W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Kontakt


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Przetarg nieograniczony

XML

Szczegóły

zamówienie na Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Bronowo-Zalesie i Dziarnowo

Status zamówienia rozstrzygnięte

zamawiający Gmina Stara Biała

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa Poniżej 5 150 000 euro

termin składania ofert

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie
Podpisano umowę z wykonawcą

Treść

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Wójt Gminy Stara Biała, Biała 68, 09-411 Biała, pow. płocki informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Bronowo-Zalesie i Dziarnowo" zawarta została umowa z następującym wykonawcą:

Zakład Budowlany „WANAT” Ryszard Wanat,
Żychlin, ul. Borowa 2A
62-571 Stare Miasto


Cena oferty brutto: 598538,11 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych, 11/100)
  w tym:
 1. etap I (Bronowo-Zalesie) – 244779,06 zł (netto), tj. 298630,45 zł brutto;
 2. etap II (Dziarnowo) – 245825,95 zł (netto), tj. 299907,66 zł brutto.

Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą o najniższej cenie.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Wójt Gminy Stara Biała, Biała 68, 09-411 Biała, pow. płocki informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: „Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Bronowo-Zalesie i Dziarnowo” wybrana została najkorzystniejsza oferta.
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 8 złożoną przez firmę:

Zakład Budowlany „WANAT” Ryszard Wanat,
Żychlin, ul. Borowa 2A
62-571 Stare Miasto


Cena oferty brutto: 598538,11 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych 11/100).

Oferta spełnia wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

  W przetargu oferty złożyli następujący Wykonawcy:
 1. Zakład Usług Ogólnobudowlanych, Antykorozyjnych, Dekarskich i Transportowych „TEKOBUD” Zdzisław Kołecki, Marcin Kołecki Spółka jawna, ul. Dworcowa 12/4, 09-400 Płock – ocena 77,52 pkt,
 2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „GOSPIN” Sp. z o.o., ul. Płocka 46, 09-500 Gostynin – ocena 63,79 pkt,
 3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDGOST” Sp. z o.o., ul. Bierzewicka 62, 09-500 Gostynin – ocena 90,95 pkt,
 4. Zakład Obsługi Budownictwa i Inwestycji Sekulski Janusz, ul. Fredry 2, 09-200 Sierpc – ocena 72,03 pkt,
 5. Prywatne Przedsiębiorstwo Budowlane „ALPEX” – Mariusz Skrętowski – Spółka Jawna, ul. Obrońców Płocka 1920r. 11/3, 09-402 Płock – ocena 81,86 pkt,
 6. Zakład Usługowo Handlowy „WIGMA” Sp. z o.o., ul. Walecznych 16/9, 09-409 Płock – ocena 83,50 pkt,
 7. REMAR Sp. z o.o., ul. Dworcowa 46, 09-400 Płock – ocena 92,41 pkt,
 8. Zakład Budowlany „WANAT” Ryszard Wanat, Żychlin, ul. Borowa 2A, 62-571 Stare Miasto – 100 pkt.

ZP. 3410-9/09
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Gmina Stara Biała, 09-411 Biała, woj. mazowieckie,
tel. (024) 366 87 10, fax: (024) 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie następującego zamówienia:
"Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Bronowo-Zalesie i Dziarnowo".

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugstarabiala.bip.org.pl, www.starabiala.pl.

Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch świetlic wiejskich w miejscowościach Bronowo-Zalesie i Dziarnowo. Zamówienie będzie realizowane w dwóch etapach. W ramach etapu I będzie budowana świetlica w Bronowie-Zalesiu (pow. użytkowa 141,59 m2), natomiast w drugim etapie przebudowywany będzie istniejący budynek dawnej szkoły na świetlicę wiejską w Dziarnowie (pow. użytkowa po przebudowie - 198,90 m2).
Inwestycja realizowana będzie w miejscowościach Bronowo-Zalesie i Dziarnowo, gm. Stara Biała.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji:
- etap I (Bronowo-Zalesie) – do 30.11.2009 r.
- etap II (Dziarnowo) – do 30.06.2010 r.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w instrukcji dla wykonawców.

Wadium - 12000,- zł.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100 %

Termin składania ofert upływa dnia 6 maja 2009 r. o godz. 900. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Stara Biała, Biała 68, 09-411 Biała (kancelaria).

Otwarcie ofert nastąpi dnia 6 maja 2009 r. o godz. 915, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, pok. 6. Opłata za przekazaną SIWZ ustalona zostanie w wysokości pokrywającej koszty jej druku oraz przekazania.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Informacje dotyczące przetargu, tel. (024) 366 87 28.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10 kwietnia 2009 r.

Art. 41 pkt. 12,13,14,15 ustawy prawo zamówień publicznych – nie dotyczy

Pliki do pobrania:
 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Bronowo-Zalesie
 1. Decyzja nr 321/06
 2. Projekt budowlany - branża konstrukcyjno-budowlana
 3. Projekt budowlany - branża elektryczna
 4. Projekt budowlany - branża sanitarna
 5. Przedmiar robót - branża elektryczna
 6. Przedmiar robót - branża konstrukcyjno-budowlana, branża sanitarna

  Dziarnowo
 1. Decyzja nr 324/06
 2. Projekt budowlany - branża konstrukcyjno-budowlana, sanitarna, elektryczna
 3. Przedmiar robót

 1. Odpowiedź na zapytanie z dnia 20 kwietnia 2009 r.
 2. Odpowiedź na zapytanie z dnia 24 kwietnia 2009 r.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane