W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Uchwały Rady

uchwała nr: 194/XXIII/21
uchwała nr 194/XXIII/21
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2021 rok
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 193/XXIII/21
uchwała nr 193/XXIII/21
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2021-2030
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 200/XXIII/21
uchwała nr 200/XXIII/21
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Maszewo
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 199/XXIII/21
uchwała nr 199/XXIII/21
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Biała w 2021 r.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 198/XXIII/21
uchwała nr 198/XXIII/21
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stara Biała
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 197/XXIII/21
uchwała nr 197/XXIII/21
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Stara Biała oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 196/XXIII/21
uchwała nr 196/XXIII/21
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr 189/XXII/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 195/XXIII/21
uchwała nr 195/XXIII/21
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Biała
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 192/XXIII/21
uchwała nr 192/XXIII/21
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 191/XXII/21
uchwała nr 191/XXII/21
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Maszewo Duże
Status uchwały Obowiązująca