Urząd Gminy Stara Biała


ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65

Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl


NIP:774-22-93-426
REGON: 000550568

Statystyki oglądalności BIP od dnia 14.05.2018

Statystyki strony Urząd Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane urzędu 705
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Biała z dnia 29 maja 2018 roku 324
Urząd Gminy 253
Przetarg nieograniczony 174
IR.ZP.271.16.2018 170
Wyniki naborów 165
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara z dnia 14 czerwca 2018 r. 155
Budowa ulic w miejscowości Maszewo Duże IR.ZP.271.14.2018 145
Budowa drogi w miejscowości Srebrna IR.ZP.271.15.2018 138
Inspektor Ochrony Danych 110
Zastępca Kierownika Referatu Finansowego, stanowisko pracy ds. realizacji budżetu 105
Przetarg nieograniczony 101
Zagospodarowanie przestrzenne 92
Godziny pracy 88
Kontrola zarządcza 84
Obwieszczenie Wójta Gminy Brudzeń Duży z dnia 01 czerwca 2018 roku 78
Organizacja Urzędu Gminy 78
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 75
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała 75
Pretarg nieograniczony 65
Podatki, opłaty i ceny 64
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Biała z dnia 26 kwietnia 2018 roku. 62
Przetarg nieogranicziony 59
Sekretarz Gminy Stara Biała 58
Ochrona środowiska 57
Jednostki pomocnicze 56
Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Gminy Stara Biała 54
Przetarg nieograniczony 53
Budżet gminy 50
IR.ZP.271.17.2018 50
Obwieszczenie Wójta Gminy Brudzeń Duży z dnia 11 kwietnia 2018 roku. 50
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Biała z dnia 6 kwietnia 2018 roku. 50
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Biała z dnia 25 kwietnia 2018 roku. 47
Pracownicy i komórki organizacyjne Urzędu 46
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Biała z dnia 15 marca 2018 r. 45
Skarbnik Gminy Stara Biała 43
Sprawozdania z wykonania budżetu 40
Maszewo Duże, Mańkowo 37
Podatek od nieruchomości 36
Podatek od nieruchomości na rok 2018 35
Przetarg nieograniczony 35
Obsługa Dowodów Osobistych 34
Dokumentacja przeprowadzonych kontroli 33
Maszewo 32
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Biała z dnia 5 marca 2018 roku. 29
Oświadczenia majątkowe Sekretarza Gminy 29
Majątek Gminy 28
Statut Gminy 28
Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym 27
Budżet Gminy Stara Biała 26
Statystyki strony Wójt Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wójt Gminy Stara Biała 420
Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy 97
Zarządzenie Nr 30.2018 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 25 maja 2018 r. 84
Zarządzenie Nr 31.2018 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 28 maja 2018 r. 82
Podstawowe zadania 39
Zarządzenie Nr 34.2018 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 6 czerwca 2018 r. 35
Zarządzenie Nr 29.2018 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 25 maja 2018 r. 33
28.2018 29
Zarządzenie Nr 32.2018 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 29 maja 2018 r. 26
Zarządzenie Nr 33.2018 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 6 czerwca 2018 r. 26
27.2018 25
Zarządzenie nr 35.2018 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 13 czerwca 2018 r. 24
26.2018 23
24.2018 18
25.2018 17
Zarządzenie Nr 36.2018 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 13 czerwca 2018 r. 12
12.2018 11
15.2014 11
22.2018 11
Zarządzenie Nr 37.2018 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 13 czerwca 2018 r. 11
17.2015 10
21.2018 10
25.2016 10
28.2017 10
45.2017 10
6.2016 10
65/2011 10
7.2018 10
74.2017 10
92.2016 10
1/2006 9
10.2018 9
16.2018 9
23.2018 9
47.2015 9
88.2015 9
1.2018 8
11.2018 8
14.2018 8
17.2018 8
18.2018 8
18/2009 8
2.2016 8
20.2018 8
26.2017 8
49.2017 8
50.2015 8
57.2015 8
13.2018 7
15.2018 7
Statystyki strony Rada Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Gminy Stara Biała 411
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy 73
Skład Rady Gminy Stara Biała 67
280/XXIX/18 59
279/XXIX/18 58
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 58
Kadencja 2014-2018 57
275/XXIX/18 51
Zaproszenia na sesje i projekty uchwał 51
278/XXIX/18 50
Wyjaśnienia do oświadczeń majątkowych Radnych Gminy 50
Zadania i uprawnienia Rady 45
Komisje Rady Gminy 39
277/XXIX/18 38
62/VIII/11 34
Protokoły z obrad Rady Gminy 34
75/VIII/15 33
197/XXII/17 31
276/XXIX/18 30
119/XVI/04 26
Komisje Rady Gminy - kadencja 2014-2018 24
155/XXIV/97 23
40/VI/11 23
Zaproszenie na XXX Sesję Rady Gminy Stara Biała (21 czerwca 2018 r.) 22
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 20
Zaproszenie na XXIX Sesję Rady Gminy Stara Biała (19 kwietnia 2018 r.) 20
261/XXVIII/18 19
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014 19
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 19
64/IX/07 18
53/X/95 17
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 17
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 17
Skład Rady Gminy Stara Biała - kadencja 2010-2014 17
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2006-2010 16
