W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Rejestracja zdarzenia, które nastąpiło poza granicami RP i nie zostało tam zarejestrowane lub nie jest tam prowadzona rejestracja stanu cywilnego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy urząd stanu cywilnego
Komórka odpowiedzialna Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego

Treść

Symbol
5351

Komórka
USC

Termin załatwienia
Niezwłocznie, sprawy które wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego do miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.

Opis
Wniosek o rejestrację urodzenia albo zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i nie zostały tam zarejestrowane, oraz rejestrację urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w państwie urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego.
Rejestracji zdarzenia które nastąpiło poza granicami RP dokonuje się w rejestrze stanu cywilnego, w formie czynności materialno-technicznej, zamieszczając w akcie stanu cywilnego adnotację o okolicznościach rejestracji.

Kogo dotyczy
Wnioskodawcą może być osoba, której zdarzenie dotyczy, jej przedstawiciel ustawowy, inna osoba, która wykaże interes prawny lub interes faktyczny (dot. rejestracji dokumentu potwierdzającego zgon).

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o rejestrację zdarzenia, które nastąpiło za granicą.
  2. Wydany przez właściwy podmiot zagraniczny dokument potwierdzający zdarzenie.
  3. Dokument tożsamości.
  4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Miejsce składania pism
Urząd Stanu Cywilnego w Starej Białej, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, pok. nr 21, tel. 24 366-87-23.

Sposób załatwienia
Wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego lub wydanie decyzji odmownej.

Opłaty
Opłata skarbowa – 39 zł.
Opłatę można wnieść w kasie urzędu gminy – pok. nr 13 codziennie w godzinach urzędowania lub na konto urzędu gminy: 37 9038 0004 0000 0013 2000 0010.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 463, z późn. zm.).

Tryb odwoławczy
Od wydania decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Starej Białej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje
Jeżeli urodzenie i zgon dotyczą obywatela polskiego, pisemny wniosek o rejestrację zdarzenia można złożyć do konsula.
Wraz z wnioskiem o rejestrację zdarzenia, osoba której akt dotyczy może ubiegać się o dostosowanie pisowni danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej.
Akt, który nie zawiera wszystkich danych wymaganych przepisami prawa, może zostać uzupełniony lub sprostowany gdy zawiera błędy.
Zachęcamy Państwa do korzystania z portalu www.obywatel.gov.pl gdzie można uzyskać prostą i zrozumiałą informację, jak załatwić najpopularniejsze sprawy w urzędzie.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane