W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Kontakt


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa

XML

Szczegóły

Kategoria sprawy Urząd Stanu Cywilnego

Komórka odpowiedzialna Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego

Treść

Symbol
5351

Komórka
USC

Termin załatwienia
Niezwłocznie, sprawy które wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego do miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.

Opis
Uznanie ojcostwa polega na tym, że mężczyzna, od którego pochodzi dziecko oświadcza, że jest ojcem dziecka, natomiast matka dziecka potwierdza jednocześnie lub w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.
Oświadczenia o uznaniu ojcostwa dokumentuje się w formie protokołu, który podpisują rodzice dziecka i kierownik urzędu stanu cywilnego albo konsul.
Uznanie ojcostwa może nastąpić przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego.
Na wniosek matki lub ojca dziecka wydaje się pisemne zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa.

Kogo dotyczy
Uznanie ojcostwa może nastąpić w stosunku do dziecka: poczętego, urodzonego do 18 roku życia, zmarłego przed osiągnięciem pełnoletniości – w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym mężczyzna składający oświadczenie o uznaniu dowiedział się o śmierci dziecka, nie później jednak niż do dnia w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletności.
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa może złożyć tylko biologiczny ojciec dziecka.

Wymagane dokumenty

  1. Do złożenia oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka poczętego lecz nieurodzonego:
    • dokument tożsamości rodziców dziecka,
    • zaświadczenie o ciąży lub karta ciąży.
  2. Do złożenia oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka urodzonego:
    • dokument tożsamości rodziców dziecka.


Miejsce składania pism

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, pok. nr 21, tel. 24 366-87-23.

Sposób załatwienia
Przyjęcie lub odmowa przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa.

Opłaty
Brak

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682).


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje. W przypadku odmowy przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Starej Białej w terminie 7 dni powiadamia mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem oraz matkę dziecka o przyczynach odmowy i poucza o możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.

Inne informacje
Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może złożyć osoba, która ukończyła szesnaście lat.
Jednocześnie z oświadczeniami koniecznymi do uznania dziecka rodzice składają zgodne oświadczenia w przedmiocie jego nazwiska.
Do zmiany nazwiska dziecka, które w chwili uznania ukończyło 13 lat potrzebna jest jego zgoda.

Zachęcamy Państwa do korzystania z portalu www.obywatel.gov.pl gdzie można uzyskać prostą i zrozumiałą informację, jak załatwić najpopularniejsze sprawy w urzędzie.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane