W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Robotnika gospodarczego – Pracownika obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Robotnika gospodarczego – Pracownika obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK)
Miejsce pracy teren PSZOK Ogorzelice
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Gminy Stara Biała
Status w trakcie rozstrzygania

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Robotnika gospodarczego – Pracownika obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK)

Wójt Gminy Stara Biała poszukuje osoby na stanowisko Robotnika gospodarczego – Pracownika obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Stara Biała, Biała ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, pow. płocki, woj. mazowieckie 

Liczba etatu - 1 etat
Wymiar etatu - cały etat

Wymagania obligatoryjne wobec kandydata: 

1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wykształcenie średnie lub zawodowe, 
6) podstawowa umiejętność obsługi komputera,
7) umiejętność dokonywania drobnych napraw, obsługa narzędzi takich jak: szlifierka kątowa, wiertarka, spawarka,
8) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania dodatkowe: 
znajomość przepisów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, w tym ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, zasad selektywnego gromadzenia odpadów  komunalnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, a w szczególności:

    • prowadzenie niezbędnej dokumentacji dot. przyjmowania odpadów,
    • obsługa klientów PSZOK,
    • współpraca z klientami: udzielanie informacji, wskazywanie pojemników,
    • obsługa i nadzór magazynu odpadów niebezpiecznych, właściwe magazynowanie odpadów, z podziałem na odpowiednie kody odpadów,
    • obsługa wagi, pneumatycznego wózka, najmu przyczepek samochodowych,
    • rozliczanie, weryfikacja, wypełnianie oraz przekazywanie odpowiednich dokumentów związanych z ilością i rodzajem odpadów PSZOK,
    • dbanie o ład i porządek na terenie PSZOK: utrzymanie porządku i czystości na terenie PSZOK, prace porządkowe polegające m.in. na sprzątaniu pomieszczenia biurowego, odśnieżaniu, zamiataniu, koszeniu i grabieniu terenu PSZOK i wokół niego,
    • przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Szczegółowy zakres czynności zostanie ustalony po zakończeniu procedury naboru.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 

    • umowa o pracę: na czas określony minimum 6 miesięcy (z możliwością przedłużenia na kolejny okres)
    • praca 5 dni w tygodniu: 
wtorek, środa, piątek 11.00-19.00, czwartek 8.00-16.00, sobota 7.00-15.00
    • miejsce wykonywania pracy – teren PSZOK Ogorzelice,
    • konieczność częstej komunikacji z klientami,
    • umiejętności interpersonalne, komunikatywność, kultura osobista.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej oraz własnoręcznym podpisem. CV powinno być opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Urzędzie Gminy Stara Biała ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała na stanowisko: „Robotnika gospodarczego Pracownika obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)”
2. Kwestionariusz osobowy dla kandydata.
3. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do objęcia stanowiska.
4. Oświadczenie kandydata , że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
6. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie (poświadczone  przez kandydata za  
   zgodne z oryginałem)
7. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Wymagane dokumenty należy składać  w siedzibie Urzędu Gminy Stara Biała lub przesłać pocztą w terminie do dnia 8 czerwca 2021 r.  do godziny 15.00.   na adres: Urząd Gminy Stara Biała, Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, Kancelaria pok. nr 22 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Robotnika gospodarczego - Pracownika obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)”   
W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Stara Biała po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Biała, dnia 26 maja 2021 r. 


Załączniki

Powiadom znajomego