W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Wyszukiwarka obwieszczeń

Znak sprawy : IR.PP.6722.1.2024
Znak sprawy IR.PP.6722.1.2024
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis UCHWAŁA NR 476/LII/24 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Stara Biała
Znak sprawy : IR.PP.6722.1.2024
Znak sprawy IR.PP.6722.1.2024
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Biała o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Stara Biała.
Znak sprawy : IR.GP.6740.57.2024
Znak sprawy IR.GP.6740.57.2024
Znak pisma WIR-I.7840.8.5.2023.MSK
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 czerwca 2024 roku o wydaniu w dniu 29 maja 2024 r. decyzji Nr 305/SAAB/2024 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę i rozbiórkę, dla inwestycji pn.: „remont 9 odcinków gazociągu DN500 MOP 5.0 MPa, budowa 6 odcinków gazociągu DN500 MOP 5.0 MPa, rozbiórka/ unieczynnienie...
Znak sprawy : IR.GP.6730.41.2024
Znak sprawy IR.GP.6730.41.2024
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Biała z dnia 21 czerwca 2024 roku o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy (Miłodróż).
Znak sprawy : RGK.OŚ.6220.8.2024
Znak sprawy RGK.OŚ.6220.8.2024
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Biała o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Stara Biała 1 o mocy do 8 MW oraz magazynów energii o mocy do 50 MW”, na działkach ew. 264 i 265, w obrębie Biała.
Znak sprawy : IR.GP.6730.39.2024
Znak sprawy IR.GP.6730.39.2024
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Biała z dnia 18 czerwca 2024 roku o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy (Miłodróż).
Znak sprawy : IR.GP.6740.42.2024
Znak sprawy IR.GP.6740.42.2024
Znak pisma WIR-I.7840.5.1.2023.ES
Rodzaj dokumentu postanowienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 czerwca 2024 roku o wydaniu w dniu 9 kwietnia 2024 r., przez Wojewodę Mazowieckiego postanowienia Nr 434/SAAB/2024 nakładającego obowiązek usunięcia braków i nieprawidłowości wskazanych w postanowieniu, a w dniu 10 czerwca 2024 r. Wojewoda Mazowiecki wydał postanowienie Nr 675/SAAB/2024 r....
Znak sprawy : IR.GP.6740.70.2024
Znak sprawy IR.GP.6740.70.2024
Znak pisma WIR-I.7840.6.17.2024.ES
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 czerwca 2024 roku o wydaniu w dniu 7 czerwca 2024 r. przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji Nr 323/SAAB/2024 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: budowa estakad wraz z fundamentami, konstrukcji wsporczych z fundamentami, fundamentów i słupów podpór...
Znak sprawy : RGK.6220.2.2022
Znak sprawy RGK.6220.2.2022
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Biała o zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 562 od skrzyżowania z drogą wojewódzką 555 w m. Murzynowo do granic Miasta Płocka”.
Znak sprawy : RGK.OŚ.6220.5.2024
Znak sprawy RGK.OŚ.6220.5.2024
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Biała o wniesieniu odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego w obrębie Proboszczewice Stare, gm. Stara Biała, na obszarze działek ewidencyjnych o numerach:...
Znak sprawy : IR.GP.6733.16.2024
Znak sprawy IR.GP.6733.16.2024
Znak pisma WIR-I.746.1.28.2024.DR
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 kwietnia 2024 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dotyczące przedsięwzięcia polegającego na budowie i rozbudowie budynków, zbiorników, estakad instalacyjnych, konstrukcji wsporczych, urządzeń budowlanych,...
Znak sprawy : IR.GP.6733.12.2024
Znak sprawy IR.GP.6733.12.2024
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Biała z dnia 29 maja 2024 roku o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Mańkowo).
Znak sprawy : RGK.OŚ.6220.21.2023
Znak sprawy RGK.OŚ.6220.21.2023
Rodzaj dokumentu postanowienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Wójta gminy Stara Biała o zawieszeniu postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku inwentarskiego na działkach nr ewid. 18/5 i 19 obręb ewidencyjny 0022 Proboszczewice Stare, jednostka ewidencyjna 141913_2 Stara Biała – obszar wiejski,...
Znak sprawy : IR.GP.6733.8.2023
Znak sprawy IR.GP.6733.8.2023
Znak pisma WI-I.747.3.80.2022.IK1
Rodzaj dokumentu postanowienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 maja 2024 roku o wydaniu w dniu 28 marca 2024 r. przez Wojewodę Mazowieckiego postanowienie Nr 373/SAAB/2024, oraz w dniu 25 września 2023 r. Postanowienie Nr 1156/SAAB/2023, prostujące oczywistą omyłkę pisarską w treści decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 69/SPEC/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r., znak:...
Znak sprawy : IR.GP.6740.62.2024
Znak sprawy IR.GP.6740.62.2024
Znak pisma WIR-I.7840.6.37.2024.LW
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 maja 2024 roku o wydaniu w dniu 13 maja 2024 r. przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji Nr 263/SAAB/2024 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa nowej instalacji etylenowej wraz z instalacjami towarzyszącymi na terenie PKN Orlen S.A. z siedzibą w...
Znak sprawy : IR.GP.6730.22.2024
Znak sprawy IR.GP.6730.22.2024
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Biała z dnia 24 maja 2024 roku o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy (Nowe Proboszczewice).
Znak sprawy : IR.GP.6733.15.2024
Znak sprawy IR.GP.6733.15.2024
Znak pisma WIR-I.746.1.4.2024.DM
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 maja 2024 roku o wydaniu decyzji Nr 59/LOK/2024 z dnia 7 maja 2024 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 15 kV; na działce o nr 24/6, obręb 0002 Nowa Biała, j. ewid....
Znak sprawy : RGK.OŚ.6220.4.2024
Znak sprawy RGK.OŚ.6220.4.2024
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Biała o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Droga dla pieszych i rowerów przy drodze gminnej 291312W”.
Znak sprawy : IR.GP.6733.15.2024
Znak sprawy IR.GP.6733.15.2024
Znak pisma WIR-I.746.1.4.2024.DM
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2024 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dotyczące przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 15kV; Identyfikator działki ewidencyjnej: 141913_2.0002.24/6, gm. Stara Biała,...
Znak sprawy : IR.GP.6733.14.2024
Znak sprawy IR.GP.6733.14.2024
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Biała z dnia 13 maja 2024 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Nowe Proboszczewice).