W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Hala sportowa i siłownia przy Szkole Podstawowej w Starej Białej

Hala sportowa przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej
Stara Biała 53, 09-411 Biała

jest nowoczesnym obiektem sportowym. Uroczyste otwarcie hali miało miejsce 17 lutego 2007 r.

W hali znajduje się pełnowymiarowe boisko do następujących dyscyplin sportowych:
 1. Piłka ręczna 40 m x 20 m
 2. Koszykówka 28 m x 15 m
 3. Siatkówka 18 m x 9 m


Istnieje możliwość podziału hali na trzy boiska do koszykówki i siatkówki.

Obiekt dysponuje trybunami dla publiczności na 250 miejsc oraz 5 szatniami z natryskami.

Parking wokół hali mieści 30 aut osobowych.

W obiekcie znajduje się siłownia wyposażona w:
 1. Stanowiska serii GW (2) (ATLAS) do ćwiczeń;
  1. G-4 - mięśni grzbietu
  2. G-7 - mięśni grzbietu i mięśni trójgłowych ramion
  3. G-13 - mięśni dwugłowych i czterogłowych uda
  4. G-17 - mięśni grzbietu i prostych brzucha
  5. G-18 - mięśni przywodzicieli , odwodzicieli uda oraz pośladków
  6. G-26 - mięśni czterogłowych uda i pośladków,
 2. Bieżnię sportową,
 3. Rowerek sportowy.


W godzinach przedpołudniowych hala wykorzystywana jest do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego z uczniami Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej.

W pozostałym czasie tj. w godz. 1500-2130 od poniedziałku do piątku obiekt służy mieszkańcom gminy, klubom i grupom sportowym, zakładom pracy oraz osobom indywidualnym.

Dzieciom i młodzieży do 18 roku życia, płyta boiska oraz siłownia udostępniane są wyłącznie pod opieką upoważnionej osoby dorosłej.

Wynajęcie hali możliwe jest po ustaleniu harmonogramu, podpisaniu umowy z Dyrektorem Szkoły oraz przedstawieniu dowodu uiszczonej opłaty na konto Urzędu Gminy w Starej Białej.

Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły tel. 24 365 68 16 lub u opiekuna hali Pana Łukasza Matlęgi.

Cennik
 1. 20 zł za każdą godzinę - udostępnienie płyty boiska na cele sportowe osobom indywidualnym, grupom sportowym amatorskim (bez natrysków),
 2. 20 zł - możliwość korzystania z natrysków dla grupy do 15 osób,
 3. 100 zł za każdą godzinę - udostępnienie płyty boiska na cele sportowe sportowym spółkom akcyjnym, zakładom pracy, klubom piłkarskim,
W cenę wynajęcia nie wlicza się sprzętu i przyborów sportowych.
 1. 3 zł od osoby indywidualnej za każdą godzinę - korzystanie z siłowni
 2. 4 zł od osoby dla firm, za każdą godzinę - korzystanie z siłowni,
 3. 30 zł - opłata w formie abonamentu za 10 wejść - korzystanie z siłowni,
płatne na konto Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym w Starej Białej nr konta 37 9038 0004 0000 0013 2000 0010 (gotowe druki w sekretariacie szkoły, u opiekuna hali oraz w BS w Starej Białej).

W okresie ferii letnich hala udostępniana jest nieodpłatnie dzieciom i młodzieży uczącej się (od poniedziałku do piątku)
w dniach 5-16 lipca w godzinach 1100-1400,
w dniach 2- 19 sierpnia w godzinach 1100-1400.