Oświadczenia majątkowe za rok 2002 16
Oświadczenia majątkowe za rok 2003 16
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 16
Skład Rady Gminy Stara Biała - kadencja 2006-2010 16
94/XII/12 15
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2002-2006 15
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2006-2010 15
Oświadczenia majątkowe za rok 2004 15
Oświadczenia majątkowe za rok 2009 15
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 15
XIV/50/98 15
Komisje Rady Gminy - kadencja 2006-2010 14
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 14
Oświadczenia majątkowe za rok 2006 14
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 14
Statystyki strony Nasza Gmina
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Gmina Stara Biała 240
Dane statystyczne 57
Opieka medyczna 53
Lokalizacja 48
"Miłosierdzie" Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 44
Ewidencja ludności 41
Stowarzyszenia 39
Zakres działania i zadania gminy 39
Parafie 36
Punkty przedszkolne 33
Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach 32
Parafia św. Jadwigi Śląskiej w Starej Białej 31
Komunikacja 30
Wykaz dróg na terenie Gminy Stara Biała 30
Bezpieczeństwo publiczne 29
Grunty Gminy Stara Biała 22
Nieodpłatna pomoc prawna 22
Wykaz dróg kategorii: drogi gminne kategorii L 21
Wykaz dróg kategorii: drogi gminne wewnętrzne 20
Parafia św. Andrzeja Apostoła w Brwilnie 19
Posterunek Policji w Starej Białej 19
Przedszkole w Nowych Proboszczewicach 19
Parafia św. Floriana w Proboszczewicach 18
Wykaz dróg kategorii: drogi powiatowe 18
Podział gruntów rolnych ze względu na przeznaczenie 17
Liczba mieszkańców w poszczególnych latach 16
Rok 2016 16
Samorządowe Przedszkole w Wyszynie 16
Wykaz dróg kategorii: drogi wojewódzkie 16
Oświadczenia majątkowe Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 15
Wykaz dróg kategorii: drogi krajowe 15
Liczba gospodarstw według powierzchni 14
Podział gruntów ze względu na przeznaczenie 14
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Stara Biała 13
Darmowe porady prawne - II kwartał 12
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 12
Podział gruntów ornych ze względu na klasy gleby 12
Hala sportowa i siłownia przy Szkole Podstawowej w Starej Białej 11
Darmowe porady prawne - II kwartał 9
Kompleks boisk sportowych "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" Maszewo Duże 9
Nieodpłatna pomoc prawna 9
Zmiana danych podmiotowych w stosunku do działki nr 120/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Nowe Proboszczewice – Decyzja Starosty Płockiego 9
Nieodpłatna pomoc prawna w 2017 roku 8
Realizacja zadań oświatowych Gminy za rok szkolny 2014/2015 8
Nieodpłatna pomoc prawna w 2017 roku - od 1.06.2017 r. 7
Realizacja zadań oświatowych Gminy za rok szkolny 2015/2016 7
Realizacja zadań oświatowych Gminy za rok szkolny 2016/2017 7
Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Starych Proboszczewicach 7
Sport 7
Rok 2018 6
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne Gminy 326
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 82
Gospodarka Komunalna 'Stara Biała' Sp. z o.o. 74
Szkoła Podstawowa w Maszewie Dużym 67
Gminna Biblioteka Publiczna 48
Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach 42
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wyszynie 42
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 41
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Białej 41
Oświadczenia majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 40
Przedszkole w Nowych Proboszczewicach 38
Oświadczenia majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół w Maszewie Dużym 34
Oświadczenia majątkowe 29
Oświadczenia majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta 29
Oświadczenia majątkowe Prezesa Gospodarki Komunalnej 'Stara Biała' Sp. z o.o. 28
Oświadczenia majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół w Starych Proboszczewicach 26
Praca 24
Oświadczenia majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 23
Oświadczenia majątkowe Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wyszynie 23
Oświadczenia majątkowe Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej 22
Statut 20
Statuty 20
Oświadczenia majątkowe Dyrektora Przedszkola w Nowych Proboszczewicach 18
Oświadczenia majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej 18
Statut 18
Statut 18
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Ludwikowo i Wyszyna, gm. Stara Biała – etap I – powtórzony 16
Statut Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Maszewie Dużym 16
Oświadczenia majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wyszynie 15
Statut Gminnej Biblioteki Publicznej 14
Statut Zespołu Szkół w Starych Proboszczewicach 13
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Ludwikowo i Wyszyna, gm. Stara Biała – etap I 9
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową dwóch zbiorników wyrównawczych w miejscowości Biała, gm. Stara Biała 8
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku 7
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku 6

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij