W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Uchwały Rady

uchwała nr : 13/III/24
uchwała nr 13/III/24
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Bydgoszczy, stanowiącego własność Gminy Stara Biała, w trybie przetargu
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : 12/III/24
uchwała nr 12/III/24
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Stara Biała na lata 2025 - 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : 11/III/24
uchwała nr 11/III/24
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Stara Biała za wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadpodstawowych
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 6545
uchwała nr : 10/III/24
uchwała nr 10/III/24
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2024 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : 9/III/24
uchwała nr 9/III/24
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2024 – 2035
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : 8/II/24
uchwała nr 8/II/24
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stara Biała
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : 7/II/24
uchwała nr 7/II/24
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2024 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : 6/II/24
uchwała nr 6/II/24
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie powołania Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Stara Biała
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : 5/II/24
uchwała nr 5/II/24
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie powołania Komisji Budżetowej Rady Gminy Stara Biała
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : 4/II/24
uchwała nr 4/II/24
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Stara Biała
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : 3/II/24
uchwała nr 3/II/24
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stara Biała
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : 2/II/24
uchwała nr 2/II/24
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stara Biała
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : 1/I/24
uchwała nr 1/I/24
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Stara Biała
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : 490/LIII/24
uchwała nr 490/LIII/24
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2023
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : 489/LIII/24
uchwała nr 489/LIII/24
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : 488/LIII/24
uchwała nr 488/LIII/24
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Płocku w wyborach uzupełniających na kadencję 2024 – 2027
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : 487/LIII/24
uchwała nr 487/LIII/24
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Płocku, Wydział Pracy w wyborach uzupełniających na kadencję 2024 – 2027
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : 486/LIII/24
uchwała nr 486/LIII/24
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Płocku w wyborach uzupełniających na kadencję 2024 – 2027
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : 485/LIII/24
uchwała nr 485/LIII/24
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : 484/LIII/24
uchwała nr 484/LIII/24
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania w wyborach uzupełniających ławników do sądów powszechnych na kadencję lat 2024 – 2027
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : 483/LIII/24
uchwała nr 483/LIII/24
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stara Biała absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : 482/LIII/24
uchwała nr 482/LIII/24
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stara Biała za 2023 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : 481/LIII/24
uchwała nr 481/LIII/24
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : 480/LII/24
uchwała nr 480/LII/24
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 4489
uchwała nr : 479/LII/24
uchwała nr 479/LII/24
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli problemowej w Urzędzie Gminy Stara Biała
status uchwały obowiązująca