W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy gospodarka przestrzenna i planowanie przestrzenne
Komórka odpowiedzialna Referat Inwestycji i Rozwoju
Symbol
6720; 6721

Komórka
IR.PP.

Termin załatwienia
Uczestnictwo wnioskodawcy w procedurze formalno prawnej tworzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała lub Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Etap I
Analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium lub Planu miejscowego, stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium - (dot. planu miejscowego).
Etap II
Uchwała Rady Gminy Stara Biała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium lub Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Etap III
Procedura formalno-prawna tworzenia Studium lub Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Etap IV
Uchwała Rady Gminy Stara Biała w sprawie zmiany Studium lub Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Etap V
Publikacja Uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Kogo dotyczy
Wszystkich zainteresowanych zmianą przeznaczenia gruntów.

Wymagane dokumenty
Wypełniony wniosek oraz mapa ewidencyjna w skali 1:5000 z zaznaczeniem terenu, którego dotyczy wniosek; mapa do celów opiniodawczych w skali 1:1000 z zaznaczeniem terenu, którego dotyczy wniosek; kopia wypisu z rejestru gruntów dla wnioskowanych nieruchomości.

Miejsce składania pism
Kancelaria Urzędu Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała.

Sposób załatwienia
Podjęcie uchwały i rozpoczęcie procedury urbanistycznej, uchwalenie przez Radę Gminy Stara Biała zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała.

Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej.

Podstawa prawna
  1. Według zastosowania: art. 9 lub 14 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy
Możliwość składania uwag w wyznaczonym terminie zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) lub skarga do sądu administracyjnego po bezskutecznym wezwaniu organów gminy do usunięcia nieprawidłowości przy ustawowej procedurze sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Pliki do pobrania:
Lp. Nazwa pliku wersja *.pdf
1. Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Pobierz plik

Załączniki

Powiadom znajomego