W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Kontakt


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Inne informacje

Wersja strony w formacie XML
Wykaz przedsiębiorców prowadzących na terenie gminy Stara Biała
działalność w zakresie opróżniana zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych
 1. SUEZ PGK Sp. z o.o., Płock, ul. Przemysłowa 31,
  tel. (24) 262-48-53, 262-03-70
 2. Usługi Transportowe i Asenizacyjne, Tadeusz Machowski, Płock, ul. Lubuska 11,
  tel. (24) 264-83-02
 3. Zakład Usługowo - Handlowy „ZUH” Piotr Kijek, ul. Wierzbowa 14, Soczewka
  tel. (24) 261-02-75, 691-715-097
 4. Zakład Transportowo-Budowlany Włodzimierz Sulkowski, Siecień
  tel. (24) 366-86-56, kom. 502-242-386
 5. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, Teresa Witkowska, ul. Sierpecka 3, Płock
  tel. (24) 268-31-14, 606-888-879, 608-204-728
 6. Usługi Transportowe, Spedycja "PYŚ-TRANS" Wojciech Burzyński Dębniki 31, Radzanowo, tel. 604-577-066
 7. Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „LEHBUD” Leszek Łabędzki, ul. Spółdzielcza 2, Stare Proboszczewice, tel. (24) 261-22-18
 8. Wywóz Nieczystości Płynnych Marek Rojewski, ul. Tartaczna 79, Płock,
  tel. (24) 262-24-47
 9. Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej „GEA-NOVA” sp. z o.o , ul. Gen. T. Kutrzeby 38, Stare Babice, tel. (22) 733-01-41
 10. TOI TOI Polska sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, Warszawa,
  tel. (22) 614-59-79


Górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Stara Biała.


Pobierz plik


Ulotka informująca o gospodarce nieczystościami ciekłymi na terenie Gminy Stara Biała.

Ulotka - nieczystości ciekłe
Wykaz firm znajdujących się na terenie gminy Stara Biała,
które zbierają zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
pochodzący z gospodarstw domowych
 1. Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku sp. z o.o. ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, zakład produkcyjny w Kobiernikach 42, tel. (24) 367-53-51
  czas pracy: poniedziałek-piątek godz. 700 - 2200
  (dawnej Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach Sp. z o.o.)
 2. EKO-TRANS Tomasz Myśliński
  ul. Sosnowa 13, 09-400 Maszewo Duże, tel. 696-895-159
  czas pracy: godz. 800 - 1600Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
położonych na terenie gminy Stara Biała
 1. EKO-MAZ Sp. z o.o., ul. Gierzyńskiego 17, Płock
  tel. (24) 263-62-92
 2. SUEZ PGK Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 31, Płock
  tel. (24) 262-48-53, 262-45-84, 262-20-53
 3. REMONDIS Sp. z o.o. Oddział w Płocku, ul. Przemysłowa 32, Płock
  tel. (24) 268-10-60, 264-72-20
 4. REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o., ul. Tupadzka 7, Drobin
  tel. (24) 267-42-90
 5. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.,
  ul. Adama Mickiewicza 4, Płońsk,
  tel. (23) 662-42-78
 6. Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „LEHBUD” Leszek Łabędzki,
  ul. Spółdzielcza 2, Stare Proboszczewice,
  tel. (24) 261-22-18Wykaz przedsiębiorców prowadzących na terenie gminy Stara Biała
działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

 1. S U E Z Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 31, 09-400 Płock
   tel. 24/ 262 48 53
 1. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „DANIEL” Zielaskowski Artur, Węgrowo 28G, 86-300 Grudziądz
  tel. 508 009 326 , 512 004 955Wymagania dla przedsiębiorców

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stara Biała.

Pobierz plik

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Stara Biała.

Pobierz plikWykaz przedsiębiorców odbierających odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Stara Biała

L.p. Nazwa i adres podmiotu Rodzaj odpadu
1 Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock – Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Kobiernikach (Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k. Płocka) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania odpad;w komunalnych przeznaczonych do składowania
2 Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych RYPIN Sp. z o.o., Puszcza Miejska 24, 87-500 Rypin segregowane odpady komunalne
3 Ziemia Polska Sp. z o.o., ul. Partyzantów 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki bioodpadów stanowiących odpady komunalnePoziomy odzysku i recyklingu

art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.  U.  z  2020  r. poz. 1439) – dalej UCPG


Zgodnie z art. 3b ust. 1 UCPG, gminy do dnia 31 grudnia 2020 roku są obowiązane osiągnąć:

 1. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkłaco najmniej 50 % wagowo: Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych:
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

łącznie dla wszystkich podanych frakcji

etapy

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

wg Rozp.*

>10

>12

>14

>16

>18

>20

>30

>40

>50

Osiągnięte poziomy

14,56

43,18

23,65

18,70

15,69

16,50

30,04

39,84  

*Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. (Dz. U. z 2012 roku poz. 645) w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych

 1. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowychco najmniej 70% wagowo.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  [%]

etapy

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

wg Rozp.*

>30

>36

>38

>40

>42

>45

>50

>60

>70

Osiągnięte poziomy

100

100

100

100

93,39

96,82

56,06

100  

*Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. (Dz. U. z 2012 roku poz. 645) w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych


Natomiast według art. 3c cytowanej ustawy, gminy mają również obowiązek ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 • do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
 • do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

– w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.  [%]

etapy

2012 r.

do 16 lipca 2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

do 16 lipca 2020 r.

Wg. Rozp.*

<75

<50

<50

<50

<45

<45

<40

<40

<35

Osiągnięte poziomy

33,00

21,45

111,78

0

0

0

0

0  

*Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. (Dz. U. z 2012 roku poz. 676) w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych


Na podstawie art. 9q UCPG Wójt Gminy jest zobowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, które jest opracowywane na podstawie sprawozdań półrocznych przekazywanych przez przedsiębiorców prowadzących działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Stara Biała. Sprawozdanie jest przekazywane marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy.

W 2020 r., ze względu na wystąpienie epidemii koronawirusa SARS-Cov-2 termin składania ww. sprawozdań za 2019 r. przez przedsiębiorców został przesunięty i wyznaczony na dzień 31 sierpnia 2020 r., natomiast dla gmin na dzień 31 października 2020 r.

W związku z powyższym przedstawienie poziomów odzysku i recyklingu za 2019 r., zgodnie z zapisami art. 3 ust. 2 pkt 9 UCPG, będzie możliwe dopiero po 31 października 2020 r.

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych


Gmina Stara Biała uczestniczy w realizacji projektu pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, typ projektów „Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem budowy i modernizacji Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)”. Projekt zakłada posadowienie na terenie Gminy Stara Biała dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tj. na części działki ew. nr 2/10 o powierzchni ok. 590 m2 znajdującej się w Ogorzelicach, ul. Bielska oraz na działce ew. nr 172 w Białej o powierzchni 900 m2.
Realizacja projektu inwestycyjnego zaplanowana na okres od 20 kwietnia 2016 r. do 30 listopada 2018 r., została przedłużona do dnia 31.12.2020 r.
Punkty zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych
lub zakłady przetwarzania tych odpadów


 1. ALFA – PLAST Luiza Mioduszewska, Raźniewo 23A, 09-100 Płońsk
 2. DR SYSTEM s. c. B. Dobrowolski, Z. Rosiński, Skrzynki 28, 09-100 Płońsk – Skrzynki 28
 3. FOTEKTWORZYWA Kazimierz Fotek, Henrysin 3, 05-170 Zakroczym
 4. H.U. POL – MAR Mariusz Napiórkowski, Ilinko 11, 09-100 Płońsk – Ilinek
 5. PPHU EKO Mirosław Stefanowicz, Strzembowo 101, 09-152 Naruszewo
 6. PETRO-NAFT Sp. z o. o., ul. Piaskowa 9, 09-100 Płońsk; ul. Wspólna 9, 09-100 Płońsk - Bońki
 7. KLAN Zarecki i Zarecka Sp. jawna, ul. Kościuszki 16, 05-120 Legionowo
 8. Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe WAPNOPOL Adam Nowakowski, ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck
 9. FAST-FOL Gadomscy Sp. j., ul. Graniczna 1D, 06-500 Mława
 10. GOLDEX Andrzej Golubski, ul. Leszczynowa 2, 06-445 Strzegowo
 11. NOVAGO Sp. z o. o., ul. Grzebskiego 10, 06-500 Mława
 12. Usługi Transportowe Jacek Borkowski, ul. Krasińskiego 43, 06-400 Ciechanów
 13. EKO – SERWIS Kamil Rudziński, ul. Ciechanowska 10, 06-460 Grudusk
 14. PHU Żaneta Ogrodowczyk, Świercze Siółki 26, 06-150 Świercze – ul. Ciechanowska 83, 09-120 Nowe MiastoAnaliza stanu gospodarki komunalnej


Od 1 lipca 2013 r. na terenie gminy Stara Biała gospodarka odpadami komunalnymi prowadzona była przez Związek Gmin Regionu Płockiego, który był również odpowiedzialny za dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami.

Z treścią analiz można się zapoznać pod poniższymi linkami:

za 2013 r. – http://zgrp.bip.org.pl/index/index/id/258
za 2014 r.http://zgrp.bip.org.pl/index/index/id/205
za 2015 r. – http://zgrp.bip.org.pl/index/index/id/250
za 2016 r. http://zgrp.bip.org.pl/index/index/id/273
za 2017 r. http://zgrp.bip.org.pl/index/index/id/298
za 2018 r. – http://zgrp.bip.org.pl/index/index/id/333
za 2019 r. – http://zgrp.bip.org.pl/index/index/id/360
Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane