W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Kontakt


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Przetarg nieograniczony

XML

Szczegóły

zamówienie na Dostawy kruszyw do remontów dróg dla gminy Stara Biała

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy ZP.3410-6/10

zamawiający Gmina Stara Biała

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa Poniżej 5 150 000 euro

termin składania ofert

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie
Podpisano umowę z wykonawcą

Treść

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Wójt Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, pow. płocki informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: "Dostawy kruszyw do remontów dróg dla gminy Stara Biała" obejmującego trzy zadania: Zadanie nr 1 - Dostawy kruszywa kamiennego wapiennego frakcji 16 - 31,5 mm do remontu dróg dla potrzeb gminy Stara Biała. Zadanie nr 2 - Dostawy kruszywa kamiennego łamanego frakcji 0 - 31,5 mm do remontu dróg dla potrzeb gminy Stara Biała. Zadanie nr 3 - Dostawy pospółki żwirowej do remontu dróg dla potrzeb gminy Stara Biała zawarte zostały umowy z następującym wykonawcą:

 1. W zakresie zadania nr 2 z firmą: "TRANSDRÓG" - handel i usługi transportowe, Andrzej Cendlewski, Kolczyn 3, 09-213 Gozdowo. Cena oferty brutto: 70,76 zł/t kruszywa kamiennego (słownie: siedemdziesiąt złotych 76/100). Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą o najniższej cenie spośród ofert złożonych z wyłączeniem ofert złożonych przez wykonawców którzy odmówili podpisania umowy.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Wójt Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, pow. płocki informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: "Dostawy kruszyw do remontów dróg dla gminy Stara Biała" obejmującego trzy zadania: Zadanie nr 1 - Dostawy kruszywa kamiennego wapiennego frakcji 16 - 31,5 mm do remontu dróg dla potrzeb gminy Stara Biała. Zadanie nr 2 - Dostawy kruszywa kamiennego łamanego frakcji 0 - 31,5 mm do remontu dróg dla potrzeb gminy Stara Biała. Zadanie nr 3 - Dostawy pospółki żwirowej do remontu dróg dla potrzeb gminy Stara Biała zawarte zostały umowy z następującymi wykonawcami:

 1. W zakresie zadania nr 1 z firmą: "KRUSZYWOSORT" Wiktor Siadaczka, Łukasz Siadaczka, ul. Marglowa 83, 26-600 Radom. Cena oferty brutto: 73,08 zł/t kruszywa kamiennego (słownie: siedemdziesiąt trzy złote 08/100). Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą o najniższej cenie spośród ofert złożonych z wyłączeniem ofert złożonych przez wykonawców którzy odmówili podpisania umowy.
 2. W zakresie zadania nr 3 z firmą: "TRANSDRÓG" - handel i usługi transportowe, Andrzej Cendlewski, Kolczyn 3, 09-213 Gozdowo. Cena oferty brutto: 16,22 zł/t pospółki żwirowej (słownie: szesnaście złotych 22/100). Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą o najniższej cenie spośród ofert nieodrzuconych.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r, Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) Wójt Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, pow. płocki informuje, że w związku z rezygnacją z podpisania umowy przez firmę DAMO Sp. z o.o., ul. Małszyce 2D/2E, 99-400 Łowicz na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r, Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) dokonano ponownego wyboru ofert w zakresie Zadania nr 2 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: "Dostawy kruszyw do remontów dróg dla gminy Stara Biała".
Jedynym kryterium oceny ofert była cena (cena - 100%).

 1. W zakresie zadania nr 2 jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 7 złożoną przez firmę: "TRANSDRÓG" - handel i usługi transportowe, Andrzej Cendlewski, Kolczyn 3, 09-213 Gozdowo. Cena oferty brutto: 70,76 zł/t kruszywa kamiennego (słownie: siedemdziesiąt złotych 76/100). Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą o najniższej cenie złożonych przez wykonawców z wyłączeniem wykonawców którzy odmówili podpisania umowy.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r, Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) Wójt Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, pow. płocki informuje, że w związku z rezygnacją z podpisania umowy przez firmę Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "DAW-TRANS" Sławomir Podstawka, 26-085 Miedziana Góra, Kostomłoty I 270 na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r, Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) dokonano ponownego wyboru ofert w zakresie Zadań 1 i 2 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: "Dostawy kruszyw do remontów dróg dla gminy Stara Biała".
Jedynym kryterium oceny ofert była cena (cena - 100%).

