W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Zarządzenia

XML
zarządzenie nr : 14.2024
zarządzenie nr 14.2024
wydane przez Wójta Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stara Biała na rok szkolny 2024/2025
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 13.2024
zarządzenie nr 13.2024
wydane przez Wójta Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stara Biała na rok szkolny 2024/2025
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 12.2024
zarządzenie nr 12.2024
wydane przez Wójta Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa przedszkola i żłobka w miejscowości Maszewo Duże"
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 11.2024
zarządzenie nr 11.2024
wydane przez Wójta Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Stara Biała
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 10.2024
zarządzenie nr 10.2024
wydane przez Wójta Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała do realizacji zadania publicznego w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 9.2024
zarządzenie nr 9.2024
wydane przez Wójta Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Stara Biała
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 8.2024
zarządzenie nr 8.2024
wydane przez Wójta Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 7.2024
zarządzenie nr 7.2024
wydane przez Wójta Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Stara Biała
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 6.2024
zarządzenie nr 6.2024
wydane przez Wójta Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 5.2024
zarządzenie nr 5.2024
wydane przez Wójta Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania w 2024 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stara Biała
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 4.2024
zarządzenie nr 4.2024
wydane przez Wójta Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie wprowadzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2024 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 3.2024
zarządzenie nr 3.2024
wydane przez Wójta Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków dla Urzędu Gminy Stara Biała na 2024 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 2.2024
zarządzenie nr 2.2024
wydane przez Wójta Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących dodatku osłonowego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć z wyłączeniem wydawania decyzji
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 1.2024
zarządzenie nr 1.2024
wydane przez Wójta Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących dodatku osłonowego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć z wyłączeniem wydawania decyzji
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 122.2023
zarządzenie nr 122.2023
wydane przez Wójta Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Stara Biała do Uchwały Budżetowej Gminy Stara Biała
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 121.2023
zarządzenie nr 121.2023
wydane przez Wójta Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Stara Biała na 2023 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 120.2023
zarządzenie nr 120.2023
wydane przez Wójta Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 119.2023
zarządzenie nr 119.2023
wydane przez Wójta Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2023 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 118.2023
zarządzenie nr 118.2023
wydane przez Wójta Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Stara Biała oraz w innych jednostkach organizacyjnych Gminy Stara Biała
Status obowiązujące
Uwagi Zasady prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Stara Biała oraz w innych jednostkach organizacyjnych Gminy Stara Biała stanowią dokument wewnętrzny.
zarządzenie nr : 117.2023
zarządzenie nr 117.2023
wydane przez Wójta Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 116.2023
zarządzenie nr 116.2023
wydane przez Wójta Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2023 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 115.2023
zarządzenie nr 115.2023
wydane przez Wójta Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2023 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 114.2023
zarządzenie nr 114.2023
wydane przez Wójta Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Gminy Stara Biała
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 113.2023
zarządzenie nr 113.2023
wydane przez Wójta Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie działalności sekcji sportowych, szkolenia sportowe obejmujące prowadzenie zajęć treningowych i udział w obozach szkoleniowych z zakresu wybranych dyscyplin sportowych
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 112.2023
zarządzenie nr 112.2023
wydane przez Wójta Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Stara Biała na 2023 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu
Status obowiązujące