W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Obwieszczenia, zawiadomienia, ogłoszenia

XML

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia

Zawiadamia się społeczeństwo oraz strony postępowania o wydaniu w dniu 14 czerwca 2022 r. postanowienia znak: RGK.6220.2.2022 o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 562 od skrzyżowania          z drogą wojewódzką 555 w m. Murzynowo do granic Miasta...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadamia się społeczeństwo, a także strony postępowania, o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 540 od km około 6+435 do km około 8+310 na terenie gmina Stara Biała, powiat płocki” z wniosku złożonego przez pełnomocnika Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego

Marszałek Województwa Mazowieckiego obwieszeniem z dnia 01.06.2022 r. znak: PE-I.7440.4.2022.KP zawiadamia, że działając w trybie art. 80 ust.5 w związku z art. 9 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, pismem z dnia 31.05.2022 r., znak:PE-I.7440.4.2022.KP, wystąpił do Wójta Gminy Brudzeń Duży i Wójta Gminy Stara Biała o wydanie opinii do decyzji...

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadamia się społeczeństwo, a także strony postępowania, o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przedmiocie zmiany decyzji Wójta Gminy Stara Biała znak: RGK.6220.1.2021 z dnia 20 lipca 2021r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa placu składowego z zapleczem magazynowo – socjalno - biurowym wraz z...

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadamia się społeczeństwo, a także strony postępowania, o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Hermetyzacja hali przyjęć (ob. Nr 2)” w Zakładzie Przetwarzania Odpadów w Kobiernikach na działce o nr ewidencyjnym 42/7 obręb Kobierniki, gmina Stara Biała, z wniosku złożonego przez pełnomocnika  –...

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadamiam społeczeństwo, a także strony postępowania, o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącego Zakładu Modular System sp. z o.o. obejmująca budowę hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym, budowę dwóch hali produkcyjno-magazynowych (dobudowa do obiektów istniejących),...

Zawiadomienie dla społeczeństwa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Stosownie do przepisu art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, ze zm.) Wójt Gminy Stara Biała zawiadamia społeczeństwo, o wydaniu decyzji o środowiskowych...

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadamia się społeczeństwo, a także strony postępowania, o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brwilno” realizowanej na działkach nr ewid. 5/5, 8, 14, 43 obręb Brwilno, gm. Stara Biała, pow. płocki, województwo mazowieckie, z wniosku złożonego przez pełnomocnika...

Obwieszczenie o wszęciu postępowania

Zawiadamia się strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji    o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Hermetyzacja hali przyjęć (ob. Nr 2)” w Zakładzie Przetwarzania Odpadów w Kobiernikach na działkach o nr ew. 42/7 obręb Kobierniki, gmina Stara Biała, z wniosku złożonego przez pełnomocnika  – Przedsiębiorstwa...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadamia się strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji    o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 20 lipca 2021 r. znak: RGK.6220.1.2021 dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa placu składowego z zapleczem magazynowo – socjalno - biurowym wraz z...