W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Zaproszenie na V Sesję Rady Gminy Stara Biała (28 marca 2019 r.)

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach V Sesji Rady Gminy Stara Biała.
Posiedzenie Rady Gminy odbędzie się dnia 28 marca 2019 roku (tj. czwartek) o godzinie 9.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad IV Sesji Rady Gminy. pobierz projekt
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie przewodniczących komisji o pracach w okresie między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2019-2025. pobierz projekt
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2019 rok. pobierz projekt
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. pobierz projekt
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Maszewo. pobierz projekt
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stara Białą w 2019 roku. pobierz projekt
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Biała z wyłączeniem zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. pobierz projekt
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stara Biała. pobierz projekt
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Maszewo Duże. pobierz projekt
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w m. Mańkowo, gmina Stara Biała. pobierz projekt
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji Budżetowej Rady Gminy Stara Biała. pobierz projekt
 16. Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia wyboru sołtysa wsi Kamionki w gminie Stara Biała.pobierz projekt
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia powtórnego wyboru sołtysa wsi Kamionki gmina Stara Biała. pobierz projekt
 18. Przedstawienie Sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Stara Biała na lata 2014 – 2018” w 2018 roku. pobierz plik
 19. Przedstawienie Sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018” w 2018 roku. pobierz plik
 20. Przedstawienie raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji za 2018 rok. pobierz plik
 21. Sprawy różne.
 22. Zakończenie obrad.  
Z poważaniem
Przewodnicząca Rady
/-/ Małgorzata Edyta Lewandowska

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).

Transmisja obrad rady gminy będzie dostępna na stronie https://bip.starabiala.pl/artykul/693/5767/v-sesja-rady-gminy-stara-biala-28-marca-2019-r

Imienne wyniki głosowania będą dostępne na żywo na stronie http://starabiala.esesja.pl/


Załączniki

Powiadom znajomego