W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Zaproszenie na XXV Sesję Rady Gminy Stara Biała (9 listopada 2017 r.)

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXV Sesji Rady Gminy Stara Biała. Posiedzenie Rady Gminy odbędzie się w dniu 9 listopada 2017 roku (tj. czwartek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIV Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie przewodniczących komisji o pracach między sesjami.
 6. Pytania do zaproszonych gości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2017 – 2025.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2017 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Stara Biała. pobierz projekt
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu na rok 2018. pobierz projekt
 11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2018 na obszarze gminy Stara Biała. pobierz projekt
 12. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych. pobierz projekt
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. pobierz projekt
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 116/XII/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadań publicznych w postaci wykonania i przekazania dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno-Płock w miejscowości Maszewo Duże. pobierz projekt
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników. pobierz projekt
 16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Maszewie Dużym, składającego się z dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym i z dotychczasowego Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym. pobierz projekt
 17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Starej Białej. pobierz projekt
 18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Starych Proboszczewicach, składającego się z dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach i z dotychczasowego Gimnazjum w Starych Proboszczewicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Starych Proboszczewicach. pobierz projekt
 19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszynie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wyszynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszynie w zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wyszynie. pobierz projekt
 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz dyrektorom, wicedyrektorom szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stara Biała. pobierz projekt
 21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stara Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. pobierz projekt
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu. pobierz projekt
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Maszewo Duże. pobierz projekt
 24. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Stara Biała za rok szkolny 2016/2017 wraz z wynikami egzaminu gimnazjalnego kl. III.
 25. Przedstawienie informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych.
 26. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
 27. Zapytania i wolne wnioski.
 28. Zakończenie obrad.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady
/-/ Wojciech Żółtowski

Załączniki

Powiadom znajomego