W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA
dot. przetwarzania danych osobowych
 
Szanowni Państwo,
realizując obowiązek wynikający z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  – zwanego RODO uprzejmie informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała.
2)  Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Stara Biała jest Pani Magdalena Łabędzka, adres e-mail: iod@starabiala.pl
 
W Urzędzie Gminy Stara Biała Państwa dane osobowe przetwarza się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody w celu:
1) wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych;
2) realizacji umów, których stroną jest Gmina bądź Urząd;
3) w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej, dobrowolnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. W pewnych sytuacjach niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować niemożnością realizacji usługi.
 
Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione:
1) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
2) innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe których Administratorem jest Wójt Gminy Stara Biała.
 
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, natomiast nie będą one profilowane oraz przekazywane do państw trzecich.
 
Okres przechowywania danych osobowych określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba, że przepisy ustaw stanowią inaczej, z wyłączeniem:
1) nagrań rozmów telefonicznych w postaci nagrania barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych – w zależności od wielkości zapisanych danych do nadpisania danych, nie dłużej jednak niż przez okres 30 dni od dnia nagrania;
2) nagrań z monitoringu wizyjnego budynku – do chwili całkowitego zapisu dysku twardego na którym zapisywane są nagrania.
 
Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do cofnięcia wcześniej udzielonej zgody. 

Jeżeli uznacie Państwo, że dane osobowe, których Administratorem jest Wójt Gminy Stara Biała są przetwarzane niezgodnie z prawem możecie Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Z poważaniem
Wójt Gminy Stara Biała

 

Załączniki

Powiadom znajomego