W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Zarządzenia

XML
zarządzenie nr: 80.2022
zarządzenie nr 80.2022
wydane przez Wójta Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa poprzez propagowanie aktywnych form turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku, w tym organizację wycieczek, rajdów i zlotów
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 78.2022
zarządzenie nr 78.2022
wydane przez Wójta Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Stara Biała do Uchwały Budżetowej Gminy Stara Biała
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 77.2022
zarządzenie nr 77.2022
wydane przez Wójta Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 76.2022
zarządzenie nr 76.2022
wydane przez Wójta Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 74.2022
zarządzenie nr 74.2022
wydane przez Wójta Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 75.2022
zarządzenie nr 75.2022
wydane przez Wójta Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2022 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 73.2022
zarządzenie nr 73.2022
wydane przez Wójta Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 69.2022 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
zmieniające zarządzenie nr 69.2022,
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 70.2022
zarządzenie nr 70.2022
wydane przez Wójta Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 69.2022
zarządzenie nr 69.2022
wydane przez Wójta Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 68.2022
zarządzenie nr 68.2022
wydane przez Wójta Gminy Stara Biała
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Stara Biała
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 67.2022
zarządzenie nr 67.2022
wydane przez Wójta Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa poprzez propagowanie aktywnych form turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku, w tym organizację wycieczek, rajdów i zlotów
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 66.2022
zarządzenie nr 66.2022
wydane przez Wójta Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 66.2022
zarządzenie nr 66.2022
wydane przez Wójta Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 64.2022
zarządzenie nr 64.2022
wydane przez Wójta Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 65.2022
zarządzenie nr 65.2022
wydane przez Wójta Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 63.2022
zarządzenie nr 63.2022
wydane przez Wójta Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Stara Biała do Uchwały Budżetowej Gminy Stara Biała
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 62.2022
zarządzenie nr 62.2022
wydane przez Wójta Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Stara Biała na 2022 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 61.2022
zarządzenie nr 61.2022
wydane przez Wójta Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała do wykonywania zadań organu właściwego wierzyciela i organu właściwego dłużnika
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 60.2022
zarządzenie nr 60.2022
wydane przez Wójta Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych oraz do wydawania w tych sprawach decyzji w czasie nieobecności Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 59.2022
zarządzenie nr 59.2022
wydane przez Wójta Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2022 rok
zarządzenie nr: 58.2022
zarządzenie nr 58.2022
wydane przez Wójta Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 57.2022
zarządzenie nr 57.2022
wydane przez Wójta Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 56.2022
zarządzenie nr 56.2022
wydane przez Wójta Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie przyjęcia w użyczenie nieruchomości położonej w m. Kamionki
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 55.2022
zarządzenie nr 55.2022
wydane przez Wójta Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2022 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 54.2022
zarządzenie nr 54.2022
wydane przez Wójta Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odebranie i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Stara Biała oraz z PSZOK w Ogorzelicach"
Status obowiązujące