W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy gospodarka komunalna
Komórka odpowiedzialna Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

Symbol
824.1

Komórka
RGK.GK

Termin załatwienia
Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksem postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 888, z późn. zm.), nie później jednak niż w terminie do 30 dni.

Opis
Wnioskodawca (odbiorca wrażliwy energii elektrycznej) składając wniosek określa:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres zamieszkania, telefon kontaktowy,
 3. liczbę osób w gospodarstwie domowym,
 4. numer decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy i okres obowiązywania,
 5. numer rachunku bankowego dystrybutora energii elektrycznej lub inny rachunek, na który ma być przekazany dodatek energetyczny.

Kogo dotyczy
Odbiorców wrażliwych, których definicję określono w art. 3 pkt 13c Prawa energetycznego (Dz. U. 2021 r. poz. 716, z późn. zm.):

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony wniosek.
 2. Ostatni rachunek lub faktura VAT za energię elektryczną.
 3. Umowa kompleksowa (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowa sprzedaży energii elektrycznej z przedsiębiorstwem energetycznym- kserokopia.

Miejsce składania pism
Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała.

Sposób załatwienia
Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie przyznania dodatku energetycznego.

Opłaty
Wydanie decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego jest zwolniona z opłaty skarbowej.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne(Dz. U. 2021 r. poz. 716, z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 888, z późn. zm.).

Tryb odwoławczy
W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Stara Biała do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku.

Inne informacje

 1. Od 1 stycznia 2014 r. zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.
 2. Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłacany jest w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.
 3. Wysokość dodatku energetycznego jest ogłoszona przez ministra właściwego do spraw gospodarki w drodze obwieszczenia w "Monitorze Polskim" do dnia 30 kwietnia każdego roku.
 4. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. wynosi:
  1. dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 11,36 zł. miesięcznie;
  2. dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,77 zł. miesięcznie;
  3. dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,93 zł. miesięcznie.

Powiadom znajomego