W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Uchwały Rady

uchwała nr: 293/XXXI/22
uchwała nr 293/XXXI/22
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 4475
uchwała nr: 291/XXXI/22
uchwała nr 291/XXXI/22
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w m. Maszewo, gmina Stara Biała
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 290/XXXI/22
uchwała nr 290/XXXI/22
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu w miejscowości Biała, ul. Jana Kazimierza 1
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 289/XXXI/22
uchwała nr 289/XXXI/22
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości MAŃKOWO
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 4474
uchwała nr: 288/XXXI/22
uchwała nr 288/XXXI/22
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Miasto Płock porozumienia międzygminnego w sprawie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Stara Biała
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 287/XXXI/22
uchwała nr 287/XXXI/22
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Stara Biała oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 4473
uchwała nr: 286/XXXI/22
uchwała nr 286/XXXI/22
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr 189/XXII/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 4472
uchwała nr: 285/XXXI/22
uchwała nr 285/XXXI/22
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stara Biała
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 4471
uchwała nr: 284/XXXI/22
uchwała nr 284/XXXI/22
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Biała
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 4470
uchwała nr: 281/XXX/22
uchwała nr 281/XXX/22
jakiego organu Rady Gminy Stara Biała
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Stara Biała, uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 2293