W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Zaproszenie na XXVIII Sesję Rady Gminy Stara Biała (25 listopada 2021 r.)

W dniu 25 listopada 2021 roku (tj. czwartek) o godzinie 9.30  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stara Biała odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Stara Biała.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVII Sesji Rady Gminy.  pobierz protokół
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2021 – 2032.  pobierz projekt
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2021 rok.  pobierz projekt
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2022 na obszarze Gminy Stara Biała.  pobierz projekt
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022.  pobierz projekt
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  pobierz projekt
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu w miejscowości Biała, ul. Jana Kazimierza 1.  pobierz projekt
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia nazewnictwa ulic we wsi MASZEWO gmina Stara Biała.  pobierz projekt
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i przekazania do organu regulacyjnego projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stara Biała".  pobierz projekt
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Nowe Proboszczewice.  pobierz projekt
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Maszewo. (dot. dz. nr ewid. 67/69)  pobierz projekt
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Maszewo. (dot. dz. nr ewid. 67/71)  pobierz projekt
 16. Podjęcie uchwały sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stara Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.  pobierz projekt
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie: Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.  pobierz projekt
 18. Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Gozdowo, a Gminą Stara Biała i Gminą Bielsk w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.  pobierz projekt
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu. (dot. ul. M. Konopnickiej w Nowych Proboszczewicach)  pobierz projekt
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu. (dot. drogi w miejscowości Maszewo do drogi wew. nr ew. 221/1 )  pobierz projekt
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu. (dot. ul. Z. Szacherskiego w Nowych Proboszczewicach)  pobierz projekt
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu. (dot. drogi Nowe Trzepowo-PKP)  pobierz projekt
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu. (dot. cz. ul. St. Mazowieckiego w Nowych Proboszczewicach)  pobierz projekt
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu. (dot. cz. ul. W. Hermana w Nowych i Starych Proboszczewicach do drogi wew. dz. nr ew. 600/1)  pobierz projekt
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu. (dot. drogi w miejscowości Miłodróż do drogi wew. nr ew. 34/4)  pobierz projekt
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu. (dot. drogi w miejscowości Kobierniki do granicy gminy (las)  pobierz projekt
 27. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet dla radnych oraz określenia zasad ich otrzymywania.  pobierz projekt
 28. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stara Biała.  pobierz projekt
 29. Przedstawienie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Stara Biała za rok szkolny 2020/2021.  pobierz plik
 30. Przedstawienie informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych za 2020 rok.
 31. Sprawy różne.
 32. Zakończenie obrad.

Z poważaniem
Przewodnicząca Rady
/-/ Małgorzata Edyta Lewandowska

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).

Transmisja obrad Rady Gminy będzie dostępna na stronie https://youtu.be/nTEg4w84nAI
Imienne wyniki głosowania będą dostępne na żywo na stronie http://www.starabiala.esesja.pl/

Załączniki

Powiadom znajomego