 1. W zakresie zadania nr 1 jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3 złożoną przez firmę: "KRUSZYWOSORT" Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe Spółka cywilna, ul. Marglowa 83, 26-600 Radom. Cena oferty brutto: 73,08 zł/t kruszywa kamiennego (słownie: siedemdziesiąt trzy złote 08/100). Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą o najniższej cenie.
 2. W zakresie zadania nr 2 jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez firmę: DAMO Sp. z o.o., ul. Małszyce 2D/2E, 99-400 Łowicz. Cena oferty brutto: 63,44 zł/t kruszywa kamiennego (słownie: sześćdziesiąt trzy złote 44/100). Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą o najniższej cenie.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r, Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) Wójt Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, pow. płocki informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: "Dostawy kruszyw do remontów dróg dla gminy Stara Biała" obejmującego trzy zadania: Zadanie nr 1 - Dostawy kruszywa kamiennego wapiennego frakcji 16 - 31,5 mm do remontu dróg dla potrzeb gminy Stara Biała. Zadanie nr 2 - Dostawy kruszywa kamiennego łamanego frakcji 0 - 31,5 mm do remontu dróg dla potrzeb gminy Stara Biała. Zadanie nr 3 - Dostawy pospółki żwirowej do remontu dróg dla potrzeb gminy Stara Biała wybrane zostały najkorzystniejsze oferty w zakresie każdego z zadań.
Jedynym kryterium oceny ofert była cena (cena - 100%).

 1. W zakresie zadania nr 1 jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "DAW-TRANS" Sławomir Podstawka, 26-085 Miedziana Góra, Kostomłoty I 270. Cena oferty brutto: 59,78 zł/t kruszywa kamiennego (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych 78/100). Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą o najniższej cenie spośród ofert nieodrzuconych.
 2. W zakresie zadania nr 2 jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "DAW-TRANS" Sławomir Podstawka, 26-085 Miedziana Góra, Kostomłoty I 270. Cena oferty brutto: 53,68 zł/t kruszywa kamiennego (słownie: pięćdziesiąt trzy złote 68/100). Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą o najniższej cenie spośród ofert nieodrzuconych.
 3. W zakresie zadania nr 3 jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 7 złożoną przez firmę: "TRANSDRÓG" - handel i usługi transportowe, Andrzej Cendlewski, Kolczyn 3, 09-213 Gozdowo. Cena oferty brutto: 16,22 zł/t pospółki żwirowej (słownie: szesnaście złotych 22/100). Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą o najniższej cenie spośród ofert nieodrzuconych.

W przetargu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "DAW-TRANS" Sławomir Podstawka, 26-085 Miedziana Góra, Kostomłoty I 270 Zadanie nr 1 - ocena 100 pkt Zadanie nr 2 - ocena 100 pkt Zadanie nr 3 - brak oferty
2 DAMO Sp. z o.o., ul. Małszyce 2D/2E, 99-400 Łowicz Zadanie nr 1 - ocena 77,78 pkt Zadanie nr 2 - ocena 84,62 pkt Zadanie nr 3 - brak oferty
3 "KRUSZYWOSORT" Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe Spółka cywilna, ul. Marglowa 83, 26-600 Radom Zadanie nr 1 - ocena 81,80 pkt Zadanie nr 2 - ocena 73,45 pkt Zadanie nr 3 - brak oferty
4 "ADAMS-TRANS" Przemysław Adamczyk, ul. Sporna 8, Maków, 26-640 Skaryszew Zadanie nr 1 - ocena 81,67 pkt Zadanie nr 2 - ocena 75,09 pkt Zadanie nr 3 - brak oferty
5 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe "DURO" s.c. Grzegorz Dul, Romuald Dul, 09-410 Płock, ul. Śliwowa 5 Zadanie nr 1 - brak oferty Zadanie nr 2 - brak oferty Zadanie nr 3 - ocena 91,69 pkt
6 Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy "LEHBUD", / Leszek Łabędzki, 09-412 Proboszczewice, ul. Spółdzielcza 2 oferta odrzucona oferta odrzucona oferta odrzucona
7 "TRANSDRÓG" - handel i usługi transportowe, Andrzej Cendlewski Kolczyn 3, 09-213 Gozdowo Zadanie nr 1 - ocena 76,81 pkt Zadanie nr 2 - ocena 75,86 pkt Zadanie nr 3 - ocena 100 pkt

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Sekcja I: Zamawiający

I.1) Nazwa i adres: Gmina Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, woj. mazowieckie, tel. (24) 366-87-10, faks (24) 365-61-65.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.starabiala.pl.
I.2) Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa.

