W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Uchwały Rady

uchwała nr: 313/XXXIV/22
uchwała nr 313/XXXIV/22
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą - Miasto Płock w zakresie realizacji zadania dotyczącego transportu ucznia niepełnosprawnego w 2022 roku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 312/XXXIV/22
uchwała nr 312/XXXIV/22
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stara Biała, w roku szkolnym 2022/2023
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 8246
uchwała nr: 311/XXXIV/22
uchwała nr 311/XXXIV/22
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2022 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 310/XXXIV/22
uchwała nr 310/XXXIV/22
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2022 – 2032
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 309/XXXIII/22
uchwała nr 309/XXXIII/22
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 6969
uchwała nr: 308/XXXIII/22
uchwała nr 308/XXXIII/22
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2022 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 307/XXXIII/22
uchwała nr 307/XXXIII/22
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stara Biała absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 6968
uchwała nr: 306/XXXIII/22
uchwała nr 306/XXXIII/22
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stara Biała za 2021 rok
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 6966
uchwała nr: 305/XXXIII/22
uchwała nr 305/XXXIII/22
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 304/XXXII/22
uchwała nr 304/XXXII/22
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Biała w 2022 roku
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 6105
uchwała nr: 303/XXXII/22
uchwała nr 303/XXXII/22
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Stara Biała Nr 179/XXIII/13 z dnia 5 września 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowe Proboszczewice
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 6104
uchwała nr: 302/XXXII/22
uchwała nr 302/XXXII/22
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Biała
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 301/XXXII/22
uchwała nr 301/XXXII/22
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Ogorzelice
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 300/XXXII/22
uchwała nr 300/XXXII/22
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr 275/XXIX/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie zlecenia do realizacji Powiatowi Płockiemu usługi transportu ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Stara Biała do Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach w 2022 roku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 299/XXXII/22
uchwała nr 299/XXXII/22
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2022 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 298/XXXII/22
uchwała nr 298/XXXII/22
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2022 – 2032
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 297/XXXII/22
uchwała nr 297/XXXII/22
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Sp. z o.o.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 292/XXXI/22
uchwała nr 292/XXXI/22
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Maszewo Duże
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 5567
uchwała nr: 283/XXXI/22
uchwała nr 283/XXXI/22
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2022 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 282/XXXI/22
uchwała nr 282/XXXI/22
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2022 – 2032
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 296/XXXI/22
uchwała nr 296/XXXI/22
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 295/XXXI/22
uchwała nr 295/XXXI/22
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale Nr 206/XXIV/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Stara Biała
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 294/XXXI/22
uchwała nr 294/XXXI/22
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie ustanowienia roku 2023 Rokiem Jubileuszu 50-lecia Utworzenia Gminy Stara Biała
uchwała nr: 293/XXXI/22
uchwała nr 293/XXXI/22
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 4475
uchwała nr: 291/XXXI/22
uchwała nr 291/XXXI/22
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w m. Maszewo, gmina Stara Biała
status uchwały obowiązująca