W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Sprawy do załatwienia

XML
Nazwa sprawy : Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
Nazwa sprawy Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
Kategoria sprawy ochrona środowiska
Komórka odpowiedzialna Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Nazwa sprawy : Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Nazwa sprawy Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Kategoria sprawy dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Komórka odpowiedzialna Referat Finansowy
Nazwa sprawy : Wniosek o umorzenie zaległości podatkowych, umorzenie odsetek, rozłożenia na raty, odroczenie - osoby prawne
Nazwa sprawy Wniosek o umorzenie zaległości podatkowych, umorzenie odsetek, rozłożenia na raty, odroczenie - osoby prawne
Kategoria sprawy podatki
Komórka odpowiedzialna Referat Finansowy
Nazwa sprawy : Wniosek o wpis do CEIDG
Nazwa sprawy Wniosek o wpis do CEIDG
Kategoria sprawy działalność gospodarcza
Komórka odpowiedzialna Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego
Nazwa sprawy : Obsługa Dowodów Osobistych
Nazwa sprawy Obsługa Dowodów Osobistych
Kategoria sprawy ewidencja ludności i dowody osobiste
Komórka odpowiedzialna Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego
Nazwa sprawy : Wydanie decyzji zezwalającej na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych
Nazwa sprawy Wydanie decyzji zezwalającej na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych
Kategoria sprawy ochrona środowiska
Komórka odpowiedzialna Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Nazwa sprawy : Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Nazwa sprawy Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Kategoria sprawy ochrona środowiska
Komórka odpowiedzialna Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Nazwa sprawy : Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego
Nazwa sprawy Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego
Kategoria sprawy gospodarka komunalna
Komórka odpowiedzialna Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Nazwa sprawy : Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
Nazwa sprawy Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
Kategoria sprawy gospodarka komunalna
Komórka odpowiedzialna Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Nazwa sprawy : Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
Nazwa sprawy Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
Kategoria sprawy gospodarka komunalna
Komórka odpowiedzialna Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Nazwa sprawy : Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
Nazwa sprawy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
Kategoria sprawy gospodarka przestrzenna i planowanie przestrzenne
Komórka odpowiedzialna Referat Inwestycji i Rozwoju
Nazwa sprawy : Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Nazwa sprawy Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Kategoria sprawy gospodarka przestrzenna i planowanie przestrzenne
Komórka odpowiedzialna Referat Inwestycji i Rozwoju
Nazwa sprawy : Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Nazwa sprawy Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Kategoria sprawy akcyza
Komórka odpowiedzialna Referat Finansowy
Nazwa sprawy : Wniosek o rozłożenie na raty podatku/zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę - osoby fizyczne
Nazwa sprawy Wniosek o rozłożenie na raty podatku/zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę - osoby fizyczne
Kategoria sprawy podatki
Komórka odpowiedzialna Referat Finansowy
Nazwa sprawy : Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku/ zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę – osoby fizyczne
Nazwa sprawy Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku/ zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę – osoby fizyczne
Kategoria sprawy podatki
Komórka odpowiedzialna Referat Finansowy
Nazwa sprawy : Wniosek o zwolnienie i ulgę w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów na powiększenie istniejącego gospodarstwa lub utworzenie nowego gospodarstwa rolnego
Nazwa sprawy Wniosek o zwolnienie i ulgę w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów na powiększenie istniejącego gospodarstwa lub utworzenie nowego gospodarstwa rolnego
Kategoria sprawy podatki
Komórka odpowiedzialna Referat Finansowy
Nazwa sprawy : Wniosek o umorzenie zaległości podatkowych, umorzenie odsetek - osoby fizyczne
Nazwa sprawy Wniosek o umorzenie zaległości podatkowych, umorzenie odsetek - osoby fizyczne
Kategoria sprawy podatki
Komórka odpowiedzialna Referat Finansowy
Nazwa sprawy : Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania
Nazwa sprawy Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania
Kategoria sprawy ochrona środowiska
Komórka odpowiedzialna Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Nazwa sprawy : Wniosek - Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Nazwa sprawy Wniosek - Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Kategoria sprawy gospodarka przestrzenna i planowanie przestrzenne
Komórka odpowiedzialna Referat Inwestycji i Rozwoju
Nazwa sprawy : Wydawanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
Nazwa sprawy Wydawanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
Kategoria sprawy urząd stanu cywilnego
Komórka odpowiedzialna Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego
Nazwa sprawy : Wielojęzyczne standardowe formularze do aktów stanu cywilnego i wybranych zaświadczeń (tłumaczenia pomocnicze)
Nazwa sprawy Wielojęzyczne standardowe formularze do aktów stanu cywilnego i wybranych zaświadczeń (tłumaczenia pomocnicze)
Kategoria sprawy urząd stanu cywilnego
Komórka odpowiedzialna Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego
Nazwa sprawy : Obowiązek meldunkowy
Nazwa sprawy Obowiązek meldunkowy
Kategoria sprawy ewidencja ludności i dowody osobiste
Komórka odpowiedzialna Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego
Nazwa sprawy : Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punktach sprzedaży
Nazwa sprawy Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punktach sprzedaży
Kategoria sprawy zezwolenia alkoholowe
Komórka odpowiedzialna Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego
Nazwa sprawy : Rezygnacja ze sprzedaży napojów alkoholowych
Nazwa sprawy Rezygnacja ze sprzedaży napojów alkoholowych
Kategoria sprawy zezwolenia alkoholowe
Komórka odpowiedzialna Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego
Nazwa sprawy : Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do konsumpcji w miejscu lub poza miejscem sprzedaży
Nazwa sprawy Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do konsumpcji w miejscu lub poza miejscem sprzedaży
Kategoria sprawy zezwolenia alkoholowe
Komórka odpowiedzialna Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego