ul. Bankowa 1, 09-411 Biała
  Nr konta: 37 9038 0004 0000 0013 2000 0010.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r. poz. 722 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 836 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 września 2011 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2015 r. poz. 1388 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.).
 6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy
Od decyzji o odmowie udostępnienia danych przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Inne informacje
Wniosek o udostępnienie jednostkowych danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wnosi osoba podmiot) zainteresowana ich uzyskaniem. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

Pliki do pobrania:

Lp. Nazwa pliku Zdjęciewersja *.pdf
1. Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców lub rejestru zamieszkaniu cudzoziemców Pobierz plik (141kB) pdf

Wytworzył: Adrian Portalski (19 marca 2015)
Opublikował: Magdalena Łabędzka (19 marca 2015, 11:33:14)

Ostatnia zmiana: Magdalena Łabędzka (21 września 2016, 11:37:50)
Zmieniono: Aktualizacja plików do pobrania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 556

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij