W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Powrót

Ceny wody i ścieków obowiązujące od 30 września 2023 r. do 29 września 2024 r.

Gospodarka Komunalna "Stara Biała" Sp. z o.o. informuje swoich odbiorców, że Decyzją nr WA.RZT.70.78.2023/6 z dnia 13.08.2023 r. wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, został skrócony okres obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stara Biała zatwierdzonej decyzją z dnia 3 września 2021 roku, znak: WA.RZT.70.233/2021/4 oraz zatwierdzona została nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stara Biała na okres 3 lat, natomiast Uchwałą nr 434/XLVIII/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 listopada 2023 r. została ustalona wysokość dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

W związku z powyższym ceny usług dla odbiorców przedstawiają się następująco:

Ceny wody i ścieków od 30.09.2023 r. - 29.09.2024 r.

Cennik opis Opis taryfowej grupy odbiorców j.m. Cena netto Cena brutto
Za dostarczoną wodę
01 Gospodarstwa domowe pobierające wodę do celów socjalno –bytowych np. budynki wielorodzinne, jednorodzinne, gospodarstwa rolne (do celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich). Odbiorcy rozliczani za ilość zużytej wody ustaloną na podstawie wskazań wodomierza głównego w okresie 2 miesięcznym. zł/m3 5,20 5,62
02 Pozostali odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę prowadzący działalność gospodarczą (handlową, usługową, produkcyjną i transportową), jednostki użyteczności publicznej (dom pomocy społecznej, POZ, szkoły, przedszkola, Urząd Gminy Stara Biała, GOKiS, Ochotnicze Straże Pożarne itp.) pobierający wodę na cele prowadzonej wyżej działalności. Odbiorcy rozliczani za ilość zużytej wody ustaloną na podstawie wskazań wodomierza głównego w okresie 2 miesięcznym. zł/m3 6,47 6,99
03 Woda wykorzystywana na cele przeciwpożarowe przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Rozliczanie według informacji składanej przez właściwe jednostki, w okresach 4 miesięcznych. zł/m3 6,43 6,94
Za odprowadzone ścieki
01 Gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki bytowe np. budynki wielorodzinne, jednorodzinne, gospodarstwa rolne (do celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich). Odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków określoną w oparciu o ilość zużytej wody ustaloną na podstawie wskazań wodomierza głównego a w przypadku gdy nieruchomość wyposażona jest w wodomierz dodatkowy, ilość odprowadzonych ścieków pomniejszona jest o wodę bezpowrotnie zużytą, określoną na podstawie wskazań tego wodomierza, w okresie 2 miesięcznym. zł/m3 8,40 9,07
02 Pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe prowadzący działalność gospodarczą (handlową, usługową i transportową), jednostki użyteczności publicznej (dom pomocy społecznej, POZ, szkoły, przedszkola, Urząd Gminy Stara Biała, GOKiS, Ochotnicze Straże Pożarne itp.) odprowadzający ścieki z wyżej wymienionej działalności. Odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków określoną w oparciu o ilość zużytej wody ustaloną na podstawie wskazań wodomierza głównego, a w przypadku gdy nieruchomość wyposażona jest w wodomierz dodatkowy, ilość odprowadzonych ścieków pomniejszona jest o wodę bezpowrotnie zużytą, określoną na podstawie wskazań tego wodomierza, w okresie 2 miesięcznym. zł/m3 17,22 18,60
03 Odbiorcy odprowadzający ścieki komunalne lub przemysłowe. (np. myjnie, produkcja i obróbka elementów metalowych itp.). Rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, a w przypadku gdy nieruchomość wyposażona jest w wodomierz dodatkowy, ilość odprowadzonych ścieków pomniejszona jest o wodę bezpowrotnie zużytą, określoną na podstawie wskazań tego wodomierza, w okresie 2 miesięcznym. zł/m3 17,23 18,61
Opłata abonamentowa
01-02 Woda zł/punkt pom./2m-ce 6,49 7,01
03 Woda zł/punkt pom./4m-ce 7,07 7,64
01-02 Ścieki zł/punkt pom./2m-ce 13,08 14,13

Powiadom znajomego