Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Przetarg nieograniczony

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Dostawy kruszyw do remontu dróg dla potrzeb gminy Stara Biała

zamawiający Gmina Stara Biała

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa Poniżej 5 150 000 euro

termin składania ofert

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie
Podpisano umowę z wykonawcą

Treść

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Wójt Gminy Stara Biała, Biała 68, 09-411 Biała, pow. płocki informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Dostawy kruszyw do remontu dróg dla potrzeb gminy Stara Biała" obejmującego dwa zadania: zadanie nr 1 - Dostawy tłucznia kamiennego wapiennego frakcji 16 - 31,5 mm do remontu dróg dla potrzeb gminy Stara Biała oraz zadanie nr 2 - Dostawy pospółki żwirowej do remontu dróg dla potrzeb gminy Stara Biała zawarte zostały umowy z następującymi wykonawcami:

W zakresie zadania nr 1 z firmą: KRUSZYWOSORT Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe s.c., ul. Marglowa 83, 26-600 Radom. Cena brutto oferty: 73,08 zł/1t tłucznia kamiennego (słownie: siedemdziesiąt trzy złote 08/100). Wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą o najniższej cenie spośród ofert nieodrzuconych.

W zakresie zadania nr 2 z firmą: "TRANSDRÓG" - handel i usługi transportowe Andrzej Cendlewski, Kolczyn 3, 09-213 Gozdowo. Cena brutto oferty: 17,56 zł/t pospółki żwirowej (słownie: siedemnaście złotych 56/100). Wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą o najniższej cenie spośród ofert nieodrzuconych.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r, Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) Wójt Gminy Stara Biała, Biała 68, 09-411 Biała, pow. płocki informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie pn. "Dostawy kruszyw do remontu dróg dla potrzeb gminy Stara Biała" obejmującego dwa zadania: zadanie nr 1 - Dostawy tłucznia kamiennego wapiennego frakcji 16 - 31,5 mm do remontu dróg dla potrzeb gminy Stara Biała oraz zadanie nr 2 - Dostawy pospółki żwirowej do remontu dróg dla potrzeb gminy Stara Biała wybrane zostały najkorzystniejsze oferty w zakresie każdego z zadań. Jedynym kryterium oceny ofert była cena (100%).

W zakresie zadania nr 1 jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 4 złożoną przez firmę: KRUSZYWOSORT Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe s.c., ul. Marglowa 83, 26-600 Radom. Cena brutto oferty: 73,08 zł/1t tłucznia kamiennego (słownie: siedemdziesiąt trzy złote 08/100). Wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą o najniższej cenie spośród ofert nieodrzuconych.
W zakresie zadania nr 2 jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 14 złożoną przez firmę: "TRANSDRÓG" - handel i usługi transportowe Andrzej Cendlewski, Kolczyn 3, 09-213 Gozdowo. Cena brutto oferty: 17,56 zł/t pospółki żwirowej (słownie: siedemnaście złotych 56/100). Wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą o najniższej cenie spośród ofert nieodrzuconych.

W przetargu oferty złożyli następujący Wykonawcy:
1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "DAW-TRANS" Sławomir Podstawka Kostomłoty I 270, 26-085 Miedziana Góra Zadanie nr 1
- ocena 86,81 pkt
Zadanie nr 2
- brak oferty
2. Adamski Jerzy "EMAR" Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zakład Pracy Chronionej, ul. Idalińska 53, 26-600 Radom Oferta odrzucona Oferta odrzucona
3. Zmechanizowane Roboty Ziemne i Eksploatacja Kruszywa, Stanisław Pietrzak, ul. Kolejowa 30A, 21-470 Krzywda Zadanie nr 1
- ocena 62,40 pkt
Zadanie nr 2
- ocena 21,48 pkt
4. KRUSZYWOSORT Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe S.C., ul. Marglowa 83, 26-600 Radom Zadanie nr 1
- ocena 100,00 pkt
Zadanie nr 2
- brak oferty
5. Zakład Usługowy Grzegorz Dul, ul. Śliwowa 5, 09-410 Płock Zadanie nr 1
- brak oferty
Zadanie nr 2
- ocena 87,23 pkt
6. Usługi Transportowe, Sprzedaż Materiałów Budowlanych Jacek Gajda, ul. Palmowa 1, 97-300 Piotrków Trybunalski Zadanie nr 1
- ocena 92,30 pkt
Zadanie nr 2
- brak oferty
7. Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy "LEHBUD" Leszek Łabędzki, ul. Spółdzielcza 2, 09-412 Proboszczewice Zadanie nr 1
- ocena 86,54 pkt
Zadanie nr 2
- ocena 70,24 pkt
8. DAMO Sp. z o.o., ul. Małszyce 2d/2e, 99-400 Łowicz Zadanie nr 1
- ocena 91,45 pkt
Zadanie nr 2
- brak oferty
9. FEL - CAR Rafał Feliniak, ul. Warszawska 42, 09-530 Gąbin Zadanie nr 1
- ocena 97,40 pkt
Zadanie nr 2
- brak oferty
10. XL - BUD Waldemar Łabędź, ul. 3 Maja 12A, 05-074 Halinów Oferta odrzucona Oferta odrzucona
11. Konsorcjum firm: QATRO Sp. z o.o., ul. Słowackiego 4, 09-400 Płock i REMAR Sp. z o.o., ul. Dworcowa 46, 09-400 Płock Zadanie nr 1
- ocena 71,65 pkt
Zadanie nr 2
- brak oferty
12. Biuro Projektów i Inwestycji PROBUD S.C., ul. Konstytucji 3-go Maja 33, 09-200 Sierpc Oferta odrzucona Oferta odrzucona
13. Zakład Instalacji Sanitarnych TECH-NSTAL Grażyna Porębska, ul. Jana Pawła II 27/67, 09-410 Płock Zadanie nr 1
- ocena 87,00 pkt
Zadanie nr 2
- brak oferty
14. "TRANSDRÓG" - handel i usługi transportowe Andrzej Cendlewski, Kolczyn 3, 09-213 Gozdowo Zadanie nr 1
- ocena 89,14 pkt
Zadanie nr 2
- ocena 100,00 pkt

ZP.3410-6/09
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Gmina Stara Biała, 09-411 Biała, woj. mazowieckie,
tel. (024) 366 87 10, fax: (024) 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie następującego zamówienia:
„Dostawy kruszyw do remontu dróg dla potrzeb gminy Stara Biała”.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugstarabiala.bip.org.pl, www.starabiala.pl.

Zamówienie obejmuje dwa zadania:
Zadanie nr 1 - Dostawy tłucznia kamiennego wapiennego frakcji 16 – 31,5 mm do remontu dróg dla potrzeb gminy Stara Biała.
Zadanie obejmuje sukcesywne dostawy tłucznia kamiennego w ilości łącznej 1200t do remontu dróg znajdujących się na terenie gminy Stara Biała.
Zadanie nr 2 - Dostawy pospółki żwirowej do remontu dróg dla potrzeb gminy Stara Biała.
Zadanie obejmuje sukcesywne dostawy pospółki żwirowej w ilości łącznej 2000t do remontu dróg znajdujących się na terenie gminy Stara Biała.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji: sukcesywnie, w miarę potrzeb w okresie:
  1. dla tłucznia kamiennego: 1000t od udzielenia zamówienia do 30 czerwca 2009 r., pozostałe 200t – do 30 października 2009 r.,
  2. dla pospółki żwirowej: od udzielenia zamówienia do 30 października 2009 r.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ocena spełniania warunków nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w instrukcji dla wykonawców.

Wadium - nie jest wymagane

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100 %

Termin składania ofert upływa dnia 4 marca 2009 r. o godz. 900. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Stara Biała, Biała 68, 09-411 Biała (kancelaria).

Otwarcie ofert nastąpi dnia 4 marca 2009 r. o godz. 915, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, pok. 6.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Informacje dotyczące przetargu, tel. (024) 366 87 28.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20 lutego 2009 r.

Art. 41 pkt. 12,13,14,15 ustawy prawo zamówień publicznych – nie dotyczy

Pliki do pobrania:
  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij