Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Zaproszenie na XII Sesję Rady Gminy Stara Biała (19 marca 2020 r.)

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

W dniu 19 marca 2020 roku (tj. czwartek) o godzinie 9:00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XII Sesji Rady Gminy Stara Biała.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XI Sesji Rady Gminy.  pobierz projekt
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie przewodniczących komisji o pracach w okresie między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2020-2025.  pobierz projekt
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2020 rok.  pobierz projekt
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i warunków przyznawania świadczeń ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Stara Biała.  pobierz projekt
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej diety dla sołtysów oraz określenia zasad jej otrzymywania.  pobierz projekt
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Stara Biała.  pobierz projekt
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów Biała, Biała Nowa, Draganie Nowe, Draganie Stare i Trzepowo Nowe.  pobierz projekt
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała.  pobierz projekt
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Ludwikowo.  pobierz projekt
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Mańkowo.  pobierz projekt
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Nowe Proboszczewice.pobierz projekt
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu w miejscowości Biała, ul. Jana Kazimierza 1 na okres 10 lat.  pobierz projekt
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu w miejscowości Nowe Proboszczewice, ul. Floriańska 7 na okres 10 lat.  pobierz projekt
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Stara Biała na lata 2019 – 2032.  pobierz projekt
 19. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała za 2019 rok.  pobierz sprawozdanie
 20. Przedstawienie Sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Stara Biała na lata 2019 - 2023” w 2019 roku.  pobierz sprawozdanie
 21. Przedstawienie Sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021” w 2019 roku.  pobierz sprawozdanie
 22. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Stara Biała za 2019 rok.  pobierz sprawozdanie
 23. Przedstawienie Informacji o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Stara Biała.  pobierz informację
 24. Przedstawienie Raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji za 2019 rok.  pobierz raport
 25. Sprawy różne.
 26. Zakończenie obrad.    
Z poważaniem
Przewodnicząca Rady
Małgorzata Edyta Lewandowska


Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).

Transmisja obrad Rady Gminy będzie dostępna na stronie https://youtu.be/L-W2jS1v4BQ

Imienne wyniki głosowania będą dostępne na żywo na stronie http://www.starabiala.esesja.pl/

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij