W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Kontakt


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Przetarg nieograniczony

XML

Szczegóły

zamówienie na Remont szkoły w Starej Białej

Status zamówienia rozstrzygnięte

zamawiający Gmina Stara Biała

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa Poniżej 5 150 000 euro

termin składania ofert

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie
Podpisano umowę z wykonawcą

Treść

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Wójt Gminy Stara Biała, Biała 68, 09-411 Biała, pow. płocki informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Remont szkoły w Starej Białej" zawarta została umowa z następującym wykonawcą:

Zakład Usług Ogólnobudowlanych, Antykorozyjnych,
Dekarskich i Transportowych "TEKOBUD"
Zdzisław Kołecki, Marcin Kołecki Sp. j.
ul. Dworcowa 12/4, 09-402 Płock

Cena oferty brutto: 85066,74 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych, 74/100)
Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą o najniższej cenie.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Wójt Gminy Stara Biała, Biała 68, 09-411 Biała, pow. płocki informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: "Remont szkoły w Starej Białej" wybrana została najkorzystniejsza oferta.
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 6 złożoną przez firmę:

Zakład Usług Ogólnobudowlanych, Antykorozyjnych,
Dekarskich i Transportowych "TEKOBUD"
Zdzisław Kołecki, Marcin Kołecki Sp. j.
ul. Dworcowa 12/4, 09-402 Płock

Cena oferty brutto: 85066,74 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych 74/100).
Oferta spełnia wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest ofertą o najniższej cenie.
  W przetargu oferty złożyli następujący Wykonawcy:
 1. VITOS Zakład Remontowo Budowlany Jan Witkowski, ul. R. Rembielińskiego 6 paw. 4A, 09-400 Płock - ocena 77,79 pkt,
 2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "STALBUD" Sp. z o.o., ul. Królewiecka 25 lok. 4, 09-400 płock - ocena 92,82 pkt,
 3. Zakład Wielobranżowy "Reno-Bud", ul. Łąkoszyńska 126c, 99-300 Kutno - ocena 94,03 pkt,
 4. Zakład Budowlany "DEDAL", Hieronim Tomczyk, Sobowo 7B, 09-414 Brudzeń Duży - ocena 91,10 pkt,
 5. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BUDGOST" Sp. z o.o., ul. Bierzewicka 62, 09-500 Gostynin - ocena 85,16 pkt,
 6. Zakład Usług Ogólnobudowlanych, Antykorozyjnych, Dekarskich i Transportowych "TEKOBUD" Zdzisław Kołecki, Marcin Kołecki Sp. j., ul. Dworcowa 12/4, 09-402 Płock - ocena 100 pkt,
 7. P.P.H.U "DAWAX", Wiśniewski Dominik, ul. Leszczynowa 3c, 09-410 Płock - ocena 91,74 pkt.

ZP. 3410-12/09
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Gmina Stara Biała, 09-411 Biała, woj. mazowieckie,
tel. (024) 366 87 10, fax: (024) 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie następującego zamówienia:
"Remont szkoły w Starej Białej".

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugstarabiala.bip.org.pl, www.starabiala.pl.

Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe (malowanie, wykładziny podłogowe, posadzki z płytek, cyklinowanie i lakierowanie podłogi drewnianej) na parterze, korytarzu oraz w piwnicy budynku szkoły w Starej Białej.
Inwestycja realizowana będzie w budynku szkoły w Starej Białej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji: do 25 sierpnia 2009 r.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w instrukcji dla wykonawców.

Wadium - 1200,- zł.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100 %

Termin składania ofert upływa dnia 19 czerwca 2009 r. o godz. 900. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Stara Biała, Biała 68, 09-411 Biała (kancelaria).

Otwarcie ofert nastąpi dnia 19 czerwca 2009 r. o godz. 915, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, pok. 6. Opłata za przekazaną SIWZ ustalona zostanie w wysokości pokrywającej koszty jej druku oraz przekazania.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Informacje dotyczące przetargu, tel. (024) 366 87 28.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28 maja 2009 r.

Art. 41 pkt. 12,13,14,15 ustawy prawo zamówień publicznych - nie dotyczy.


Pliki do pobrania:
 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 2. Przedmiar robót

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane