W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Kontakt


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Zarządzenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zarządzenie nr: 50.2020

zarządzenie nr 50.2020

wydane przez Wójta Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań, w tym do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 48.2020

zarządzenie nr 48.2020

wydane przez Wójta Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w miejscowości Mańkowo

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 47.2020

zarządzenie nr 47.2020

wydane przez Wójta Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Stara Biała, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami do Uchwały Rady Gminy Stara Biała

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 46.2020

zarządzenie nr 46.2020

wydane przez Wójta Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Stara Biała na 2020 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 45.2020

zarządzenie nr 45.2020

wydane przez Wójta Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2020 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 44.2020

zarządzenie nr 44.2020

wydane przez Wójta Gminy Stara Biała

z dnia

zmieniające zarządz. w spr. powołania Zespołu do spraw monitorowania Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 42.2020

zarządzenie nr 42.2020

wydane przez Wójta Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 r.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 41.2020

zarządzenie nr 41.2020

wydane przez Wójta Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej za 2019 r.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 40.2020

zarządzenie nr 40.2020

wydane przez Wójta Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej za 2019 r.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 39.2020

zarządzenie nr 39.2020

wydane przez Wójta Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu ucznia/dziecka niepełnosprawnego oraz jego rodzica/opiekuna prawnego z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka rewalidacyjnowychowawczego umożliwiającego realizację obowiązku przygotowania przedszkolnego, szkolnego lub nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 38.2020

zarządzenie nr 38.2020

wydane przez Wójta Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie od roku szkolnego 2020/2021 dzienników zajęć wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszynie wchodzącego w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wyszynie wyłącznie w postaci elektronicznej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 36.2020

zarządzenie nr 36.2020

wydane przez Wójta Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2020 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 35.2020

zarządzenie nr 35.2020

wydane przez Wójta Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w miejscowości Biała

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 34.2020

zarządzenie nr 34.2020

wydane przez Wójta Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w gminie Stara Biała w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 33.2020

zarządzenie nr 33.2020

wydane przez Wójta Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 32.2020

zarządzenie nr 32.2020

wydane przez Wójta Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Stara Biała, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami do Uchwały Rady Gminy Stara Biała

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 31.2020

zarządzenie nr 31.2020

wydane przez Wójta Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2020 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 29.2020

zarządzenie nr 29.2020

wydane przez Wójta Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 27.2020

zarządzenie nr 27.2020

wydane przez Wójta Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie powołania obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w gminie Stara Biała w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 26.2020

zarządzenie nr 26.2020

wydane przez Wójta Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie cofnięcia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start

Status Obowiązujące