W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Starych Proboszczewicach

Sala gimnastyczna i sala ćwiczeń ruchowych
przy Zespole Szkół w Starych Proboszczewicach
ul. Floriańska 4, 09-412 Proboszczewice

Sala gimnastyczna i sala ćwiczeń ruchowych są dostępne dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych od 15 września do 30 maja (z wyjątkiem ferii), od poniedziałku do piątku, po zakończeniu zajęć szkolnych do godz. 2200, po podpisaniu umowy i dokonaniu zapłaty.

Obiekt nie dysponuje wypożyczalnią sprzętu.

Zapisy i umowa: sekretariat szkoły, tel.: 24 365 00 79.

Osobą odpowiedzialną za udostępnienie sal jest dozorca.

Sala gimnastyczna:
 1. wymiary sali: 14,5 x 26,8 m,
 2. wymiary boiska:
  1. piłka siatkowa: 18 m x 9 m,
  2. piłka nożna, ręczna, koszykowa: 26,4 m x 13 m,
 3. bramki: 3 m x 2 m.


Sala ćwiczeń ruchowych:
 1. wymiary sali: 5,8 m x 18 m,
 2. podłoga: parkiet.


Cennik:
sala gimnastyczna: 20 zł za godzinę zegarową,
sala ćwiczeń ruchowych: 15 zł za godzinę zegarową
płatne na konto Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym w Starej Białej, ul. Bankowa 1, 09-411 Biała, nr konta: 37 9038 0004 0000 0013 2000 0010.

Regulamin
wynajmu sali gimnastycznej i sali ćwiczeń ruchowych
przy Zespole Szkół w Starych Proboszczewicach

 1. Wynajmu sali gimnastycznej dokonuje się na podstawie podania, skierowanego do dyrektora Zespołu Szkół w Starych Proboszczewicach.
 2. Osoba indywidualna wynajmująca salę gimnastyczną powinna w podaniu wyszczególnić:
  1. imię i nazwisko osoby wynajmującej,
  2. aktualny adres zamieszkania,
  3. numer dowodu osobistego,
  4. numer telefonu kontaktowego,
  5. szczegółowy termin wynajmu od (dzień, miesiąc, rok) do (dzień, miesiąc, rok),
  6. należy podać konkretny dzień lub dni tygodnia, w których odbywać się będą zajęcia oraz godziny tych zajęć,
  7. należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za grupę korzystającą z sali oraz podać jej numer telefonu kontaktowego.
 3. Kluby, instytucje czy zakłady pracy w podaniu powinni szczegółowo zaznaczyć:
  1. imię i nazwisko osoby podpisującej umowę,
  2. pełną nazwę wynajmującego,
  3. adres klubu, instytucji czy zakładu pracy,
  4. szczegółowy termin wynajmu od (dzień, miesiąc, rok) do (dzień, miesiąc, rok),
  5. należy podać konkretny dzień lub dni tygodnia, w których odbywać się będą zajęcia oraz godziny tych zajęć,
  6. należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za grupę korzystającą z hali oraz podać jej numer telefonu kontaktowego.
 4. Wszystkie uregulowania szczegółowe dotyczące korzystania z sali gimnastycznej zawarte są w umowie wynajmu oraz regulaminie sali gimnastycznej.

Cennik:
Sala gimnastyczna
Wynajem sali - 20 zł za godzinę zegarową
Sala ćwiczeń ruchowych
Wynajem sali - 15 zł za godzinę zegarową

Dyrektor Zespołu Szkół
w Starych Proboszczewicach
/-/ Jolanta Trojanowska

Regulamin korzystania z sali gimnastycznej
przy Zespole Szkół w Starych Proboszczewicach

 1. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i zajęć rekreacyjno-sportowych.
 2. Sprzęt gimnastyczny i urządzenia są dobrem społecznym szkoły. Opiekę nad nimi w czasie zajęć sprawuje zespół ćwiczący. Za stan sprzętu używanego do ćwiczeń odpowiada nauczyciel.
 3. Nauczyciel przystępujący do prowadzenia zajęć powinien wejść do sali pierwszy po to, by sprawdzić czy sala, a także sprzęt nie zagrażają bezpieczeństwu uczestników zajęć (codziennej kontroli musi podlegać stan drabinek, bramek do gry oraz konstrukcji przytrzymującej tablice z koszem - czy są dostatecznie przymocowane do podłoża).
 4. Jeśli sala gimnastyczna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić nieprawidłowości dyrektorowi celem ich niezwłocznego usunięcia.
 5. Sprzęt do ćwiczeń należy rozstawiać tylko w obecności nauczyciela. Wszelkie uszkodzenia uczniowie powinni niezwłocznie zgłosić prowadzącemu zajęcia.
 6. Uczniowie powinni być przeszkoleni w zakresie umiejętności posługiwania się sprzętem sportowym.
 7. Nie należy wydawać uczniom sprzętu sportowego, który samowolnie i niewłaściwie użyty może stwarzać zagrożenie (dysk, kula, itp.) oraz nie dopuszczać do zajęć na terenie przy szkole wówczas, gdy nie ma zapewnionego nadzoru.
 8. Wadliwy sprzęt do ćwiczeń winien być usunięty z sali lub tak zabezpieczony, by uniemożliwić korzystanie z niego młodzieży.
 9. Każda klasa czy zespół korzystający z sali jest odpowiedzialny za ład i porządek w jej obrębie jak i w szatni, czy na sąsiadującym z nią korytarzu.
 10. Młodzież przebywa na sali gimnastycznej wyłącznie w obecności nauczyciela wychowania fizycznego lub innego nauczyciela prowadzącego zajęcia w zastępstwie nieobecnego nauczyciela. NAUCZYCIEL NIE MOŻE POZOSTAWIĆ UCZNIÓW SAMYCH BEZ ŻADNEJ OPIEKI (jeśli musi wyjść, powinien zgłosić to innemu nauczycielowi, lecz sytuacja taka nie zwalnia go z odpowiedzialności za uczniów).
 11. Wszystkich ćwiczących obowiązuje strój i obuwie gimnastyczne.
 12. W czasie ćwiczeń należy zadbać o bezpieczeństwo wykonujących je - odpowiednio ich ubezpieczać przy wykonywaniu ich zgodnie z wymaganiami programowymi, metodycznymi oraz doświadczeniem i wiedzą nauczyciela. Dostosowywać ćwiczenia do możliwości fizycznych ćwiczących.
 13. Nauczyciel zobowiązany jest do wyłączania z zajęć lub ich części uczniów, których kondycja fizyczna i psychiczna w danym dniu nie gwarantuje zachowania pełnego bezpieczeństwa.
 14. Nauczyciel zobowiązany jest poinformować rodziców ucznia, którego stan zdrowia budzi zastrzeżenia.
 15. Po skończonej lekcji uczniowie porządkują sprzęt i salę. Nauczyciel sprawdza czy sala i szatnie pozostają w należytym porządku, gasi zbędne oświetlenie, kontroluje też czy zakręcone zostały krany w łazienkach.
 16. Po ostatnich zajęciach w danym dniu należy zamknąć okna w sali gimnastycznej oraz w szatniach.
 17. Za szkody materialne wyrządzone na sali gimnastycznej przez ucznia lub innego niepełnoletniego uczestnika zajęć pozalekcyjnych finansową odpowiedzialność ponoszą jego rodzice lub prawni opiekunowie.
 18. Pełnoletni uczestnicy zajęć pozalekcyjnych ponoszą osobistą odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie szkody materialne na sali gimnastycznej.
 19. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo tych uczestników zajęć, którzy samowolnie, bez zgody nauczyciela lub prowadzącego zajęcia, podejmuje działania mogące stanowić zagrożenie dla ich zdrowia lub życia.
 20. Zabrania się wnoszenia na salę gimnastyczną jedzenia, picia, niebezpiecznych przedmiotów oraz opakowań szklanych.
 21. Uczestnicy zajęć nie wchodzą na salę w okularach.
 22. Zabrania się siadania na parapetach.
 23. Klasy nie przestrzegające zasad, o których mowa powyżej, nie będą mogły korzystać z sali gimnastycznej w okresie ustalonym przez Dyrektora szkoły.

Stare Proboszczewice, 6 listopada 2008 r.

Dyrektor Zespołu Szkół
w Starych Proboszczewicach
/-/ Jolanta Trojanowska

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane