W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Zaproszenie na XXIX Sesję Rady Gminy Stara Biała (29 grudnia 2021 r.)

W dniu 29 grudnia 2021 roku (tj. środa) o godzinie 10.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXIX Sesja Rady Gminy Stara Biała.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy.  pobierz protokół
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2021-2032.  pobierz projekt
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2021 rok.  pobierz projekt
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.  pobierz projekt
 8. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2022 - 2032 oraz Budżetu Gminy Stara Biała na 2022 rok:
  a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta Gminy,
  b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,  Opinia RIO
  c) odczytanie opinii Komisji Budżetowej,
  d) przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie złożonych wniosków,
  e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  f) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2022-2032,  pobierz projekt
  g) podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Stara Biała na 2022 rok.  pobierz projekt
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stara Biała na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028.  pobierz projekt
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stara Biała.  pobierz projekt
 11. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.  pobierz projekt
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów Draganie Nowe, Biała, Mańkowo i PGR Srebrna.  pobierz projekt
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Stara Biała Nr 174/XXIV/06 z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości NOWE PROBOSZCZEWICE gm. Stara Biała.  pobierz projekt
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 250/XXVIII/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Gozdowo a Gminą Stara Biała i Gminą Bielsk w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.  pobierz prjekt
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do porozumienia międzygminnego dotyczącego sporządzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Płocka i Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.  pobierz projekt
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stara Biała na lata 2022 – 2026.  pobierz projekt
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stara Biała na 2022 rok.  pobierz projekt
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.  pobierz projekt
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2022 rok.  pobierz projekt
 20. Zajęcie stanowiska w sprawie Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego Nr 16/IV/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.   pobierz plik
 21. Sprawy różne.
 22. Zakończenie obrad.

Z poważaniem
Przewodnicząca Rady
/-/ Małgorzata Edyta Lewandowska

 

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).

Transmisja obrad Rady Gminy będzie dostępna na stronie https://www.youtube.com/watch?v=cY_h6qfEnZY
Imienne wyniki głosowania będą dostępne na żywo na stronie http://www.starabiala.esesja.pl/

Załączniki

Powiadom znajomego