W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Zaproszenie na LII Sesję Rady Gminy Stara Biała (27 marca 2024 r.)

W dniu 27 marca 2024 roku (tj. środa) o godzinie 9.30  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się LII Sesja Rady Gminy Stara Biała.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad LI Sesji Rady Gminy. pobierz protokół
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Gospodarka Komunalna "Stara Biała" Sp. z o.o. pobierz projekt
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2024-2035. pobierz projekt
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2024 rok. pobierz projekt
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Mańkowo. pobierz projekt
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Ulaszewo. pobierz projekt
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Ludwikowo. pobierz projekt
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Nowe Proboszczewice. pobierz projekt
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Mańkowo. pobierz projekt
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Stara Biała. pobierz projekt
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Biała w 2024 roku. pobierz projekt
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Stara Biała”. pobierz projekt
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli problemowej w Urzędzie Gminy Stara Biała. pobierz projekt
 17. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. pobierz projekt
 18. Przedstawienie Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 rok. Sprawozdanie
 19. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała za 2023 rok. Sprawozdanie
 20. Przedstawienie Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2023 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań. Sprawozdanie
 21. Przedstawienie Sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Stara Biała na lata 2019 – 2023” w 2023 roku. Sprawozdanie
 22. Przedstawienie Raportu ewaluacyjnego z realizacji Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Stara Biała na lata 2022-2026 obejmujący rok 2022 i 2023. Raport
 23. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Stara Biała za 2023 rok.
 24. Sprawy różne.
 25. Zakończenie obrad.

Z poważaniem
Przewodnicząca Rady
/-/ Małgorzata Edyta Lewandowska

 

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).

Transmisja obrad Rady Gminy będzie dostępna na stronie https://starabiala.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady
Imienne wyniki głosowania będą dostępne na żywo na stronie http://www.starabiala.esesja.pl/

Załączniki

Powiadom znajomego