Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Przetarg nieograniczony

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Remont szkoły w Maszewie Dużym

zamawiający Gmina Stara Biała

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa Poniżej 5 150 000 euro

termin składania ofert

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie
Podpisano umowę z wykonawcą

Treść

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Wójt Gminy Stara Biała, Biała 68, 09-411 Biała, pow. płocki informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Remont szkoły w Maszewie Dużym" zawarta została umowa z następującym wykonawcą:

Zakład Usług Ogólnobudowlanych, Antykorozyjnych,
Dekarskich i Transportowych "TEKOBUD"
Zdzisław Kołecki, Marcin Kołecki Sp. j.,
ul. Dworcowa 12/4, 09-400 Płock


Cena oferty wybranej: 99386,85 zł brutto
(słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych 85/100)

Wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą o najniższej cenie.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Wójt Gminy Stara Biała, Biała 68, 09-411 Biała, pow. płocki informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: "Remont szkoły w Maszewie Dużym" wybrana została najkorzystniejsza oferta.
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 5 złożoną przez firmę:

Zakład Usług Ogólnobudowlanych, Antykorozyjnych,
Dekarskich i Transportowych "TEKOBUD"
Zdzisław Kołecki, Marcin Kołecki Sp. j.,
ul. Dworcowa 12/4, 09-400 Płock

Cena oferty wybranej: 99386,85 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych 85/100).
Oferta spełnia wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest ofertą o najniższej cenie.

    W przetargu oferty złożyli następujący Wykonawcy:
  1. Zakłady Produkcyjno-Usługowe "WAPBUD" Sp. z o.o., ul. Botaniczna 67, 04-543 Warszawa - ocena 61,26 pkt.
  2. VITOS Zakład Remontowo Budowlany Jan Witkowski, ul. R. Rembielińskiego 6 paw. 4A, 09-400 Płock - ocena 77,55 pkt.
  3. P.H.U. EVELCAM s.c. Śledziewski, Mordak, Małęczyn Nowy, ul. Lubelska 24A, 26-634 Gózd - ocena 75,39 pkt.
  4. Zakład Wielobranżowy "Reno-Bud", ul. Łąkoszyńska 126c, 99-300 Kutno - oferta odrzucona.
  5. Zakład Usług Ogólnobudowlanych, Antykorozyjnych, Dekarskich i Transportowych "TEKOBUD" Zdzisław Kołecki, Marcin Kołecki Sp. j., ul. Dworcowa 12/4, 09-400 Płock - ocena 100 pkt.

ZP. 3410-10/09
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Gmina Stara Biała, 09-411 Biała, woj. mazowieckie,
tel. (024) 366 87 10, fax: (024) 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie następującego zamówienia:
"Remont szkoły w Maszewie Dużym".

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugstarabiala.bip.org.pl, www.starabiala.pl.

Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe (malowanie, wymiana opraw świetlówkowych, skrzydła drzwiowe, ułożenie płytek ściennych i podłogowych w łazienkach, wykładziny podłogowe itp.) na parterze oraz kl. schod. budynku szkoły w Maszewie Dużym.
Inwestycja realizowana będzie w budynku Zespołu Szkół w Maszewie Dużym.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji: do 20 sierpnia 2009 r.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w instrukcji dla wykonawców.

Wadium - 1500,- zł.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100 %

Termin składania ofert upływa dnia 26 maja 2009 r. o godz. 900. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Stara Biała, Biała 68, 09-411 Biała (kancelaria).

Otwarcie ofert nastąpi dnia 26 maja 2009 r. o godz. 915, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, pok. 6. Opłata za przekazaną SIWZ ustalona zostanie w wysokości pokrywającej koszty jej druku oraz przekazania.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Informacje dotyczące przetargu, tel. (024) 366 87 28.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30 kwietnia 2009 r.

Art. 41 pkt. 12,13,14,15 ustawy prawo zamówień publicznych – nie dotyczy

Pliki do pobrania:
  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  2. Przedmiar robót

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij