W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Powrót

Wybory prezydenckie 2015 druga tura – kalendarium

Druga tura wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się 24 maja 2015 r.. Lokale wyborcze będą czynne w godz. od 7.00 do 21.00. Głosować będziemy w tych samych lokalach wyborczych, co podczas pierwszej tury wyborów prezydenckich.

Głosowanie korespondencyjnie – zgłoszenie do 14 maja

Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w Gminie Stara Biała, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w Urzędzie Gminy Stara Biała. W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego może być dokonane ustnie podczas wizyty w Urzędzie lub telefonicznie (24) 366 87 23, pisemnie, telefaksem (24) 365 61 65 lub w formie elektronicznej na adres:a.portalski@starabiala.pl.

Udostępnienie spisów wyborców – wnioski do 18 maja

Do 18 maja każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Gminy Stara Biała czy został uwzględniony w spisie wyborców. Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy, zawierający dane osobowe umożliwiające odnalezienie wyborcy w spisie, tj. imię (imiona), nazwisko oraz adres zamieszkania. Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, w pokoju nr 21 w godzinach pracy Urzędu. Udostępnienie spisu wyborców polega na udzieleniu informacji, czy osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje (w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo, że dane wyborcy podane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Na żądanie udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

Dopisanie do spisu wyborców– wnioski do 19 maja

Jeżeli chcemy w drugiej turze głosować w innym obwodzie niż właściwy dla miejsca stałego zameldowania, np. w miejscu pobytu czasowego, należy złożyć pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców w Urzędzie Gminy właściwym dla aktualnego miejsca przebywania. Uwaga – osoby wpisane do spisu wyborców w związku z głosowaniem 10 maja 2015 r. będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku drugiej tury wyborów. Wzięcie udziału w ponownym głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców, zaświadczenia o prawie do głosowania.

Zaświadczenie o prawie do głosowania- wnioski do 22 maja

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania może on zostać złożony pisemnie, telefaksem (24 365 61 65) lub w formie elektronicznej na adres: a.portalski@starabiala.pl

Uwaga, jeżeli ktoś pobrał zaświadczenie o prawie do głosowania przed pierwszą turą wyborów, to wówczas otrzymał również zaświadczenie na drugą turę.

Kalendarium – druga tura wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

  1. 14 maja - zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego,
  2. 18 maja - złożenie wniosku o udostępnienie spisów wyborców,
  3. 18 maja - złożenie wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,
  4. 19 maja - złożenie wniosku o dopisanie do spisu wyborców,
  5. 22 maja - złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, głosowania korespondencyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa można uzyskać w Urzędzie Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, pokój nr 21 oraz pod numerami telefonów: (24) 366 87 23; (24) 366 87 19 lub w formie elektronicznej e-mail:a.portalski@starabiala.pl.

Więcej na stronie prezydent2015.pkw.gov.pl.

Powiadom znajomego