Zapraszamy

Regulamin hali sportowej
przy Szkole Podstawowej w Starej Białej

 1. Hala sportowa otwarta jest:
  1. od poniedziałku do piątku w godz. 1500-2130.
 2. W godzinach od 800 do 1500 hala sportowa nieodpłatnie udostępniana jest przede wszystkim na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla dzieci uczących się w Szkole Podstawowej w Starej Białej.
 3. W pozostałych godzinach obiekt udostępniony jest osobom indywidualnym i grupom zorganizowanym. Korzystanie z hali odbywa się za zgodą kierownictwa w oparciu o harmonogram.
 4. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty zgodne z obowiązującym cennikiem.
 5. Z hali sportowej mogą korzystać:
  1. grupy zorganizowane,
  2. dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela,
  3. kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,
  4. zakłady pracy, instytucje, organizacje,
  5. osoby indywidualne,
  6. dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 6. Z hali sportowej korzystać nie mogą osoby:
  1. których stan wskazuje na spożycie alkoholu, lub są pod działaniem środków odurzających,
  2. z przeciwwskazaniami lekarskimi.
 7. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest:
  1. pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni,
  2. posiadanie właściwego obuwia sportowego - czystego, nie pozostawiającego podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys (o jasnej podeszwie),
  3. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się w wyposażeniu hali,
  4. utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni i w pomieszczeniach sanitarnych,
  5. podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.
 8. Przebywającym na terenie hali sportowej nie wolno:
  1. palić papierosów, pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających,
  2. wnosić i używać sprzętu nie będącego sprzętem sportowym,
  3. wprowadzać zwierząt,
  4. wnosić jedzenia i picia,
  5. rozkładać i składać trybuny dla publiczności,
  6. zawieszać się na obręczach i konstrukcji do piłki koszykowej,
  7. wspinać się na siatki oraz ramy bramek do piłki ręcznej,
  8. uruchamiać urządzeń elektrycznych znajdujących się na hali sportowej,
  9. korzystać z urządzeń i wyposażenia hali w sposób zagrażający bezpieczeństwu.
 9. W czasie zawodów organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów regulaminu oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z hali sportowej.
 10. Zajęcia grup szkolnych korzystających z hali sportowej powinny odbywać się w obecności nauczyciela (instruktora, trenera) lub innej pełnoletniej osoby, odpowiedzialnej za grupę. Wejście grupy na halę powinno odbywać się za jego zgodą.
 11. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych hali po każdych zajęciach.
 12. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 13. Kierownik hali sportowej może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień - zakazać korzystania z hali sportowej.
 14. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach kierownictwa hali nie ponosi odpowiedzialności.
 15. Na terenie hali zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.
 16. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i p. poż.
 17. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub obsłudze obiektu.
 18. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu hali sportowej.
 19. Kierownictwo i obsługa hali sportowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali sportowej zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.

Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Starej Białej
/-/ Bożena Zaręba

Regulamin siłowni

 1. Siłownia otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach 1500-2130.
 2. Warunkiem korzystania z siłowni jest zapoznanie się z poniższym regulaminem i jego przestrzeganie oraz posiadanie dowodu uiszczenia jednorazowej opłaty.
 3. Korzystający z urządzeń na siłowni ćwiczą na własną odpowiedzialność.
 4. Grupy szkolne i zorganizowane (do 10 osób) mogą przebywać na terenie siłowni pod nadzorem opiekuna, instruktora (nauczyciela wychowania fizycznego), który jest odpowiedzialny za porządek i ćwiczenia w podległej mu grupie.
 5. Osoby poniżej 18. roku życia mogą korzystać z siłowni tylko w obecności rodziców lub prawnego opiekuna.
 6. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń, powinny skonsultować się z lekarzem.
 7. Osoby korzystające z siłowni nie mogą być pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
 8. Na terenie siłowni zabrania się wnoszenia alkoholu, sterydów, narkotyków i innych środków odurzających oraz spożywania jakiegokolwiek posiłku.
 9. Na terenie siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Ćwiczący powinien mieć ze sobą ręcznik, ubranie sportowe i buty treningowe na zmianę.
 10. Każdy korzystający z siłowni powinien przebrać się w szatni wskazanej przez obsługę hali oraz na czas treningu zabezpieczyć swoje wartościowe rzeczy.
 11. Kierownictwo siłowni nie odpowiada za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni. Ze względów bezpieczeństwa czas ćwiczeń nie powinien przekraczać dwóch godzin.
 12. Na sali treningowej nie można krzyczeć, rzucać sprzętem, zachowywać się nieprzyzwoicie.
 13. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z siłowni.
 14. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia siłowni ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody, które wyrządziły.
 15. Kierownictwo obiektu i pracownicy mogą kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z siłowni.
 16. Wyżej wymienione osoby sprawują również ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu, dlatego wszystkie osoby przebywające na terenie siłowni zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.
 17. Podczas ćwiczeń w siłowni obowiązuje zakaz żucia gumy.
 18. Po skończeniu ćwiczenia należy uporządkować po sobie sprzęt, z którego się korzystało.
 19. Każda osoba korzystająca pierwszy raz z siłowni w hali sportowej ma obowiązek zgłosić się do pracownika obsługi w celu zapoznania się z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzeń i sposobem wykonywania ćwiczeń.

Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Starej Białej
/-/ Bożena Zaręba

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane