W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Powrót

Inne informacje

Rejestr działalności regulowanej 

Zgodnie z art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.  U.  z  2022  r. poz. 2519 ze zm.) przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej - Pobierz plik.

 

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Stara Biała 

 1. EKO-MAZ Sp. z o.o., ul. Gierzyńskiego 17, 09-407 Płock
  tel. (24) 263-62-92
 2. PreZero Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 31, 09-400 Płock
  tel. (24) 262-48-53, 262-45-84, 262-20-53
 3. REMONDIS Sp. z o.o. Oddział w Płocku, ul. Przemysłowa 32, 09-400 Płock
  tel. (24) 268-10-60, 264-72-20
 4. REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o., ul. Tupadzka 7, 09-210 Drobin
  tel. (24) 267-42-90
 5. Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „LEHBUD” Leszek Łabędzki,
  ul. Spółdzielcza 2, 09-412 Stare Proboszczewice,
  tel. (24) 261-22-18
 6. ECO-SPEED Leszek Bogdański, Kominy 6A, 87-300 Brodnica
 7. ECOVIR Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 36, 09- 228 Ligowo
 8. P.P.H.U. „HATREX” Krzysztof Chlewiński, ul. Ul. Trakt Kamiński 6a, 09-530 Gąbin  

 

Ogólny schemat procedury kontroli przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej


KOMUNIKAT URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WÓJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 
W WARSZAWIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW WPISUJĄCYCH SIĘ DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ (RDR)

Przedsiębiorco!

odbierając odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, oprócz wpisu do RDR w danej gminie, jesteś zobowiązany również do wpisu do Rejestru BDO w zakresie działu XV co jest możliwe przez samodzielne złożenie elektronicznego formularza wniosku rejestrowego lub aktualizacyjnego przez indywidualne konto w bazie BDO na stronie https://rejestr-bdo.mos.gov.pl

Tylko poprzez wpis do Rejestru BDO (dział XV) uzyskujesz uprawnienia do prowadzenia przedmiotowej działalności.

Prowadzenie ww. działalności bez wymaganego wpisu do rejestru BDO, podlega administracyjnej karze pieniężnej do wysokości 1 mln złotych.

Podstawa prawna:
1. Art. 49, art. 50 ust. 1 pkt 7 lit. b, art. 50 ust. 2 i ust. 3, art. 52 ust. 1 pkt 7b, art. 56, art.59 ust. 1, art. 194 ust. 1 pkt 5 i ust. 3, art. 196 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r., poz. 699 z późn. zm.),

2. Art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.).

 


Podmiot odbierający odpady komunalne

Na terenie Gminy Stara Biała usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych,  z nieruchomości które w części stanowią nieruchomości, na których  zamieszkują  mieszkańcy,  a w części  nieruchomości,  na  których  nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (tzw. nieruchomości mieszane), z nieruchomości rekreacyjno – wypoczynkowych oraz z PSZOK w Ogorzelicach realizuje firma PreZero Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 31, 09-400 Płock, wyłoniona w przetargu nieograniczonym.

 


Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

 

Lp. Nazwa i adres podmiotu Rodzaj odpadu
1 Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock – instalacja mechaniczno -biologiczne przetwarzania odpadów w Kobiernikach 42, 09-413 Sikórz niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
2

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. - Zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów selektywnie zebranych, ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
3 NOVAGO Żnin Sp. z o.o., Wawrzynki 35, 88-400 Żnin niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
4 PN-WMS Polska Sp. z o.o., ul. Partyzantów 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki bioodpady stanowiące odpady komunalne
5 Ziemia Polska Sp. z o.o. ul. Partyzantów 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki bioodpady stanowiące odpady komunalne

 


Poziomy osiągnięte przez gminę

 

1.  Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych

 

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych
Etapy 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r.
Wg. Rozp.* >10 >12 >14 >16 >18 >20 >30 >40 >50 >20

>35

Osiągnięte poziomy 14,56 43,18 23,65 18,7 15,69 16,5 30,04 42,53 70,66 26,98 36,92

*Na podstawie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r.  w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1530)

 

2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]
Etapy 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r.
Wg. Rozp.* >30 >36 >38 >40 >42 >45 >50 >60 >70 wyliczenie poziomu nie było wymagane
Osiągnięte poziomy 100 100 100 100 93,39 96,82 56,06 100 57,68 53,31

 

3.   Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.  [%]
Etapy 2012 r. do 16 lipca 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. do 16 lipca 2020 r. 2021 r. 2022 r.
Wg. Rozp.* <75 <50 <50 <50 <45 <45 <40 <40 <35 <35 <35
Osiągnęte poziomy 33,00 21,45 111,78 0 0 0 0 16,76 10,18 3,4 11,30

* Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia  15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

 

4. Zgodnie z art. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.  U.  z  2022  r. poz. 2519 ze zm.), gminy zobowiązane są nie przekraczać poziomu składowania w wysokości 30 % wagowego  - za każdy rok w latach 2025 – 2029. 