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy kruszyw do remontów dróg dla gminy Stara Biała.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy kruszyw przeznaczonych do remontu dróg znajdujących się na terenie gminy Stara Biała: kruszywa kamiennego wapiennego w ilości łącznej 800t, kruszywa kamiennego łamanego innego niż wapienne w ilości łącznej 200t oraz pospółki żwirowej do remontu dróg w ilości łącznej 2000t. Zamówienie podzielone jest na trzy poniżej opisane zadania. Miejsce dostaw - bezpośrednio na wskazane przez zamawiającego place lub drogi znajdujące się na terenie gminy Stara Biała. Dostarczane kruszywa muszą odpowiadać co do jakości celowi jakiemu mają służyć oraz wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.00.00-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Wadium:
Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu wadium nie jest wymagane.
III.2) Zaliczki
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie.
III.4) Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1)dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) Inne dokumenty
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
 1. Oświadczenie wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) Kryteria oceny ofert
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) Zmiana umowy
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) Informacje administracyjne
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.starabiala.pl, www.starabiala.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, pok. nr 6.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.04.2010 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, kancelaria Urzędu Gminy.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

Załącznik I - Informacje dotyczące ofert częściowych

CZĘŚĆ Nr: 1  NAZWA: Dostawy kruszywa kamiennego wapiennego frakcji 16 - 31,5 mm do remontu dróg dla potrzeb gminy Stara Biała.
 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie obejmuje sukcesywne dostawy kruszywa kamiennego wapiennego frakcji 16 - 31,5 mm w ilości łącznej 800t do remontu dróg znajdujących się na terenie gminy Stara Biała. Dostawy cząstkowe (ok. 55t jednorazowo) realizowane będą w terminie do 4 dni od daty powiadomienia telefonicznie lub faxem przez zamawiającego. Termin realizacji: sukcesywnie, w miarę potrzeb w okresie od udzielenia zamówienia do 30.09.2010r.
 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.22.00-2.
 3. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.
 4. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawy kruszywa kamiennego łamanego frakcji 0 - 31,5 mm do remontu dróg dla potrzeb gminy Stara Biała.
 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie obejmuje sukcesywne dostawy kruszywa kamiennego łamanego frakcji 0 - 31,5 mm innego niż wapienne w ilości łącznej 200t do remontu dróg znajdujących się na terenie gminy Stara Biała. Dostawy cząstkowe (ok. 50t jednorazowo) realizowane będą w terminie do 4 dni od daty powiadomienia telefonicznie lub faxem przez zamawiającego. Termin realizacji: sukcesywnie, w miarę potrzeb w okresie od udzielenia zamówienia do 30.05.2010r.
 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.22.00-2.
 3. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.05.2010.
 4. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawy pospółki żwirowej do remontu dróg dla potrzeb gminy Stara Biała.
 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie obejmuje sukcesywne dostawy kruszywa naturalnego (pospółki żwirowej) o uziarnieniu do 80mm ze złóż piaskowo - żwirowych przeznaczonego do naprawy dróg gruntowych i budowy nowych dróg o nawierzchni żwirowej znajdujących się na terenie gminy Stara Biała w ilości łącznej 2000t. Zawartość ziaren frakcji mniejszych niż 2mm - od 25 do 50%, zawartość ziaren frakcji mniejszych niż 0,1mm - poniżej 15%. Dostawy cząstkowe (ok. 55t jednorazowo) realizowane będą w terminie do 4 dni od daty powiadomienia telefonicznie lub faxem przez zamawiającego. Całość zamówienia zrealizowana zostanie do 30.09.2010r, przy czym 600t w okresie od 01.04.2010r do 30.05.2010r, zaś 1400t w okresie od 01.06.2010r. do 30.09.2010r.
 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.22.10-5.
 3. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.
 4. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.03.2010. Numer ogłoszenia: 85970 - 2010.


Pliki do pobrania

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane