W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Uchwały Rady

uchwała nr: 462/L/24
uchwała nr 462/L/24
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie przystąpienia Gminy Stara Biała do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 461/L/24
uchwała nr 461/L/24
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie zniesienia pomnika przyrody
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 460/L/24
uchwała nr 460/L/24
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Bronowo Kmiece
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 459/L/24
uchwała nr 459/L/24
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płockiego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 458/L/24
uchwała nr 458/L/24
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2024 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 457/XLIX/23
uchwała nr 457/XLIX/23
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2024 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 456/XLIX/23
uchwała nr 456/XLIX/23
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli problemowej w Urzędzie Gminy Stara Biała
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 455/XLIX/23
uchwała nr 455/XLIX/23
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Płocka
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 454/XLIX/23
uchwała nr 454/XLIX/23
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Stara Biała na lata 2023-2026
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 566
uchwała nr: 453/XLIX/23
uchwała nr 453/XLIX/23
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie nadania nazwy ciągowi pieszemu w miejscowości Brwilno
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 565
uchwała nr: 452/XLIX/23
uchwała nr 452/XLIX/23
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Stara Biała na lata 2024 - 2027"
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 451/XLIX/23
uchwała nr 451/XLIX/23
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stara Biała na 2024 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 450/XLIX/23
uchwała nr 450/XLIX/23
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków położonym na terenie gminy Stara Biała w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 449/XLIX/23
uchwała nr 449/XLIX/23
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Stara Biała na 2024 rok
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 564
uchwała nr: 448/XLIX/23
uchwała nr 448/XLIX/23
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2024-2035
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 447/XLIX/23
uchwała nr 447/XLIX/23
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 446/XLIX/23
uchwała nr 446/XLIX/23
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2023 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 445/XLIX/23
uchwała nr 445/XLIX/23
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2023-2032
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 428/XLVIII/23
uchwała nr 428/XLVIII/23
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2023 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 427/XLVIII/23
uchwała nr 427/XLVIII/23
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2023-2032
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 444/XLVIII/23
uchwała nr 444/XLVIII/23
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr 404/XLVI/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 września 2023 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 443/XLVIII/23
uchwała nr 443/XLVIII/23
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobów jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 13598
uchwała nr: 442/XLVIII/23
uchwała nr 442/XLVIII/23
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 13597
uchwała nr: 441/XLVIII/23
uchwała nr 441/XLVIII/23
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 13596
uchwała nr: 440/XLVIII/23
uchwała nr 440/XLVIII/23
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 13595