Gmina Stara Biała za 2021 r. osiągnęła poziom składowania -  10,89 % 

Gmina Stara Biała za 2022 r. osiągnęła poziom składowania -  17,36 % 

 


Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

Adres Dni, godziny przyjmowania odpadów komunalnych Rodzaje przyjmowanych odpadów komunalnych

Ogorzelice, ul. Bielska 11, 

09-412 Proboszczewice

 

PSZOK prowadzony przez Gminę Stara Biała

Wtorek: 11:00-17:00

Środa: 11:00-17:00

Czwartek: 8:00-16:00

Piątek: 11:00-17:00

Sobota: 7:00-13:00
1) papier;
2) tworzywa sztuczne;
3) szkło;
4) opakowania wielomateriałowe;
5) bioodpady;
6) niebezpieczne, stanowiące odpady komunalne;
7) przeterminowane leki i chemikalia;
8) zużyte baterie i akumulatory;
9) kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
11) zużyte opony wytworzone w gospodarstwie domowym, pochodzące z pojazdów osobowych i jednośladów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, niepochodzące z działalności gospodarczej lub rolniczej o rozmiarze nie przekraczającym 56 cm (22 cale) w liczbie do 4 sztuk liczonych łącznie od jednego gospodarstwa domowego na rok; 
12) zmieszane odpady pochodzące z drobnych remontów wykonywanych samodzielnie przez mieszkańców w pomieszczeniach mieszkalnych;
13) popiół;
14) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym (np. igły, strzykawki);
15) tekstylia i odzież.
Kobierniki 42,

09-413 Sikórz

 

PSZOK międzygminny (porozumienie NR 2/WKŚ-III/P/34/2022 z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie powierzenia Gminie- Miasto Płock zadania własnego Gminy Stara Biała w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych)
Poniedziałek: 10:00-18:00

Wtorek: 10:00-18:00

Środa: 10:00-18:00

Czwartek: 10:00-18:00

Piątek: 10:00-18:00

Sobota: 8:00-14:00
1) papier;
2) metale; 
3) tworzywa sztuczne;
4) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
5) szkło;
6) meble i odpady wielkogabarytowe;
7) odpady niebezpieczne i przeterminowane chemikalia;
8) wytworzone w gospodarstwie domowym, pochodzące z pojazdów osobowych i jednośladów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, niepochodzące z działalności gospodarczej lub rolniczej o rozmiarze nie przekraczającym 56 cm (22 cale) w liczbie do 4 sztuk liczonych łącznie od jednego gospodarstwa domowego na rok; zużyte opony od samochodów osobowych;
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
10) zużyte baterie i akumulatory;
11) przeterminowane leki;

 


Punkty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE) to odpady zawierające liczne substancje szkodliwe oraz trujące, które po wydostaniu się z uszkodzonego sprzętu łatwo przenikają do gleby, wód gruntowych i powietrza, co może powodować zanieczyszczenie środowiska naturalnego, stanowiąc tym samym zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Elektrośmieci to urządzenia, które działają na prąd poprzez podłączenie do sieci lub na baterie. Zaliczamy do nich zużyte, przestarzałe lub zepsute pralki, lodówki, telefony, komputery, świetlówki, żarówki, telewizory, sprzęt audio, sprzęt AGD, żelazka, wiertarki, kalkulatory, piloty.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2022 r. poz. 1622) posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych zobowiązany jest do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.

Zgodnie z art. 34 ww. ustawy zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami!

 

Punkty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

1. REMONDIS Sp. z o. o. ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa
    Oddział w Płocku, ul. Przemysłowa 32, 09-400 Płock
2. EKO-TRANS Tomasz Myśliński
    ul. Sosnowa 13, 09-400 Maszewo Duże
3. PreZero Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o
    ul. Przemysłowa 31, 09-400 Płock
4. EKO – MAZ Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku  
    ul. Gierzyńskiego 17, 09-407 Płock 
5. PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Płońsku Sp. z   o. o. 
    ul. Adama Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk 

 


Punkty zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych
lub zakłady przetwarzania tych odpadów

1. H.U. POL – MAR Mariusz Napiórkowski, Ilinko 11, 09-100 Płońsk – Ilinek
2. FAST-FOL Gadomscy Sp. j., ul. Graniczna 1D, 06-500 Mława
3. NOVAGO Sp. z o. o., ul. Grzebskiego 10, 06-500 Mława
4. Usługi Transportowe Jacek Borkowski, ul. Krasińskiego 43, 06-400 Ciechanów
5. P.U.H. EKO-RASPOL, Brzeziny, ul. Nidziańska 3
6. Grupa RECYKL S.A., ul. Letnia 3, 63-100 Śrem
7. AgroOPC, Piotr Śliski, ul. Izdby 5, 88-300 Mogilno
8. Firma Jopek Recykling Dawid Jopek, Fabianów ul Przemysłowa 12, 63-330 Dobrzyca


Analiza stanu gospodarki komunalnej

Od 1 lipca 2013 r. na terenie gminy Stara Biała gospodarka odpadami komunalnymi prowadzona była przez Związek Gmin Regionu Płockiego, który był również odpowiedzialny za dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami.

Z treścią analiz można się zapoznać pod poniższymi linkami:

za 2013 r. – http://zgrp.bip.org.pl/index/index/id/258
za 2014 r.http://zgrp.bip.org.pl/index/index/id/205
za 2015 r. – http://zgrp.bip.org.pl/index/index/id/250
za 2016 r. http://zgrp.bip.org.pl/index/index/id/273
za 2017 r. http://zgrp.bip.org.pl/index/index/id/298
za 2018 r. – http://zgrp.bip.org.pl/index/index/id/333
za 2019 r. – http://zgrp.bip.org.pl/index/index/id/360

za 2020 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2020

za 2021 r. - Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 rok

za 2022 r. - Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2022 rok


Wykaz przedsiębiorców prowadzących na terenie gminy Stara Biała
działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 


1. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „DANIEL” Zielaskowski Artur, Węgrowo 28G, 86-300 Grudziądz
tel. 508 009 326 , 512 004 955
 


Wymagania dla przedsiębiorców


Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Stara Biała.

Pobierz plik

 

Załączniki

Powiadom znajomego