W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Zaproszenie na XXXI Sesję Rady Gminy Stara Biała (7 kwietnia 2022 r.)

W dniu 7 kwietnia 2022 roku (tj. czwartek) o godzinie 9.30  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Stara Biała.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXX Sesji Rady Gminy. pobierz plik
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2022-2032. pobierz projekt
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2022 rok. pobierz projekt
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Biała. pobierz projekt
 8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stara Biała. pobierz projekt
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 189/XXII/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. pobierz projekt
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i  nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Stara Biała oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. pobierz projekt
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Miasto Płock porozumienia międzygminnego w sprawie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Stara Biała. pobierz projekt
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości MAŃKOWO. pobierz projekt
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu w miejscowości Biała, ul. Jana Kazimierza 1. pobierz projekt
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w m. Maszewo, gmina Stara Biała. pobierz projekt
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Maszewo Duże. pobierz projekt
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. pobierz projekt
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2023 Rokiem Jubileuszu 50-lecia Utworzenia Gminy Stara Biała. pobierz projekt
 18. Podjęcie uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale Nr 206/XXIV/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Stara Biała. pobierz projekt
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024. pobierz projekt
 20. Przedstawienie Raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji za 2021 rok. pobierz plik
 21. Przedstawienie Sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2021 rok. pobierz plik
 22. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała za 2021 rok. pobierz plik
 23. Przedstawienie Sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021” za 2021 rok. pobierz plik
 24. Przedstawienie Sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Stara Biała na lata 2019 – 2023” za 2021 rok. pobierz plik
 25. Sprawy różne.
 26. Zakończenie obrad.

Z poważaniem
Przewodnicząca Rady
/-/ Małgorzata Edyta Lewandowska

 

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).

Transmisja obrad Rady Gminy będzie dostępna na stronie https://youtu.be/UfG9GYOxfTY
Imienne wyniki głosowania będą dostępne na żywo na stronie http://www.starabiala.esesja.pl/

Załączniki

Powiadom znajomego