W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Kompleks boisk sportowych "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" Maszewo Duże

ORLIK w Maszewie Dużym zaprasza


ORLIK w Maszewie Dużym to dwa doskonale wyposażone boiska ze sztuczną nawierzchnią, oświetlenie umożliwiające grę po zmroku, budynek zapewniający pełen komfort przy korzystaniu z obiektu oraz ciągła opieka animatora. Ten nowy obiekt sportowy funkcjonuje już od 1 marca 2010 roku i jest udostępniony bezpłatnie WSZYSTKIM CHĘTNYM: dzieciom, młodzieży i dorosłym.

Boisko powstało w ramach programu "Moje Boisko - ORLIK 2012". Program ten zakładał budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym. Głównym celem programu było przede wszystkim udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu i rozwoju fizycznego pod okiem trenera - animatora, jak również popularyzację aktywnego stylu życia, a więc rodzinnych zawodów sportowych, weekendów ze sportem i turystyką.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do korzystania z boisk
codziennie w godz. 1600-2200
.

Zapisy na ORLIKA
Można rezerwować możliwość korzystania z boisk u animatorów sportowych:
 1. Marka Muszyńskiego osobiście na terenie obiektu.
 2. Łukasza Rakowskiego osobiście na terenie obiektu.

Regulamin
korzystania z kompleksu boisk sportowych
"Moje Boisko - Orlik 2012" Maszewo Duże

 1. Administratorem kompleksu boisk sportowych jest Zespół Szkół w Maszewie Dużym.
 2. Korzystać z kompleksu boisk mogą grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.
 3. Boiska są czynne w następujących terminach:
  1. Planowane zajęcia szkolne (priorytet w korzystaniu z kompleksu boisk ma młodzież z Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym)
   1. poniedziałek - piątek godz. 800-1600
  2. Boiska dostępne dla wszystkich chętnych:
   1. poniedziałek - piątek godz. 1600-2200
   2. sobota godz. 1600-2200
   3. niedziela godz. 1600-2200
 4. Osoby korzystające z boisk zobowiązane są do wpisywanie się do rejestru użytkowników prowadzonego przez instruktora sportu.
 5. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora Sportu w godzinach otwarcia "Orlika".
 6. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
 7. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych. Za rzeczy pozostawione w szatni administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
 8. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych instruktor sportu może zabronić korzystania z obiektu.
 9. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt 12 (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie typu halowego - dotyczy boiska trawiastego).
 10. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem.
 11. Sprzęt sportowy wydaje instruktor sportu. Pobierający sprzęt po zakończonych zajęciach zobowiązany jest go oddać.
 12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
  1. używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
  2. wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk np. rower, motorower, deskorolka, rolki, itp.,
  3. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
  4. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
  5. palenia tytoniu, spożywania alkoholu,
  6. zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
  7. przeszkadzania w zajęciach lub grze
  8. zakłócania porządku i używania wulgarnych słów,
  9. wprowadzania zwierząt,
  10. korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu,
  11. przebywanie i korzystanie z obiektu poza godzinami otwarcia.
 13. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 12 korzystania z boisk podejmuje obsługa kompleksu sportowego, która w zależności od sytuacji może:
  1. Nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,
  2. Zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
  3. Nakazać opuszczenie terenu boisk i szkoły,
  4. Zakazać dalszych wstępów na kompleks.
 14. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 15. Prowadzący zajęcia (nauczyciel, trener, animator sportu, trener środowiskowy) jest zobowiązany powiadomić obsługę kompleksu sportowego o każdym zaistniałym wypadku lub kontuzji ćwiczącego.
 16. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów p. poż. i bhp, a w szczególności do uwag obsługi kompleksu.
 17. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania w sprawach o wykroczeniach, a w szczególnych wypadkach w drodze postępowania karnego.

Dyrektor Zespołu Szkół w Maszewie Dużym
/-/ Małgorzata Bartos-Piątkowska

Obuwie zgodne z regulaminemObuwie zakazane


Życzymy wiele przyjemności podczas użytkowanie kompleksu boisk
ORLIK 2012 w Maszewie Dużym.

Kontakt do administratora kompleksu sportowego:
Zespół Szkół w Maszewie Dużym
Adres: Maszewo Duże, ul. Szkolna 14, 09-400 Płock
Telefon: 24 366-21-88

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane